Каражанова Дарига Дюсеновна

Каражанова Дарига Дюсеновна

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Кафедра меңгерушісі

Энергетика және машина жасау институты

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасы

Email: d.karazhanova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Еңбек жолын 1990 жылы мұғалім болып бастады. В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын бітіргеннен кейін Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дің сипаттамалық геометрия және графика кафедрасында («Тау-кен инженері-маркшейдер» мамандығы бойынша). 1990-2018 жж. - NGiIG кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы, доценті, ассистенті. 2010-2016 – Каспий қоғамдық университетінің «Мұнай және газ ісі» кафедрасының доценті. 2017-2018 жж - Қазақстан-Британ техникалық университетінің Қазақстан теңіз академиясының ассистенті. 2018 ж - Қазақ сәулет -құрылыс академиясының жетекшісі сәулет факультетінің доценті. 2010 - 13.00.08 «Кәсіби оқытудың теориясы мен әдістемесі» мамандығы бойынша «Техникалық мамандықтардың бакалаврларын геометриялық-графикалық дайындау компьютерлік графика негізінде» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғау. 2010 - «Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың доценті» ғылыми атағы берілді. 2014 - «ҚазҰТУ -дың ерекше еңбегі үшін» медалімен марапатталды. 2016 ж - Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ құрмет грамотасымен марапатталды. 2014 - Халықаралық ақпараттандыру академиясының толық мүшесі болып сайланды (MAIN, Алматы)

«Сызба геометрия», «Инженерлік графика», «Компьютерлік графика» және т.б. бірқатар оқу пәндері бойынша силлабустар мен оқу-әдістемелік кешендердің авторы және бірлескен авторы. Педагогикалық қызметпен қатар ғылыми-зерттеу қызметімен айналысады, 50-ден астам ғылыми мақалалары, оқу-әдістемелік еңбектері жарық көрді. Ол сондай-ақ инженерия және компьютерлік графика бойынша стандартты оқу бағдарламаларының бірлескен авторы болып табылады. Оқу -әдістемелік жұмыстардың ішінде ерекше бөлуге болады 1. «Computerlik графика» оқулығы, 2011 ж. (ҚР БҒМ) мемлекеттік қазақ тілінде. 2. «Компьютерлік графика» электронды оқулығы, 2006 (ҚР БҒМ) 3. «Компьютерлік графика» оқулығы, 2005 ж. (ҚР БҒМ) 4. «Су және жер қойнауы ресурсы» оқу құралы, 2002 (мемлекеттік қазақ тілінде). 5. «Инженерлік графика», «Сызба геометрия және компьютерлік графика» пәндері бойынша дәріс конспектісі (мемлекеттік қазақ тілінде). Қазіргі уақытта ол келесі бағыттар бойынша ғылыми жұмыстарға қатысады: «Графикалық пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Қисықтарды геометриялық модельдеу». Ғылыми жарияланымдар: Техникалық мамандықтардың студенттерін геометриялық-графикалық дайындау мәселелеріне, сондай-ақ сызықты емес түрлендіру әдісімен қисықтарды геометриялық модельдеуге арналған 30-дан астам ғылыми мақалалар жарияланған.

Білімі

Білімі: Жоғары, В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институті,  тау-кен факультеті, "Маркшейдерлік іс" мамандығы бойынша, үздік диплом, 1990ж.

Ғылыми жобалар

«Графикалық пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Қисықтарды геометриялық модельдеу».

Жарияланымдар

1. Renovation of Industrial Buildings by Increasing Energy Efficiency. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 03-Special Issue, 2020,   Pages 785-791

2. Математическая модель стохастических процессов высоко эффективного надежного разрушения грунта (россыпи, торф) инновационным отвалом бульдозера со съемным режущим ножом.Вестник КазНИТУ. – Алматы: Изд. РИО Каз.НИТУ. 2017. - № 1(119). - С. 412-417

3.The modeling of the theoretical and mathematical system and specifically the stochastic processes of the dynamical system an innovative mechanism for grasping of the robot for overloading the highly radioactive firm waste of fuel element ...Известия Национальной академии наук Республики Казахстан.  2017.-№2(422). С.157-174

4. Бакалаврларды геометриялық-графикалық  даярлауда сызба геометрия пәнінің маңызы мен қазіргі жағдайы. Проблемы инженерной графики и профессионального образования: Научно-педагогический журнал Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева.- №2, 2018.– Астана:ЕНУ.- С.17-24

5. Сәулет мамандықтары бакалаврларының геометриялық-графикалық құзыреттілігін қалыптастырудағы сызба геометрияның маңыздылығы. М. Әуезов атындағы ОҚМУ ғылыми еңбектері. – 2019. -  №3 (51) - 33-37б.

6. Активизация творческой и познавательной деятельности студентов посредством научно-исследовательской работы. Актуальные научные исследования в современном мире:  ХХІV  междунар.  научн. конф., 26-27 апреля 2017  г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных  трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2017. - Вып. 4(24), ч. 1 – С. 43-47

7. Графикалық пәндерді оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану. Международная научно-практическая конференция «Современные тренды в архитектуре и строительстве: энергоэффективность, энергосбережение, BIM технологии, проблемы городской среды», 27-28 мая 2020г