Игбаева Акжаркын Есентаевна

Игбаева Акжаркын Есентаевна

Техника ғылымдарының магистрі, Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Технологиялық машиналар және жабдықтар кафедрасы

Email: a.igbayeva@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Сатбаев Университеті

Лауазым атауы:

Инженер 01.07.2016-25.08.2016

Ассистент (қосымша) 22.08.2016-01.09.2017

Зертхана меңгерушісі 31.08.2016-01.09.2017

Конкурс бойынша ассистент 10.05.2017- осы уақытқа дейін

 

Білімі

 К.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық  Техникалық   Университеті ,Металлургии және  полиграфия Институты, 050709-«Металлургия» 

Металлургия, академиялық дәреже - Бакалавр, диплом № ЖБ-Б № 0509849

К.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университеті, Тау-кен металлургиялық институты, 6М070900-«Металлургия»

Металлургия, академиялық дәреже – Техника ғылымдарының магистры, ЖООК-М № 0070304

Ғылыми жобалар

№ 2018 / AR05131236 «Инновациялық материалдар мен жетек механизмдерін қолдана отырып, тау-кен металлургия жабдықтарын модернизациялау» ғылыми тақырыбы бойынша кіші ғылыми қызметкер, ҚазҰТЗУ тапсырыс берушімен 03.05.2015 жылғы № 110 келісіміне сәйкес жүргізілген.

Жарияланымдар

- FIBER CONCRETE IS AN EFFECTIVE MATERIAL FOR THE MANUFACTURE OF PUMP HOUSINGS. 2 nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of  resource-saving technologies of mineral mining and processing”.  PETROSANI, ROMANIA. NOVEMBER 15, 2019

 - GEARBOX BODIES MADE OF POLYMER CONCRETE FOR MINING AND METALLURGICAL COMPLEX. 2 nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of  resource-saving technologies of mineral mining and processing”.  PETROSANI, ROMANIA. NOVEMBER 15, 2019

- Учебное  пособие «Машинатанудың теориялық негіздері» Издательство КазНИТУ имени К.И.Сатпаева,  Алматы, 2018г.

Статьи:

- Труды международной конференции «Практика использования электрогидравлического эффекта для дробления руд и разрушения строительных конструкций, 27-28 апреля 2017г.

- Труды международной конференции «Некоторые аспекты отвода подземных сточных вод», 27-28 апреля 2017г.

- Изучение экстракции меди экстрагентами LIX984n и Acorga ort 5510, сборник материалов  Сатпаевской конференции, Алматы, 2015 

- Көп компонентті ерітіндіден металдарды CYANEX 272 экстрагентімен бөлу., сборник материалов  Междунар. ХIV Байконуровских чтений, Жезказган, 2015