Маманов Ерғожа Жоламанұлы

Маманов Ерғожа Жоламанұлы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау кафедрасы

Email: y.mamanov@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Мамандығы бойынша жұмыс өтілі: 7 жыл. 2011 жылдан 2012 жылға дейін ИГНД тас кесу-ажарлау зертханасының біліктілігі жоғары деңгейлі шебері. 2012 жылдан бастап 2013 жылға дейін ИГНД тас кесу-ажарлау зертханасының біліктілігі жоғары деңгейлі шебері. 2013 жылдан бастап 2014 жылға дейін ИГНД тас кескіш-ажарлау зертханасының біліктілігі жоғары деңгейлі шебері 2014 жылдан 2015 жылға дейін Ассистент. 6D070600-"Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" мамандығының 3-курс докторанты. 2017 жылдан 2017 жылға дейін ГжПҚКІ кафедрасының ассистенті. Қазіргі уақытта ГСПиРМПИ кафедрасының тьюторы.

Университеттің дамуына қосқан үлесі және ғылыми қызметіне белсенді қатысқаны үшін 2021 жылы К. И. Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ басшылығынан алғыс хат алды. 

Білімі

2007 жылдан 2011 жылға дейін Қазақ ұлттық техникалық университеті Геология-барлау институты, Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау кафедрасы. Геология және пайдалы кен орындарын барлау мамандығы бойынша.

2012 жылдан 2014 Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті. Қ. И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Геология және мұнай-газ ісі институты, Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау кафедрасы. 6М070600 Геология және пайдалы кенорындарын барлау мамандығы бойынша.

2014-2017 Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті. Қ. И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Геология және мұнай-газ ісі институты, Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау кафедрасы. 6D070600 Геология және пайдалы кен орындарын барлау мамандығы бойынша PhD докторы.

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу (соңғы 3 жылда): 0080/ПЦФ минералдық шикізат ресурстарын толықтыру үшін жер қойнауын геологиялық зерттеу және геологиялық – бағалау жұмыстарын ғылыми қамтамасыз ету, ресурстық базаны дамыту және Қазақстанның кен шикізатының жаңа көздерін әзірлеу үшін жер қойнауын кешенді геологиялық зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу.

Жарияланымдар

E.Zh. Mamanov A.B. Baibatsha (2017). Zh. Geology and geodynamics of Karsakpay-Ulytau geosuture zone and its prospects for minerals. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technology sciences..National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

Mamanov E.Zh. Muszynski A. Baibatsha A.B.(2016). MAPPING OF ORE CONTROLLING STRUCTURES ULYTAU-KARSAKPAI ZONE ACCORDING TO REMOTE SENSING. 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM2016. SGEM 2016

Adilkhan Baibatsha, Yerkhozha Mamanov, Anarbek Bekbotayev (2016). ALLOCATION OF PERSPECTIVE ORES ON THE AREAS SHU-ILE BELT ON THE MATERIALS REMOTE SENSING. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management. Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM)

AB Baibatsha, AA Bekbotayeva, E Mamanov (2015). Detection of deep ore-controlling structure using remote sensing. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management. Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM)

AB Baibatsha, E Zh Mamanov, K Sh Dyussembayeva (2015). MINERALOGY OF COPPER-NIKEL ORES IN ULYTAU ZONE (CENTRAL KAZAKHSTAN). International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management. Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM)

Маманов Е.Ж. Байбатша А.Б., Поцелуев А.А.(2015). О возможности детальных космогеологических работ для выявления скрытых геологических образований. Геология, минерагения и перспективы развития минерально-сырьевых ресурсов Республики Казахстан и стран СНГ. КазНИТУ

E.Zh. Mamanov A.B. Baibatsha, K.Sh. Dyusembaeva (2015). MINERALOGY OF ORES OF COPPER-NICKEL ORE OCCURRENCES" KARATORGAI. Известия Академия Наук Республики Казахстан Серия геология и технические науки. НАН РК

Маманов Ерхожа Байбатша Адильхан (2015). Перспективы выявления поисковых геологических предпосылок по данным космического зондирования. Вестник КазНТУ имени К.И. Сатпаева. Вестник КазНИТУ

Kulyash Dyussembayeva, Adilkhan Baibatsha, Aimkhan Kassenova, Erkhozha Mamanov, Saltanat Assubayeva (2014). Results of study the rare metal ore mineralization of the selected areas in Central Africa. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & Mining Ecology Management. Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM)

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Терең жатқан кен орындарын табу мақсатында Ұлытау-Қарсақпай аймағының кен басқарушы құрылымдарын картаға түсіру мен зондтаудың инновациялық әдістері