Қорғасбеков Дархан Рахметоллаевич

Қорғасбеков Дархан Рахметоллаевич

Техника ғылымдарының магистрі

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясы кафедрасы

Email: d.korgasbekov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Қорғасбеков Дархан Рахметоллаұлы, 1986 жылы 14 мамырда. Алматы облысы Панфилов ауданы Садыр ауылында дүниеге келген. 1992 - 2003 жж №25 орта мектепте оқып, үздік бітірді. 2003 - 2008 жылы Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» мамандығы бойынша үздік бітірді. Университетте оқып жүрген кезінде өзін жақсы оқитын, белсенді өмірлік ұстанымы мен қызығушылығымен үйлестіре отырып, өзін тәртіпті, сауатты және мақсатты студент ретінде көрсетті. Оқу кезінде Коргасбеков Д.Р. Ғылыми жұмыстармен айналысты, студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференцияларына қатысты. Ол домбыра кружогында университет аркестрінде ойнайды. ҚазҰТУ өткізетін барлық іс-шараларға қатысты. Қ.И.Сәтпаев, «ҚазҰТУ-дағы көктем», түрлі спорттық жарыстарда. Ол өз тобының белсенді студенті болды және 2008 жылы Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ қоғамынан әлеуметтік және мәдени шараларды ұйымдастырушы сертификатын алды. 2008 жылдан 2010 жылға дейін ол «Майкс» ЖШС бұрғылау қондырғысы шеберінің көмекшісі болып жұмыс істеді, сол жерде жоба аясында 2200 м тереңдікте американдық қондырғыда барлау бұрғылау жұмыстарын жүргізді, терең ұңғымаларды бұрғылау кезінде әр түрлі проблемаларға тап болды. Оның ішінде саздардың пайда болуына байланысты және тұрақсыз жыныстарда бұрғылауға әкелетін қиыншылықтармен күресті. 2011 жылдан бастап «Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау» мамандығын магистратурасын оқыды, оны 2013 жылы бітірді. Магистратурада оқу басталғаннан бері ол ғылыми жұмыстармен белсенді айналысып келеді, 2011 жылы Турбобур техникалық құрылғысының өнертабысына инновациялық патент алды және халықаралық ғылыми конференцияларға қатысты. Ол бірнеше оқу құралдарының авторы. 2010-2014 жылдары ол Каспий қоғамдық университетінде жұмыс істеді, келесі пәндер бойынша сабақ берді: Мұнай-газ ісі, геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және басқалары, олар үшін типтік оқу жоспарлары құрылды. 2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев университеті мұнай инженериясы кафедрасында жұмыс істейді. 2018 жылы 6D070800-Мұнай және газ ісі мамандығы бойынша докторантураға түсіп, ғылыми зерттеулерге қатысады. ҚР БҒМ МҚ «Геотехнологиялық және гидрогеологиялық ұңғымаларды салу және дамыту үшін тиімді техникалық және технологиялық құралдарды жасау және енгізу» жобасы бойынша аға ғылыми қызметкер. 2015-2017 жж., Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мемлекеттік қорының «Жоғары ұңғымаларды бұрғылау үшін жоғары төзімді, өнімді алмаз және қатты қорытпалы құралдарды жасау және енгізу» Аға ғылыми қызметкер 2018-2020 жж. 11-ден астам ғылыми еңбектер жарияланды, олардың 3-і Scopus мәліметтер базасына енгізілді, 2-і шетелдік конференцияларда баяндама жасалды, 5 өнертабысқа патент берілді.

Білімі

1. Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті.

Геологиялық барлау институты, ұңғыларды бұрғылаудың техникасы және технологиясы, 2003-2008 жж

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау мамандығы.

2. Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті.

Геологиялық барлау институты, ұңғымаларды бұрғылау технологиясы мен техникасы кафедрасы, 2011-2013 жж

Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау мамандығы.

3. Сатбаев университеті.

Геология, мұнай және тау-кен институты, Мұнай инженерия кафедрасы, 2018-2021 жж

Мұнай-газ ісі мамандығы

Ғылыми жобалар

«Ұңғымаларды бұрғылау үшін өте берік, өнімді алмазды және қатты қорытпалы құралдарды жасау және енгізу». АҒЖ. 2018-2020 жж

Жарияланымдар

1. Федоров Б.В., Коргасбеков Д.Р. Пикобур типті қашаудың және оның параметрлерін ғылыми негіздеу / / Қазақстанның тау-кен журналы № 11 2018г. С: 39-43. (ISSN 2227-4766) қ. Алматы

2. Коргасбеков Д.Р., және т.б. Кескіш құралдармен бұрғылау технологиясы мен техникасын жетілдіру / / Мұнай-газ журналы №3 (111) 2019г. С: 67-75. (ISSN 1562-2932). қ. Алматы

3. Development and improvement of design factors for PDC cutter bits Satbayev University, Almaty, 050013, Kazakhstan Mining Informational and Analytical BulletinVolume 2019, Issue 11, 2019, Pages 73-80