Джунусов Нуридин Ауелович

Джунусов Нуридин Ауелович

Лектор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы

Email: n.junussov@satbayev.111