Есенкелдина Диана Нұртуғанқызы

Есенкелдина Диана Нұртуғанқызы

Техника және технологиялар магистрі

Ассистент

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Инженерлік физика кафедрасы

Email: d.yessenkeldina@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Есенкелдина Диана Нұртуғанқызы- "Инженерлік физика" кафедрасының асситенті, техника және технологиялар магистрі.

2012 ж. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Техникалық физика" мамандығы бойынша оқуға түсті. 2016 ж. бакалавриат курсын сәтті аяқтап, 2016-2018 жж. "МИФИ" Ұлттық Зерттеу Ядролық Университетінде "Ядролық физика және технология"  мамандығы бойынша магистратурада білім алды.

2019 жылдың қаңтарынан бастап кафедрада  - зертханашы, наурызынан бастап - инженер, тамызынан бастап және қазіргі уақытқа дейін - ассистент болып жұмыс жасайды. 

Білімі

2012-2016 жж. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университеті, Алматы қ.

Мамандығы: "Техникалық физика" (бакалавр)

2016-2018 жж. Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ", Мәскеу қ.

Мамандығы: "Ядролық физика және технология" (магистр)

Оқу бағдарламалары

Түйіндеме