Искакова Айгул Малдыбековна

Искакова Айгул Малдыбековна

Техника ғылымдарының магистрі, техника ғылымдарының магистрі

Лектор

Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты

Автоматтандыру және роботтандыру кафедрасы

Email: a.iskakova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қ.И. Сәтбаев  ҚазҰТУ, Технологиялық процестерді және өндірістерді автоматтандыру кафедрасын 1996-2001жылы тәмамдады. квалификация: Инженер – системотехник.

М. Тынышпаев атындағы қазақ көлік және коммуникациялар академиясын 2010 – 2012 жж., техника ғылымдар магистрін тәмамдады.

2001 - 2003 жылы "Технологиялық үрдістерді және өндірістерді автоматтандыру "кафедрасында инженер болып жұмыс жасадым. 2003 жылы ассистент дәрежесіне көшірілді.  2005 жылы оқытушы  дәрежесіне көшірілді. 2018 жылы аға оқытушы дәрежесіне көшірілді. 2012- 2015 жылы  PhD докторантураға оқуға тустім. 

Ғылыми жобалар

Өнеркәсіптік газдарды шаңнан тазарту процесін бақылау жүйесін әзірлеу

Жарияланымдар

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=556445745001. Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time

ISBN 978-83-63569-49-5, 8th International Conference, New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013

Duk M., Czarnigowski J., Jaklinski P., Zyska T.,

2. Biomass co-combustion characterization based on analysis of flame image sequence

ISBN 978-83-63569-49-5, 8th International Conference, New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2014

Kotyra A.,Bazil G.,Wojcik W.

3. On-line spectroreflectometry of inhomogeneous scattering mediums  ISBN 978-83-63569-49-5, 8th International Conference, New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 Lisenko S., Kugeiko M., W. Wojcik

4. Badania eksperymentalne wplywu wypelnienia sagnalu sterujacego na czas wylaczania imulsowego wtrysku gazu Przeglad Elektrotechiczny, ISSN 0033-2097, R.90 NR 3/2014

Mariusz Duk, Czarnigowski J, Piotr Jaklinski, Tomasz Zyska

5 Identification of biomass co-combustion operating point using image processing.  13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors, edited by Jacek Golebiowski, Roman Gozdur, Proc. of  SPIE Vol. 9291, 929108 © 2014 SPIE  Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik, Sarsenbek Zhussupbekov

6  Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters

Optical Fibers and Their Applications 2014, edited by Jan Dorosz, Ryszard S. Romaniuk, Proc. of SPIE Vol. 9228, 92280O © 2014 SPIE CCС

Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik, Sarsenbek Zhussupbekov

7. Modelling and analysis of electrostatic precipitator (ESP) in combustion process  NEET' 2015 в Zakopane Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review)

Gromaszek K., Wójcik W., Kotyra A., Shegebayeva Zh., Imanbek B.

8.Estimation of biomass co-combustion process parameters based on flame image series

6-th Ukrainian-Polish Scientific and Practical Conference, Electronics and information Technologies, LVIV-CHYNADIYEVO, Ukraine 28-31 August 2014

Gromaszek K, Wójcik W,Suleimenov A

Білім беру

Қ.И. Сәтбаев  ҚазҰТУ, Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру кафедрасын 1996-2001жылы тәмамдады. квалификация: Инженер – системотехник.

М. Тынышпаев атындағы қазақ көлік және коммуникациялар академиясын 2010 – 2012 жж., техника ғылымдар магистрін тәмамдады. 

Оқу бағдарламалары