Халелова Әйгерім Қуатқызы

Халелова Әйгерім Қуатқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: a.khalelova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

1) 2019 ж. 1 маусым – 2019 ж. қыркүйек – BI Group, лауазымы – Техникалық құжаттама жөніндегі инженер;

2)  2019 ж. қазан – 2021 ж. тамыз – «Қазақ Жобалау Құрылыс» ЖШС, лауазымы – жоба жетекшісі;

3) 2020 ж. шілде – 2021 ж. тамыз – «Қазақ Жобалау Құрылыс» ЖШС, лауазымы – далалық қадағалау;

4) 09.2021 жылдан бастап "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасының көмекші, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, Satbayev University.

Білімі

1) 2015-2019 жж. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы, мамандығы 5В072900 - «Құрылыс". Біліктілігі - техника және технология бакалавры;

2) 2019-2021 жж. - Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы. Біліктілігі - 7М07303  «Құрылыс материалдары мен конструкцияларының құрылысы және өндірісі» Оқу бағдарламасының магистрі.

Ғылыми жобалар

Энергия сіңіретін сырғмалы белдеулерді пайдалына отырып, ғимараттардың сейсмотұрақтылығынарттыру

Жарияланымдар

Международный научный журнал «Молодой ученый» №46 ноябрь 2020

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

Халелова Айгерим Куатовна, Жамбакина Зауреш Мажитовна

2. Научный журнал «Студенческий вестник» №17(162) часть6

УСТРОЙСТВА СЕЙСМОЗАЩИТЫ С ДИНАМИЧЕСКИМИ ГАСИТЕЛЯМИ КОЛЕБАНИЙ 

Халелова Айгерим Куатовна,  Жамбакина Зауреш Мажитовна

3. Научный журнал «Студенческий форум» №33(126)

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Халелова Әйгерім Қуатқызы, Жамбакина Зауреш Мажитовна