Қуанышев Асланбек Сейтжанұлы

Қуанышев Асланбек Сейтжанұлы

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Тьютор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: a.kuanyshev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қуанышев Асланбек Сейтжанұлы – Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетінің А. Машани атындағы Базалық білім беру институтының қазақ және орыс тілдері кафедрасының тьюторы.

Х.Досмұхамедо атындағы Атырау мемлекеттік университетінің, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетін бітірген.

А.С.Қуанышевтың кәсіби қызығушылығы қазіргі заманғы кеңістікте қазақ тілін оқытудағы білім берудің заманауи инновациялары мен технологиялары болып табылады.

Білімі

Жоғары

Жарияланымдар

1.  Этномәдени лингвистика – антропоөзектік ғылымдардың бастауы     Х.Досмұхамедов  Атырау мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ №2(53),2019 ж,28 - 32  б. 

2.  «Қырымның қырық Батыры» Жырындағы өлшем бірлік атауларының этномәдени мазмұны»  В 74 Вопросы кавказского языкознания и тюркологии. Выпуск 3 (15).  Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 152 с.

   3.«Этнолингвистика – тілді зерттеудегі антропоөзектік бағыттың бастауы». Абай атындағы ҚазҰПУ  ХАБАРШЫСЫ «Филология ғылымдары» сериясы, №1(71),104- 108б – Алматы, 2020