Хафиздин Мұқамәдиев Сиқуат-ұлы

Хафиздин Мұқамәдиев Сиқуат-ұлы

Филология ғылымдарының кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Жобаларды басқару институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: k.mukhamadiyev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Филологиялық ғылымның үміткері, доцент факультет филологияның, әдебиеттанудың және орыс филологияның, орыс және дүниежүзілік әдебиеттің кафедрасының дүниежүзілік тілдерінің Мекенжай: Алматы, Тимирязевтің № ул. 32, 1 пәтер Телефон: 260-82-77 е- mail hafiz.55 @ mail. ru Қандай жылдан: жұмыс істейді 1993 г. орыс тілдің кафедрасында Зертте - облысы: Автордың бейнесі және жазушы-билингв көркем дискурсының интертекстуальды талғап-талдап түсіндіруі. Білім: 1976-1981 Талдыкорганский пединститут им. И.Джансугурова (ЖАҒАМЫН) мамандық филолог, орыс тілдің және әдебиеттің мұғалімі Сыйлықтар: Сауат - Алматы қаланын әкімшілігі. – 2011. Сауат - МОиН РК НЦТ "алғысы" - 2012г Астанасының. Сауат - МОиН РК НЦТ тамының" "АЛҒЫС - 2013г Астанасының. Жұмыстың тәжірибесі: 1981-1985гг. - ассистент, оқытушы Т-КПИ практикалық орыс тілінің кафедрасы им. И.Джансугурова. 1985-1987г.г. - орыс тілдің факультетінің орыс тілінің кафедрасында сияқты шетелдік (ФРЯКИ) ЛГУ ғылым ал машықтанушы-зерттеуші 1988-1991гг. - аспирантура КазГУ, орыс тілінің кафедрасында им. С.М.Кировтың, КазГУ орыс тілінің кафедрасының аспиранты 1992г. - кандидаттық диссертацияның ығы тақырыпқа: «Автордың "бейнесінің және тік контекст жазушы- билингв (қарасөзінде баста А.Алимжановтың Ч.Айтматовтың, Т. Пулатовтың туындысының материалында" КазГУ орыс тілінің кафедрасында. 1992-1994гг. - Т-КПИ орыс тілінің кафедрасының ажаның оқытушысының мен 2002-2013гг. - орыс тілдің кафедрасының доценті қазынаны аль-Фараби. 2006г. - оқулықтың авторының "жәрдемақы ша сөздің ғылыми стильсіне», МОиН РК басылымына деген ұсын-; 2007г. - ғылыми атақ доцент мамандыққа ВАК РК): An ASSOCIATE PROFESSOR Linjustics тіл білімі (academic tile of of of же-. 2009 - 2011 гг).

Білімі

Жоғары 

Ғылыми жобалар

Гылыми "ұлттық бейнелер әлем ара әдебиет тәуелсіз Қазақстан" деген жобаның қатысушысы шегінде іргелі зертте- тәуелсіздіктің "идеясының қазақ әдебиетте және өнерде", қаржыла- РК МОиН. Монографияның авторласы "ұлттық ғарыш Қазақстанның"(2009) қазіргі әдебиетінің контекстінде; "Төл сөз: интервью, толғанушылықтар, Қазақстанның"(2012) жазушысының эсеесі. Бер 2012 - ғылыми "қазіргі әдебиет Қазақстан сияқты пішін ұлттық ес" деген жобаның қатысушысы шегінде іргелі зертте- тәуелсіздіктің «идеясының қазақ әдебиетте және өнерде», қаржыла- РК. Монының. Монографияның авторласы әлемнің "ұлттық бейнелері Қазақстанның"(2012) қазіргі әдебиетінде. 2012г. - монографияның авторының "концепттер Қазақстанның" қазіргі көркем әдебиетінде». Бер 2013 - ғылыми "қарасөз және поэзия Қазақстан ара контекст әдебиет орталық Азия" деген жобаның қатысушысы шегінде іргелі зерттетәуелсіздіктің "идеясының қазақ әдебиетте және өнерде", қаржыла - РК Монының.

Жарияланымдар

"Концепт "дерево" или "Ода Карагачу"    Вестник РУДН. Серия теория языка. Семиотика. Семантика. 2014, Роль интеллектуальных игр в изучении языков Творчество педагога     3        2017, Микротекст и микротема. Тема и рема Творчество педагога 1          2017, Особенности внутритекстовых логико-семантических связей          Творчество педагога     1        2017, О НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ       Творчество педагога     2 2017,ПЕРВЫЙ КАЗАХСКИЙ УЧЁНЫЙ-ПОЛИГЛОТ Творчество педагога     6        2016, МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ   Творчество педагога 6  2017, Free Associative Experiment as a promissing way to research the concept in modern linguistics        Current Science        6        2017  Ахметжанова А.И., Ли В.С., Туманова А.Б., Ч. Айтматовтың орыс тіліндегі шығармашылығы транс мәдени тұлға аспектісінде  Вестник КазНУ филология 2        2019  Жеңіс Н.Н., Ч. Айтматовтың орыс тіліндегі шығармашылығы транс мәдени тұлға аспектісінде      Вестник ЗКГУ     4        2019