Ким Николай Хваенович

Ким Николай Хваенович

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Жоғары математика және модельдеу» кафедрасы

Email: n.kim@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

1. ҚазПТИ аға зертханашы, аға техник, инженер, аға инженер, SPM кафедрасының аға оқытушысы. 03.03.164/09/1978 жж.

2. AlIIT ассистенті, доцент, жоғары математика кафедрасы, 09.1978-08.1996жж.

3. ҚазККА доценті, «Жоғары математика» кафедрасының профессоры, 09.1996-08-2002жж.

4. атындағы ҚазҰТУ Сәтпаев Қ.И., доцент, кафедра профессоры, 09.2002-08.2002 жж.

5. SPbGUP Алматы филиалы «Экономика, информатика және математика» кафедрасының доценті, 10.2012-10.2015жж.

6. доцент (доцент) т.ғ.к., математика кафедрасы, 082016 ж. - қазіргі уақытқа дейін

Білімі

1. С.М. Киров атындағы ҚазҰУ, математик, Механико-математика факультеті, 1963-1969ж.

Ц №027881

 

2. Лауазым: Техника ғылымының кандидаты

КТН№ 001133 Мәскеу қаласы 13.10.1976.

Ғылыми атағы: «Жоғарғы математика» кафедрасының ДЦ № 04846 доценты, Мәскеу қаласы, 25.11.1981.

Жарияланымдар

1) Гуманитарлық жоғары оқу орындарында математиканы кредиттік технологиямен оқыту процесі. Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары «Қоғамдық қайта құрулар дәуіріндегі экономика, құқық, мәдениет. Алматы, 2014 ж.

2) Ашық әдіспен өндірудің қоршаған ортаға және адам өміріне әсер ету тәуекелін бағалау критерийлерін таңдау. Известия НТО «Кахак» No 2(49), Алматы, 2015 ж.

3) Геологиялық шлейфтің даму процесінің бір өлшемді жағдайы мәселесі бойынша. «Қахақ» ҰТО материалдары No1 (56), Алматы. 2017.

4) Генетикалық алгоритмдердің кейбір қосымшалары. «Қахақ» ҰТО материалдары No1 (56), Алматы. 2017.

5) Терең пайда болған шеңберлі горизонталь жұмысының орнықтылық мәселелері. «Қахақ» ҰТО материалдары No1 (56), Алматы. 2017.

6) Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық өндірудегі мелиоративтік жұмыстарды зерттеу. «Қахақ» ҰТО материалдары No3 (62), Алматы. 2018.