Енсепбаев Талгат Аблаевич

Енсепбаев Талгат Аблаевич

Ph.D. докторы

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

«Гидреогеология, инженерлік және мұнай-газ геологиясы» кафедрасы

Email: t.yensepbayev@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
3

Кәсіби өмірбаяны

Ғылыми-педагогикалық өтілі 37 жыл, еңбек жолын 1981 жылы инженер лауазымынан бастаған. Мұнай және газ геологиясы кафедрасының профессоры, оқытушы, доцент, докторанты. 2000 жылдан 2004 жылға дейін Геология және мұнай-газ ісі Институтының, содан кейін мұнай-газ ісі Институтының директоры. К. И. Сатпаева.

Одан кейін Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ректорының кеңесшісі, 2008 жылдың шілдесінен бастап ғылым департаментінің (2010 жылдың наурыз айына дейін), ғылым және халықаралық қатынастар департаментінің директоры болып жұмыс істеді. 2010 жылдың қыркүйегінен 2011 жылдың 31 тамызына дейін және 2016 жылдың маусымынан 2017 жылдың мамырына дейін ҚазҰТУ Геология және мұнай-газ ісі Институтының директоры, 2011 жылдың қыркүйегінен бастап. "Мұнай және газ кен орындарын пайдалану және қызмет көрсету" кафедрасының меңгерушісі, 2017ж. 

Білімі

1990 жылы Мәскеу мұнай және газ институтында кандидаттық диссертация қорғады. И. М. Губкин Атындағы Ресей. 2004 жылдан бастап Нанси-1 Француз университетінің докторанты, 2007 жылдың мамыр айында докторлық диссертациясын сәтті қорғады (Doctor of Geosciences).

Жарияланымдар

Енсепбаев Т. А. ЖОО-да ғылыми-білім беру қызметін ұйымдастыруда үлкен тәжірибесі бар. Француз, ағылшын тілдерін меңгерген. 80-нен астам жарияланымдары бар, оның ішінде 11 ағылшын, француз тілдерінде Табиғат тарихы Ұлттық мұражайының (Париж) басылымында, Франция, Ресей, Бразилия, Норвегия, Сингапур, Австралия конференцияларының материалдарында. 4 жарияланым Томсон Рейтерс базасына, 4 жарияланым – Скопус базасына кіреді.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

- мұнай өндіруші қабаттарды зерттеуге, көмірсутегі әлеуетін және Қазақстанның шөгінді бассейнінің жаңа ресурстарын бағалауға арналған геологиялық-геохимиялық зерттеулер кешені. - тау жыныстарының, жер асты ішектерінің, сұйықтықтар мен газдардың кристалдарына газ сұйықтығын қосудың термобарохимиясы.