Коныратбекова Салтанат Сабитовна

Коныратбекова Салтанат Сабитовна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Сениор-лектор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургиялық процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы кафедрасы

Email: s.konyratbekova@satbayev.111

H-index:
2

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

КӘСІБИ ӨМІРБАЯНЫ

Техника ғылымдарының кандидаты, "Металлургия процестері, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасының сениор-лекторы»

(МПТиТСМ) Сәтбаев Университеті,

КОНЫРАТБЕКОВА САЛТАНАТ САБИТҚЫЗЫ

1993 жылдан 1998 жылға дейін-Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, инженер-металлург дипломы, "Металлургиялық процестерді физика-химиялық зерттеу" мамандығы бойынша.

1998 жылдан 2000 жылға дейін – 05.16.02 - "Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы" мамандығы бойынша магистрант, металлургия саласындағы техника магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

2000 жылдан 2002 жылға дейін- "Металлургиялық үрдістерді физика-химиялық зерттеу" кафедрасының аспиранты.

2001 жылдан қазіргі уақытқа дейін МПЖжәнеАМТ кафедрасында оқытушы. сениор-лектор лауазымында.

2006 жылы – 05.16.02 - "Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы" мамандығы бойынша "Алтын гидрометаллургиясында иод қосылыстарының тәртібі және қолданылуы" тақырыбында кандидаттық диссертацияны қорғау, ғылыми атақ, техника ғылымдарының кандидаты.

2005-2008 жылдары мемлекеттік аттестаттау комиссиясының техникалық хатшысы.

         Ғылыми жұмыс құрамында алтыны бар материалдардан экологиялық таза еріткіштермен, атап айтқанда құрамында иод бар ерітінділермен алтынды алудың өзекті мәселелерін шешуге бағытталған.

38 ғылыми еңбектер және конференцияларда баяндамалар жарияланды, соның ішінде өнертабысқа патент алды және ғылыми бағыт бойынша авторлық куәлігі бар.

Ғылыми-педагогикалық өтілі 18 жыл. Осы уақыт ішінде "Таза металдар мен қорытпаларды алудың теориясы мен негіздері", "Коррозия және металдарды қорғау", "Металлургиялық процестер теориясы" пәндері бойынша сабақтардың барлық түрлері (қазақ және орыс тілдерінде) меңгеріліп, әдістемелік қамтамасыз етілді.

Оқылатын пәндер бойынша зертханалық және практикалық сабақтарға жұмыс бағдарламаларын, әдістемелік материалдарды дайындауға және басып шығаруға қатысты, бірнеше рет "Металлургия үрдістерінің теориясы" пәні бойынша магистратураға түсу үшін кешенді тестілеудің тест тапсырмаларын қазақ және орыс тілдерінде әзірлеушісі ретінде болды. Жыл сайын магистрлік және дипломдық жұмыстарды табысты басқарды, университеттің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысты.

Білімі

1. 1993-1998 жж. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің "Металлургиялық үрдістерді физика-химиялық зерттеу" мамандығының студенті. Біліктілігі: инженер-металлург.

2. 1998-2000 жылдары Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің "2400 – Металлургия" мамандығы бойынша магистранты. Магистрлік диссертацияларды қорғау. Біліктілігі: металлургия магистрі.

3. 2000-2002 жылдары Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 05.16.02 – түсті және Қара металдар металлургиясы мамандығы бойынша аспиранты. Кандидаттық диссертацияларды қорғау. Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты .

Ғылыми жобалар

"Электрондық сынықтан асыл металдарды алу технологиясын әзірлеу" жобасы

Ғылыми зерттеу бағыты: Электронды және радиотехникалық өнеркәсіп сынықтарын қайта өңдеу және алтынды сорбциялық жолмен алу арқылы экологиялық қауіпсіз еріткіштердің көмегімен алтынды еріту. Селективті  реагенттерді қолдана отырып алтынды алудың жаңа гидрометаллургиялық тәсілдерін әзірлеу, бұл қазіргі уақытта маңызды ғылыми және практикалық міндет болып табылады.

Жарияланымдар

1. Non-cyanide leaching processes in gold hydrometallurgy and iodine-iodide applications: a review

SS Konyratbekova, A Baikonurova, A Akcil

Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 36 (3), 198-212, 2015

2.Thermodynamic and kinetic of iodine–iodide leaching in gold hydrometallurgy

SS Konyratbekova, A Baikonurova, GA Ussoltseva, C Erust, A Akcil

Transactions of Nonferrous Metals Society of China 25 (11), 3774-3783, 2015

3. Термодинамические возможности галогенидного выщелачивания золота из техногенного сырья

АО Байконурова, СС Коныратбекова, ГА Усольцева, С Баймаханова Prospects for the Development of Modern Science, 109-116  

4. Исследование сорбции ионов цветных металлов аминофенольными ионитами КСС  Байконурова А.О., Усольцева Г.А. Цветные металлы, 65-68  

5. ИК-спектроскопический анализ анионитов АН-21 и АМ-2Б, содержащих иодидные комплексы золота БАО Коныратбекова С.С. Конгресс обогатителей стран мира СН

6. Математическое моделирование иодидного выщелачивания золота из золотосодержащих материалов

БАО Коныратбекова С.С.  

7. Изотерма сорбции меди из сернокислых растворов. Сатпаевские чтения-2020, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы 2020, стр 523

8. Мулик А.,  Коныратбекова С.С. Изучение сорбции и десорбции золота из иодидных продуктивных растворов // Международная научно-практическая конференция «Сатпаевские чтения – 2021». – Алматы, 12.04.2021. – Том 1. – С. 978-981.

9. Ескалина К.,  Коныратбекова С.С. Экстракционное концентрирование золота из хвостов обогащения // Международная научно-практическая конференция «Сатпаевские чтения – 2021». – Алматы, 12.04.2021. – Том 1. – С. 911-914.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Техногенді шикізаттан алтын бөліп алудың  технологиясын негізделуі  және әзірлеу