Кабиев Асылбек Серикович

Кабиев Асылбек Серикович

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: a.kabiyev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

1) 2019-2021 - ЖШС "Темірбетон–1". Лауазымы: Зертханашы

2) 2021-2022  - ЖК "Чаринцев". Лауазымы: ТББ мастері

Білімі

1) 2015-2019 ж.Ж. - Қ. и. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Сәулет және құрылыс институты. Т.к. Бәсенова, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы, 5В073000 - "Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру"мамандығы. Біліктілігі-техника және технология бакалавры;

2) 2019-2021 Ж.Ж. - Қ. и. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Сәулет және құрылыс институты. Т.к. Бәсенова, "Құрылыс және құрылыс материалдары"кафедрасы. 7М07308 - "Құрылыс және құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру"білім беру бағдарламасының магистрі.

Жарияланымдар

1. К. Ақмалайұлы, А. Кабиев. Влияние формы древесного заполнителя  на свойства древесно-цементных композиций.  ҚР Ұлттық инженерлік академиясының Хабаршысы, 2020 ж., 12-16 б.

2. К. Ақмалайұлы, А. Кабиев. Ағаш-цементтің үйлесімділігін бағалау. «Ғылым, қоғам, инновация: өзекті мәселелер және қазіргі заман аспектілері» атты I Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Нұр-Сұлтан 2021 ж., 181-184 б.