Есбергенова Гульнур Бакитбековна

Есбергенова Гульнур Бакитбековна

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Аға оқытушы

Жобаларды басқару институты

Қоғамдық пәндер кафедрасы

Email: g.yesbergenova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Мерзімі: 2021 жылдың 9 қыркүйегінен бастап ҚазҰТЗУ -да жұмыс. «ОД» кафедрасының лауазымы: сениор-лектор Пәндер: СПЗ модуль Психология, модуль Әлеуметтану

Мерзімі: 2020 жылдан 2021 жылға дейін. ETУ ПO «OОБД» Пәндер: психология

Мерзімі: 2013 жылдан 2019 жылға дейін Алматы технологиялық университетінің лауазымы: аға оқытушы. Пәндер: психология, әлеуметтану, оқу процесінде конфликтология және психологиялық денсаулықтың алдын алу және суицидтің алдын алу

Мерзімі: 2017 жылдан 2018 жылға дейін Алматы технологиялық университетінің лауазымы: декан орынбасары

Білімі

Жоғарғы білім

Мерзімі: 2006-2010 жж ҚазҰУ оларды. әл-Фараби, философия және саясаттану факультеті. Ғылыми дәрежесі: білім бакалавры. Мамандығы: Педагогика және психология GPA (3,65)

Мерзімі: 2011-2013 жж ҚазҰУ оларды. әл-Фараби, философия және саясаттану факультеті. Ғылыми дәрежесі: әлеуметтік ғылымдар магистрі. Мамандығы: Психология GPA (3.84)

Мерзімі: 2018-2021 жж атындағы ҚазҰУ -дың докторантурасында оқыды әл-Фараби, философия және саясаттану факультеті. Мамандығы: әлеуметтік жұмыс.

Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылықтары: білім беру психологиясы, Әлеуметтік жұмыс, Әлеуметтану, басқару психологиясы

Жарияланымдар

Шетелдік және отандық басылымдарда 25-тен астам ғылыми жарияланымның авторы:

1. P0669 жасөспірімдердің қарым-қатынасындағы қақтығыстарды шешудің психологиялық ерекшелігі. 31 Халықаралық психологтар конгресінің материалдары, конгресстің тақырыбы "Үйлесімдегі әртүрлілік: психологиядан алынған тұжырымдар". Йокогама, Жапония, 2016 жылғы 24-29 шілде, Scopus халықаралық деректер базасында индекстелген. 234 Л. / Нұргүл Тоханбаева, Хапиза Наубаева.

2. RC-02-118 қабілеттілік психологиясын зерттеудегі перспективалар. 31 Халықаралық психологтар конгресінің материалдары, конгресстің тақырыбы "Үйлесімдегі әртүрлілік: психологиядан алынған тұжырымдар". Йокогама, Жапония, 2016 жылғы 24-29 шілде, Scopus халықаралық деректер базасында индекстелген. 201 Л. / Алимбаева Сауле; Сытыбаева Айгуль.

3. Есбергенова Г.Б. "Behavioural disorder: intervention framework for schools and communities" ҚазҰУ Жаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы. №2 (69) 2019ж.

4. Есбергенова Г.Б. Балалар үйіндегі балалардың девиантты мінез-құлқы: жүйелі әдеби талдау. ҚазҰПУ Хабаршысы №1. 2020 ж.

5. Есбергенова Г.Б. Балалар үйіндегі балалардың девиантты мінез-құлқы мәселелері бойынша теориялық тәсілдер мен тұжырымдамаларды талдау. ҚазҰПУ Хабаршысы №4. 4 (72) / 2021. ISSN 1728-8940

6. Есбергенова Г.Б. Балалар үйінде тәрбиеленетін жасөспірімдердегі девиантты мінез-құлық факторлары. "Әлемдік ғылым және инновациялар 2021: Орталық АЗИЯ" халықаралық ғылыми-әдістемелік журналы 67-73 Б. 08.02.2021. ISSN 2664-2271

7. Есбергенова Г.Б. Тұлғаның психологиялық қасиеттерінің оның белсенділігіне, ұжымда жұмыс істей білуіне, оқу қызметіне әсері. 123-127 Б." Еуропа және түркі әлемі: Ғылым, техника және технологиялар " VI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 5-7 мамыр 2021 ж. Бурса (Түркия) ISBN 978-601-267-399-9. ӘОЖ 001.18. LBC 72. E 91