Касымканова Хайни-Камаль Михайловна

Касымканова Хайни-Камаль Михайловна

Техникалық ғылымдар докторы

Доцент

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: k.kassymkanova@satbayev.111

H-index:
7

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

"Маркшейдерлік іс және геодезия" кафедрасының профессоры, т. ғ. д.

Тау-кен инженері-маркшейдер, жалпы жұмыс өтілі 40 жыл, оның ішінде өндірістік өтілі 20 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі 20 жыл.

Қазақстан маркшейдерлер одағы президиумының мүшесі және халықаралық Маркшейдерлер одағының мүшесі, РФ тау-кен ғылымдары академиясының шетелдік мүшесі.

ЖОО-ның 2017 жылғы үздік оқытушысы.

100-ден астам ғылыми жұмыстың, оның ішінде 5 монографияның авторы, олардың бірі Springer Халықаралық Баспа Компаниясы ағылшын тілінде жариялаған, 5 патент, 4 авторлық куәлік.

Білімі

1976-1981 жылдары - Қазпти. В. И. Ленин атындағы ҚазҰТУ Қ. Сәтпаев), тау-кен факультеті, күндізгі бөлім, Маркшейдерлік іс. Біліктілігі-тау-кен инженері-маркшейдер

Ғылыми жобалар

"Қазақстанның күрделі тау-геологиялық жағдайларында кен шоғырларын үлгілеуге арналған үш өлшемді сейсмобарлау" (коммерцализация жобасы) жетекші ғылыми қызметкер

"ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН КЕН ОРЫНДАРЫН КЕҢ АУҚЫМДЫ ИГЕРУ КЕЗІНДЕ ЖЕР БЕТІНІҢ БАЯУ ДЕФОРМАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ КЕШЕНДІ МОНИТОРИНГІ" жетекші ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

Geomechanical Processes and Their Assessment in the Rock Massifs in Central Kazakhstan, Springer, Cham, 2020 g. Exomorphogenesis of cosmogenic cyclic structures of Kazakhstan https://content.sciendo.com/view/journals/jlecol/jlecol-overview.xml

The Journal of Czech National Chapter of the Association for Landscape Ecology (CZ-IALE)

Mine technical system with repeated geotechnology within new frames of sustainable development of underground mining of caved deposits of the Zhezkazgan field /Geodesy and Cartography ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009 2020 Volume 46 Issue 4: 182–187 https://doi.org/10.3846/gac.2020.10571 Modern methods of monitoring and predicting the state of slope structures / Volume 105, 21 June 2019, Номер статьи 0100114th International Innovative Mining Symposium, IIMS 2019; 650000 Vesennya st., 28Kemerovo; Russian Federation; 14 October 2019 до 16 October 2019; Код 148962 The influence of extensive caving zones on the state and behavior of the surface as a result of underground mining works / Volume 192, 2020

VIII International Scientific Conference “Problems of Complex Development of Georesources” (PCDG 2020)

Section - Strategic, Geo-Ecological

 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/52/e3sconf_pcdg2020_03009/e3sconf_pcdg2020_03009.html

UAV Monitoring of Excavation Works 11th International Conference “Environmental Engineering” Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 21–22 May 2020 Section: Technologies of Geodesy and Cadastre http://enviro.vgtu.lt

eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-476-232-1 Article ID: enviro.2020.696

https://doi.org/10.3846/enviro.2020.696

Использование спутниковой геодезической сети в модели квазигеоида / Горный Журнал Казахстана, №12, 2019. С.-25-29 Информационное обеспечение создание ГИС мониторинга Устойчивости бортов карьера / Маркшейдерия и недропользование РФ, №2, 2019. - С.- 45-48 Учет фактора времени при определении устойчивости карьерных откосов / Труды 4 конференции международной научной школы академика РАН К.Н. Трубецкого, Москва, ИПКОН РАН 16-20 ноября 2020. – C. 93-97 Особенности отработки рудных залежей системой с самообрушением / Труды 4 конференции международной научной школы академика РАН К.Н. Трубецкого, Москва, ИПКОН РАН 16-20 ноября 2020. – C. 237-240

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Батиметриялық түсірістерді жүргізу әдістерін жетілдіру

Ауылшаруашылық жерлерін аэроғарыштық мониторингтеудің тәсілдерін жетілдіру