Кезембаева Гульмира Булатовна

Кезембаева Гульмира Булатовна

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: g.kezembayeva@gmail.222

Кәсіби өмірбаяны

1990 жылдан 2000 жылға дейін мемлекеттік және жеке компанияларда жұмыс істеді.

2001 жылы Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының "Қолданбалы экология" мамандығы бойынша магистратурасына түсіп, оны 2002 жылы "Қолданбалы экология"мамандығы бойынша ғылым магистрі біліктілігімен аяқтады. "Магистральдық мұнай құбырынан қоршаған ортаға әсерді және экономикалық залалды бағалау" тақырыбы бойынша магистрлік диссертацияны қорғады.

2002 жылдан бастап Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Қолданбалы экология" кафедрасында жұмыс істеді. Жұмыс барысында " Табиғатты пайдалануды экономикасы", "Экологиялық менеджмент", "Экологияның құқықтық негіздері", "Табиғатты пайдалануды экологиялық-экономикалық бағалау" және "Кәсіби-бағытталған шет тілі" пәндері бойынша "Экология", " Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі", "Биотехнология" мамандықтары үшін, сондай - ақ басқа мамандықтардың студенттеріне арналған "Экология және тұрақты даму" курсы бойынша сабақтар өткізілді. Оқылатын пәндер бойынша ОӘК мен силлабустар, әдістемелік нұсқаулар жазылған.

2012 жылы Еуропа университетінің (Швейцария) DBA докторантурасына түсіп, 2015 жылы "Іскерлік әкімшілендіру"бейіні бойынша ғылым докторы академиялық дәрежесімен бітірді. «Қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының биоэнергетикалық әлеуетін арттырудың экологиялық-экономикалық негіздемесі» тақырыбында докторлық диссертация қорғады.

Жұмыс барысында мемлекет үшін басым бағдарламалардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін жүргізуге қатысты. 2013 жылдан бастап үш тақырып бойынша жауапты орындаушы болды:

1. "Қатты коммуналдық қалдықтардың энергетикалық әлеуетін пайдаланудың кешенді технологиясын әзірлеу". № 747. БҒМ.ГФ.12.1. 2012-2014 жж.

2. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың" Алматы қаласындағы қатты коммуналдық қалдықтарды кешенді қайта өңдеудің инновациялық технологиясын жасау". 2014 ж.

3. 2014-2016 жылдарға арналған "Энергияның баламалы көздері негізінде энергиялық тиімді технологияларды әзірлеу" мақсатты бағдарламасы.

Барлық ғылыми-педагогикалық қызметінде 50-ден астам ғылыми жұмыстар жарияланды. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша 30 мақала жарияланды, оның ішінде 20-сы шетелде.

Білімі

1985-1990 жылдары-Алматы сәулет-құрылыс институты. Мамандығы: Экономика және құрылысты ұйымдастыру. Инженер-экономист.

2001-2002 жылдары. - ҚазБСҚА. Магистратура. Мамандығы: Қолданбалы экология.

2012-2015 жылдары-European University. Докторантура DBA.

Ғылыми жобалар

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ келісімшарттық аумағында көмір метанының қорларын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес геологиялық модельдеу, есептеу және теңгерімге қою жөніндегі ғылыми-техникалық жұмыстарды жүргізу".

Жарияланымдар

1. Анализ инструментов, стимулирующих повышение энергоэффективности за счет внедрения возобновляемых источников энергии в Казахстане. ГБ Кезембаева, ДМ Кезембаев

Вестник современной науки, 43-48, 2016г.

2. Development of Methods for Calculating the Environmental and Economic Efficiency of Waste Treatment Technologies. G.B. KEZEMBAYEVA

Journal of Environmental Management and Tourism, p. 1624-1630, 2018г.

3. Мониторинговые исследования морской воды казахстанской части Каспия. Ж.А. Дюсенова, Г.Б. Кезембаева, С.М. Нурмакова

Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2018, 383-388

4. Утилизация золошлакоматериала от сжигания экибастузских углей Республики Казахстан. С.С. Нуркеев, А.С. Нуркеев, Г.Б. Кезембаева, С.М. Нурмакова

Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2018, 904-906

5. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТКО ДЛЯ КАЗАХСТАНА. Г.Б. Кезембаева, Д.М. Кезембаев

Вестник современной науки, 49-55, 2016г

6. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В КАЗАХСТАНЕ. Г.Б. Кезембаева

The Sixth International Conference on Eurasian scientific development, 113-118. 2015г.

7. МЕТОДЫ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ МЕТАНОВОГО СБРАЖИВАНИЯ В БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ДЛЯ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА

8. A.S. Zhumagulov, M.T. Manzari, S.M. G.B. Kezembayeva, Nurmakova, D.B. Mukanov “TECTONIC EVOLUTION AND HYDROCARBON ACCUMULATION CONTROLLING CHARACTERISTICS OF THE SHU-SARYSU BASIN” News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 5 (455), с. 289-305. October 2022

С.С. Нуркеев, Г.Б. Кезембаева, С.М. Нурмакова, А.Т. Усербаева, ...Вестник современной науки, 19-23. 2015г.

  8. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КАЗАХСТАНЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Г.Б. Кезембаева. Вестник современной науки, 74-80. 2015г.

9. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ ГЧП В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ. ГБ Кезембаева, ДБ Сабирбаев, АТ Усербаева

Вестник современной науки 1 (10-1), 51-55. 2015г. 

10. Нормы накопления бытовых отходов в Казахстане. Н.И. УТЕГУЛОВ, Г.Б. КЕЗЕМБАЕВА, С.С. НУРКЕЕВ. Твердые бытовые отходы, 72-75. 2007г. 11. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЗШМ) В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. Е Жанабаев, С.С. Нуркеев, С.М. Нурмакова, Г.Б. Кезембаева,