Кудайбергенов Кенес Какимович

Кудайбергенов Кенес Какимович

Ph.D. докторы

Кафедра меңгерушісі

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Материалтану, нанотехнология және инженерлік физика кафедрасы

H-index:
7

Кәсіби өмірбаяны

2006 жылдан 2008 жылға дейін ҚР ҰҒА М. А. Айтхожин атындағы Молекулалық биология және биохимия институтының ферменттер құрылымы және реттеу зертханасының зертханашысы

2008 жылдан 2010 жылға дейін әл - Фараби атындағы ҚазҰУ химия факультетінің Химиялық физика және материалтану кафедрасының ФМИ зертханасының маманы

2009 ж. - 2019 ж. жану проблемалар институтының,  көмірсутек шикізатын тотығу зертханасының ғылыми қызметкері

2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ химия факультетінің Химия физикасы және материалтану кафедрасының аға оқытушысы

2014 ж. – 2019 ж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ химия факультетінің Химия физикасы және материалтану кафедрасының  меңгерушісінің  оқу, әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

2022 жылдың қазан айынан бастап-қазіргі уақытқа дейін  материалтану, нанотехнология және инженерлік физика кафедрасы меңгерушісі.

Тағылымдамалар 

01.05.2009 ж.Ахен қолданбалы ғылымдар университеті (Юлих қ., Германия).

20.09.2011 ж.Оклахома университеті (Норман қ., АҚШ).

10.05.2012 ж. инженерлік факультеті, Хон Каена университеті, (Бангкок қ., Тайланд)

Білімі

2009 - 2012 жж Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ химия факультетінің PhD докторантурасы

2007 - 2009 жж магистратура, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ химия факультеті

 2003 - 2007 жж бакалавриат, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ химия факультеті

Ғылыми жобалар

1. «Тетрациклин/CuO нанобөлшектері бар целлюлоза наноталшықтары мен альгинат негізіндегі гибридті-гельдердің синтезі және қасиеттері» (2023-2025 жж)

2. Өнеркәсіптік суларды радионуклидтерден тазарту үшін биомассалық сорбенттерді синтездеу, сипаттау және физика-химиялық зерттеу (2023-2025 жж)

Жарияланымдар

91 ғылыми жұмыс бар, оның ішінде 3 оқу құралы, 4 Үлгілік бағдарлама, ҚР 2 патенті және 82 мақала, конференция баяндамаларының материалдары мен тезистері бар. Thomson Reuters халықаралық дерекқорына кіретін мақалалар – 10 мақалалар, Scopus базасында 16 мақалалар. h-index 7

Патенттер

2013 ж. мұнай мен мұнай өнімдерін жинау үшін Сорбент алу тәсілі

2016 графит сорбентін алу әдісі

1. Ilyin,Yu.V.Kudaibergenov, K.K.Sharipkhanov, S.D.Zhaulybayev, A.А.Atamanov, M.K., Surface Modifications of CuO Doped Carbonaceous Nanosorbents and their CO2 Sorption Properties, Eurasian Chemico-Technological Journal,  2023, 25(1), pp. 33–38

2. Rakhimova, B.Kudaibergenov, K.Sassykova, L.Aknazarov, S.Tulepov, M., Preparation of Composites of Antibacterial Materials Based on Bacterial Cellulose and Silver Nanoparticles for Wound Healing International Journal of Nanoscience and Nanotechnologythis  2022, 18(2), pp. 123–133