Кальменов Ермұхамед Тынысбекұлы

Кальменов Ермұхамед Тынысбекұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы

Email: y.kalmenov@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2012-2014жж. ТОО "Физико - Технический Институт" мамандығы: техник

2014-2016жж. ТОО "Сайман" мамандығы: инженер КИП

2016-2018жж. ТОО "SmartComplex" мамандығы: инженер КИП

2018-2019жж. ТОО "Building Service KZ" мамандығы: директор

2019 жылдың 19 тамызынан бүгінгі күнге дейін РТжАТҚ кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқаруда.

Білімі

https://satbayevuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/y_kalmenov_satbayev_university/EjT2JrMNaDtMnL4bSd6K5EwBpFhXfk3ZbTABHRWwBY2_WQ?e=EpkGfB

Қ.И.Сәтбаев ат. ҚазҰТУ 2010-2014 жж. Мамандық: Аспап Жасау, Техника ғылымдарының бакалавр

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 2014-2017 жж. Электроника ғылымдарының магистр

Қ.И. Сәтпаева 2019-2022 PhD Робототехника және мехатроника мамандығы

Ғылыми жобалар

1. Мобильное приложение о народах Средней Азии в Чингизидовскую Эпоху "Великий Хан"

2. Мемлекеттік бағдарлама бойынша грант есебінен 3D баспа студиясын іске қосу

3. Жарықтандыру мен қоршаған ортаны бақылаудың интеллектуалды интеграцияланған жүйесін және қоқыс жинауды басқару жүйесін енгізу. GR № 0118RKI0396, IR № 0218RKI0197

4. Жаңа иінді жетектегіштер негізінде престеу машиналарын жобалау әдістері мен тәсілдерін жасау

Жарияланымдар

Кальменов Е.Т. Разработка подводного робота для спасательных работ в условиях центрально азиатских водных ресурсов. //            eLIBRARY ID: 45679083    ISBN: 978-5-00159-802-2 

сборник статей XXXIII Международной научно-практической конференции НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Пенза, 10 апреля 2021 г.