Киселёва Ольга Геннадьевна

Киселёва Ольга Геннадьевна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

М.Тынышбаев атындағы көлік инженериясы және логистика мектебі

«Логистика» бағыты

Email: o.kisselyova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

07.1999 - 08.2011-стажер-оқытушы, ассистент, оқытушы, ҚазАТК;

09.2011 - 01.2021-доцент, қауымдастырылған профессор, ҚазАТК;

2013-14 оқу жылы-"ОПЛ" факультеті деканының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары, ҚазАТК;

01.2016 - 08.2019 - "ҚазАТК "ақ инжиниринг орталығы"АҚ-ның кіші ғылыми қызметкері (қоса атқарушы);

01.2021-08.2022-қауымдастырылған профессор, АLT ("ОПДЭТ" кафедрасы);

09.2022 - 08.2023-Associate professor, Алматы Менеджмент Университеті (AlmaU), менеджмент мектебі,"Логистика" бағыты;

04.2023 – 08.2023-техникалық жазушы (қоса атқарушы),"FACEPLATE" ЖШС;

09.2023 - қазіргі уақытқа дейін-қауымдастырылған профессор, Satbayev University, көліктік инженерия және логистика мектебі, "Логистика" бағыты.

2019, 2022, 2021 Ж.Ж. – "көлік қызметтері" бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысу (бакалавриат, магистратура, докторантура).

2020, 2022 ж.ж. - мамандандырылған аккредиттеуден өту үшін "көлік қызметтері" (бакалавриат, магистратура, докторантура) бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есептерді дайындауға қатысу.

2021-22 оқу жылында, 2022-23 оқу жылында - "көлік қызметтері" кадрларды даярлау бағыты бойынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің мүшесі.

2020-21 оқу жылы - Қазқтк ғылыми-техникалық кеңесінің мүшесі.

2021-22 оқу жылы - alt ғылыми-техникалық кеңесінің мүшесі.

2022 ж. - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001:2013 талаптарына сәйкес менеджмент жүйесінің аудиторы.

2022-қозғалыс қауіпсіздігін басқару жүйелерінің аудиторы (SMBD).

2023 ж. - докторлық диссертацияларды қорғау бойынша логистика және көлік академиясы жанындағы диссертациялық кеңестің уақытша мүшесі.

2023 ж. - "көлік қызметтері"бағыты бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының сарапшысы.

Білімі

1994-1999 ж.ж. - Қазақ көлік және коммуникация академиясы. М. Тынышпаева, мамандығы-теміржол көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру, біліктілігі-инженер;

2001-2005 ж.ж. - аспирантура, Қазақ көлік және коммуникация академиясы.  М. Тынышпаева, мамандығы 05.22.08 –Тасымалдау процестерін басқару;

2009-2011 ж. Ж. - Қазақ қатынас жолдары университеті, мамандығы 6N0506-Экономика, академиялық дәрежесі-экономика ғылымдарының магистрі;

2010 ж. – "Қазақстанның темір жол желісінде бос вагон ағындарын ілгерілетуді болжау әдістемесі"тақырыбында техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға диссертация қорғау;

2011 ж. - техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін беру, 05.22.08 – Тасымалдау процестерін басқару мамандығы.

Ғылыми жобалар

2012 ж. – "Жезқазған темір жол кешені "ЖШС темір жол учаскелерінің өткізу қабілетін арттыру" ТЭН.

2013 ж. – "Ляньюнган теңіз портында (ҚХР) логистикалық терминал салу" ТЭН.

2014 ж. – ҚР СТ 2567-2014 "1520 мм калибрлі жүк вагондарының 18-9996 моделі арба тораптарына орнатуға арналған тозуға төзімді элементтер. техникалық шарттар".

2015 ж. – "Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасын жалғайтын аралас үлгідегі Транскаспий көпірі құрылысының тиімділігін талдау" Бизнес-жоспары.

2016 ж. – "Ақтөбе қаласында көлік-логистикалық орталықтың құрылысы" ТЭН;

2018 ж. – "ҚТЖ "ҰК "АҚ темір жол инфрақұрылымын дамытудың және жаңғыртудың 2018 - 2025 жылдарға арналған бағдарламасы" ТЭН.

2020 ж. – "Теміржол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігінің жай-күйін жақсарту жөніндегі шаралар кешенін талдау және әзірлеу" ғылыми жобасы.

2024 ж. - Ғылыми-зерттеу жұмысы  "Автомобильдерге арналған электр зарядтау станциялары желісінің жобасы Алматы қаласында жаңа энергия көздерінде"

Жарияланымдар

1)   S Abdullayev, O Kiseleva, N Adilova, G Bakyt, L Vakhitova. Key development factors of the transit and transport potential of Kazakhstan. Transport problems, Volue 11, Issue 2, Gliwis, 2016, PP.17-26 (БД Scopus CiteScore 2022, процентиль -37). https://bibliotekanauki.pl/articles/374177 

2)   A Oralbekova, M Amanova, K Rustambekova, Z Kaskatayev, O Kisselyova, R Nurgaliyeva. Conceptual Model Creation for Automated Self-training System of Functional Control and Detection of Railway Transport. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2021, VOL. 67, NO. 4, PP. 605–610 DOI: 10.24425/ijet.2021.137852 (БД Scopus CiteScore 2022, процентиль - 30). https://core.ac.uk/outputs/483501235 

3)   S Bogdanovich, O Kiseleva, S Kosenko, A Kabanov. A systematic approach to ensuring traffic safety in railway transport. International Scientific Siberian Transport Forum TransSiberia, 2021, Volume 2, PP.170-179 Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, 403 LNNS (БД Scopus CiteScore 2022, процентиль – 10). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-96383-5_19

4)   O Kisselyova, Z Abdirassilov, L Vakhitova, A Izbairova, A Uvaliyeva. Optimization of Container Traffic Distribution on the Railway Network. E3S Web of Conferences, Volume 363 (БД Scopus CiteScore 2022, процентиль – 25). https://www.proquest.com/openview/c4846b6eb3ac1f9ba9818afd233a9e9c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2040555 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2022/30/e3sconf_interagromash2022_01016/e3sconf_interagromash2022_01016.html

5)  Киселева О.Г., Вахитова Л.В., Каппаров С.К. Renovation of railway transport infrastructure to ensure high speed running. Вестник КазНИТУ, № 5 (135), Алматы, 2019, с.160-163. https://vestnik.satbayev.university/index.php/journal/issue/view/48/47

6)  Киселева О.Г., Вахитова Л.В., Мамедов А.Э. Increase of wagon flows transit. Вестник КазАТК, № 2, Алматы, 2020, с. 145-150.  https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/3/3

7)   Вахитова Л.В., Киселева О.Г., Матаев М.К. Анимация графика движения поездов - как инновация учебного процесса. Вестник КазАТК, № 2, Алматы 2020, с. 136-145. https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/3/3

8)   Аманова М.В., Каскатаев Ж.А., Кокрекбаев М.К., Киселева О.Г. Взаимодействие выходного интерфейса с рынком снабженческо-сбытовой деятельности логистики производства. Промышленный транспорт, №2, Алматы, 2020, с. 127-133. https://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/2-2020-67.pdf

9)   Киселева О.Г., Шукаманов Ж.Е., Жеңісова А.Д., Пейшбек А.Ә. Эффективность регулировочных мероприятий на железнодорожном транспорте с использованием прогнозных данных. Вестник КазАТК, № 3, Алматы, 2020, с.131-136. https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/2/2

10)            Токмурзина-Коберняк Н.А., Киселева О.Г., Вахитова Л.В. Концепция развития системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте. Вестник КазАТК, № 4, Алматы, 2020, с.144-153. https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/1/1

11)           Киселева О.Г., Альтаева Ж.Ж., Кунебаев А.Д. Европейская практика внедрения риск-менеджмента в систему управления безопасностью на железнодорожном транспорте. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование, №4, Иркутск, 2020,  с.175-183. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45426048

12)           Вахитова Л.В., Киселева О.Г., Отегенов Д.Н., Сагымбаев Т.А. Современное состояние процесса организации пригородных пассажирских перевозок в Алматинском железнодорожном узле. Вестник КазАТК, № 2, Алматы, 2023, с.52-59 https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/article/view/1022 

13)           Увалиева А.Б., Киселева О.Г., Ескожанова Н.Г., Чэнь Ю. Теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін басқару  жүйесін жетілдірудің келешекті бағыттары. Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Серия: Технические науки и технологии, № 144(3), Астана, 2023, с. 154-164 https://bultech.enu.kz/index.php/main/article/view/414/321 

14) Киселева О.Г., Чэнь Ю., Избаирова А.С. Оптимизационная модель формирования маршрутов следования контейнерных поездов на железнодорожном полигоне. Наука и техника Казахстана. Направление: Транспорт, № 1, Павлодар, 2024, с. 266-276 https://stk.tou.edu.kz/storage/journals/154.pdf

Халықаралық конференциялар

1) Богданович С.В., Киселева О.Г. Система управления безопасностью движения на железных дорогах в государствах-членах ЕС. Материалы ХI МНТК «Политранспортные системы». – СГУПС (Новосибирск, РФ), 2020. – с. 276-281. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44896484

2) Вахитова Л.В., Киселева О.Г. Европейская модель культуры безопасности на железнодорожном транспорте. Материалы ХI МНТК «Политранспортные системы». – СГУПС (Новосибирск, РФ), 2020. – с. 281-284. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44896485

3) Вахитова Л.В., Киселева О.Г. Пути повышения уровня культуры безопасности на железных дорогах. Труды МНПК «Ф.П. Кочнев – выдающийся организатор транспортного образования и науки в России». – РУТ (Москва, РФ), 2021. – с. 81-86. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46552773

4) Киселева О.Г.. Вахитова Л.В., Паизов С.М., Алатаев Б.Е. Интеграция модели управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте. Сборник трудов МНПК «Управление эксплуатационной работой на транспорте». - ПГУПС (Санкт-Петербург, РФ), 2022 .- с.113-117. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49560552

5) Богданович С.В., Киселева О.Г., Богданович Д.Е. Управление развозом местного груза с учетом технико-технологических параметров инфраструктуры. Сборник трудов МНПК «Управление эксплуатационной работой на транспорте». - ПГУПС (Санкт-Петербург, РФ), 2022 .- с.70-76. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49560544

6) Богданович С.В., Богданович Д.Е., Киселева О.Г. Процессно-логистическое взаимодействие грузовой станции и путей примыкания с учетом параметров инфраструктуры. IV Бетанкуровский международный инженерный форум: электронный сборник трудов. - ПГУПС (Санкт-Петербург, РФ), 2022 .- с.40-43. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50296576