Қасымова Айжан Бақытжанқызы

Қасымова Айжан Бақытжанқызы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Директордың орынбасары

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Программалық инженерия кафедрасы

Email: a.kassymova@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

2021 – қазіргі уақытқа дейін

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар институты директорының орынбасары

2021 – қазіргі уақытқа дейін БҰҰ «ЮНИСЕФ» балалар қорының Сарапшысы және Үйлестірушісі

2020 - 2021 Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті Ақпараттық жүйелер кафедрасының меңгерушісі, доцент

2019 - 2020  Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті Ақпараттық жүйелер кафедрасының ассистенті

2014 - 2019  Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті Ақпараттық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы

2012 - 2014 

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті Ақпараттық жүйелер кафедрасының оқытушысы

Білімі

2013 - 2017 жж. – «ХАТУ» АҚ, 6D07030 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша докторантура 2010 - 2012 - ҚазҰТУ атындағы Қ.И. Сәтбаева, «Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институты» Магистратура, Мамандығы: Есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету 2006 - 2010 - ҚазҰТУ атындағы Қ.И. Сәтбаева, «Ақпараттық технологиялар институты» бакалавры Мамандығы: Есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету

Ғылыми жобалар

2021 - қазіргі уақытқа дейін

KAZ/PCA2021100/PD202170. The development of inclusive on-line content for students and teachers from secondary schools on blended learning. 

Қазақстандағы БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) және «ХАТУ» АҚ, Сарапшы және Үйлестіруші

2018-2020

ИРН BR05236517 «Бизнес-процестерді цифрлық трансформациялау платформасы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеулерді мақсатты бағдарламалық қаржыландыру бағдарламасы бойынша.

Аға ғылыми қызметкер, «ХАТУ» АҚ

2018-2020

ИРН AP05134071 Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру бағдарламасы бойынша «Бұлттыққа негізделген BPaaS технологиялары негізінде оларды автоматтандырудың бизнес-процестерін түрлендірудің әдіснамасын, архитектуралық және бағдарламалық шешімдерін әзірлеу (мемлекеттік басқарудың әкімшілік процестері мысалында)» 

Аға ғылыми қызметкер, «ХАТУ» АҚ

Жарияланымдар

Kuandykov, A., Kassymova, A., Uskenbayeva, R., Kalpeyeva, Z., & Zhunissov, N. Model Representation of Business Processes // In Proceedings of IEEE 22nd Conference on Business Informatics (CBI 2020).- Vol. 2, pp. 82-86. DOI: 10.1109/CBI49978.2020.10062 (Scopus). 

Zhyldyz Kalpeyeva, Aizhan Kassymova, Timur Umarov, Akkyz Mustafina, Nurzhan Mukazhanov. The structure and composition of the business process model // ICEMIS'20: Proceedings of the 6th International Conference on Engineering & MIS 2020, September 2020 Article No.: 48 Pages 1–6, https://doi.org/10.1145/3410352.3410783. ACM International Conference Proceeding Series (Scopus, Процентиль – 19,  CiteScore - 0.8). 

Р.Ж. Сатыбалдиева, А.Н. Молдагулова, А.К. Мустафина, Ж.Б. Кальпеева, А.Б. Касымова. Разработка методов и рекомендаций для проектирования программной платформы логистики.- Вестник КазАТК № 3 (114), 2020, ISSN 1609-1817, стр. 305-313 (ИФ по КазБЦ - 0.053). 

Aiman Moldagulov, Ryskhan Satybaldiyeva, Raissa Uskenbayeva, Aizhan Kassymova, Zhuldyz Kalpeyeva, “Architecture Development for Certain Classes of University Business Processes» // Proceedings of the 22nd Conference on Business Informatics (CBI), 2020, IEEE pp. 91-95, 2020, DOI 10.1109/CBI49978.2020.10064. 

Ускенбаева Р.К., Молдагулова А.Н., Сатыбалдиева Р.Ж., Касымова А.Б., Кальпеева Ж.Б. Архитектура и классификация бизнес-процессов университета в новых условиях, Фундаментальные исследования. – 2020. – № 8 – С. 78-85, ISSN 1812-7339, DOI 10.17513/fr.42831 ("Перечень" ВАК РФ, ИФ РИНЦ = 1,441)  

Р.К. Ускенбаева, Р.Ж. Сатыбалдиева, А.Н. Молдагулова, А.К. Мустафина, Ж.Б. Кальпеева, А.Б. Касымова. Разработка принципов создания гибридных административно-управленческих процессов. – Вестник КазАТК, № 3 (114), 2020 г..- стр. 299-304, ISSN 1609-1817 (КОКСОН, ИФ по КазБЦ - 0.053)  

Raissa Uskenbayeva, Zhuldyz Kalpeyeva, Aizhan Kassymova. Research of approaches and methods for organization of computational processes in the cloud environment.- Journal of Theoretical and Applied Information Technology (E-ISSN 1817-3195 / ISSN 1992-8645) (Scopus: Cite Score 1,2; процентиль 37)

Uskenbayeva, R., Kalpeyeva, Z., Satybaldiyeva, R., Moldagulova, A., Kassymova, A. Applying of RPA in Administrative Processes of Public Administration Proceedings - 21st IEEE Conference on Business Informatics, CBI 2019, pp 9-12. 

Uskenbayeva, R., Kuandykov, A., Kalpeyeva, Z., Kassymova, A. Formalization of Applications for Processing in the e-Commerce System. Proceedings of 21st IEEE Conference on Business Informatics, CBI 2019, pp 13-15. 

Uskenbayeva, R., Kuandykov, A., Kalpeyeva, Z., Kassymova, A. Formation of Order Packages for Planning of the Orders  Implementation Process in E-Commerce. Proceedings of 19th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2019) Oct. 15~18, 2019; ICC Jeju, Jeju, Korea, pp. 29-33.