Кенгесбаева Сара Сапаргалиқызы

Кенгесбаева Сара Сапаргалиқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: s.kengesbayeva@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Кенгесбаева Сара Сапаргалиқызы 2021 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің (Satbayev University) 5В071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша бакалавриатын сәтті бітірді. 2023 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің (Satbayev University) магистратурасын 7М06201 – «Телекоммуникация» мамандығы бойынша сәтті аяқтап, техника ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алды. 2023 жылы Lublin University of Technology-да (Люблин, Польша) ғылыми тағылымдамадан өтті. Кенгесбаева Сара «Электр байланысының теориясы», «Талшықты-оптикалық датчиктер мен жүйелер», «Микроэлектроника», «Электрониканың физикалық негіздері» пәндері бойынша сабақ жүргізеді.

2022 жылғы 19-21 сәуірде ТАРА аккредиттеу кезінде 6В07104 «Electronic and Electrical Engineering» бакалавриат есептерін жасауға белсенді қатысты. Және де кафедра мен институт өміріне белсенді қатысып, ат салысады.

Қосымша:

1. «Талшықты-оптикалық желілер және жүйелер» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру №290 сертификаты, АЭжБУ, біліктілікті арттыру институты, 2020.

2. «Сәтбаев оқулары - 2021» сертификаты, Satbayev University, 2021.

3. СҒЗЖ III дәрежелі дипломы, ҚР ҒжБМ, 2021.

4. Біліктілікті арттыру туралы куәлік, ЦКК720-13129, "МИСиС" ұлттық технологиялық зерттеу университеті, Мәскеу, 2021.

5. «Казахтелеком» АҚ-да PROtelecom тағылымдамасынан өткені үшін сертификат, 2021. 

6. «Satbayev conference - 2022» сертификаты, Satbayev University, 2022.

7. Certificate “AI&ML Summer Workshop”, ACeSYRI project (Erasmus+), Almaty, 2022.

8. Certificate “Conducting a detailed literature review for scientific papers”, Kocaeli University, Turkey-Almaty, 2022.

9. Certificate “Peer review process: first step in creating trust in research”, Serbia-Almaty, 2022.

10. Certificate “Preparation of project documentation: individual activities and budget planning”, Serbia-Almaty, 2022.

11. Certificate of completion the level “Intermediate”, Bridge, Almaty, 2022.

12. Certificate “Satbayev Conference – 2023. Science and technology: from idea to implementation”, Almaty, 2023.

13. Certificate “Fibre optic telecommunications”, Lublin, Poland, 2023.

14. «Физика-техникалық институт» ЖШС Тянь-Шань биік таулы ғылыми станциясындағы «ғарыштық сәулелер физикасы саласындағы өзекті мәселелер» сертификаты, Алматы, 2023.

15. QazTest сертификаты, 2023. 

16. IELTS сертификаты, 2023.

17. Біліктілікті арттыру туралы куәлік, 785-У03074, "МИСиС" ұлттық технологиялық зерттеу университеті, Мәскеу, 2023.

Білімі

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University), 2015 – 2021 жж. Мамандығы: 5В071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University),2021 – 2023 жж. Мамандығы: 7М06201 – «Телекоммуникация». Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Lublin University of Technology, 22.02.2023 – 14.03.2023 жж. Бағыты: Телекоммуникация

Ғылыми жобалар

1. «Исследование спектров систем мобильной связи с помощью радиоприемника RTL-SDR», научно-исследовательская работа студентов, 2021.

2. «AP19679041 Research and application of fiber-optic strain sensors for monitoring the stress state of metal and concrete structures», 2023-2025.

Жарияланымдар

1. «GSM сигналдарын RTL-SDR қабылдағышы көмегімен зерттеу», Труды Сатпаевских чтений «Сатпаевские чтения – 2021», ISBN 978-601-323-246-1, Алматы. 12 апреля 2022 г. Том II, стр. 828-832.

2. «Когнитивті Радио көмегімен мобильді спектрді тану», Труды международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения –2022, Тренды современных научных исследований», ISBN 978-601-323-291-1, Алматы, 12 апреля 2022 г. Том II, стр. 291-295.

3. “Investigation of spectra of mobile communication systems using RTL-SDR radio receiver”, Journal of Theoretical and Applied Information Technologythis link is disabled, 2022, 100(15), pp. 4844–4851.

4. «5G келесі буын желісіндегі Заттар Интернетін зерттеу», Труды Международной научно-практической конференции «Іnternational Satbayev Conference 2023» (Сатпаевские Чтения – 2023). Наука и технологии: от идеи до внедрения, 12 апреля 2023 г. Том IV, стр. 573-578.

5. «5G желісі негізінде IoT енгізу тиімділігін бағалау», Республиканский научно-технический журнал «Университет еңбектері – Труды университета» НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», 2023 г., стр.434-438.