Марксұлы Сұңғат

Марксұлы Сұңғат

Техника ғылымдарының магистрі

Лектор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы

Email: s.marxuly@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Марксұлы Сұңғат 2018 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің (Satbayev University) 5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша бакалавриатын үздік бітірді. 2020 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің магистратурасын 6М071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша сәтті аяқтап, техника ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алды. 18 ғылыми жарияланымы бар. Марксұлы Сұңғат «Микроэлектроника», «Қуатты электроника негіздері», «Цифрлық байланыс технологиясы», «Дискретті хабарламаларды тарату», «Электр байланысының теориясы», «Антенна-фидер құрылғылары және радиотолқындарды тарату», «Антенна-фидер құрылғылары» пәндері бойынша сабақтар жүргізеді. Марксұлы Сұңғаттың жетекшілігімен 5 студент бакалавр бағдарламасын аяқтады. Сонымен қатар кафедрада қоғамдық жұмыстармен айналысады: МАК отырысының бакалаврлар, магистранттар және докторанттар бағдарламаларын ұйымдастырады. Бакалавриат және магистратура түлектерінің плагиатқа қарсы және диплом беруге жауапты қызметкері. Кафедра мен институт өміріне белсенді қатысады. 2021 ж. 24-25 мамырында БСҚТҚА аккредиттеу кезінде 6В06201 – Телекоммуникация және 6М06201 - Телекоммуникация бакалавриаты есептерін құрастыру кезінде барлық жұмысқа белсене қатысып, есептеулер жасады. Марксұлы Сұңғат білікті оқытушы ғана емес, сонымен қатар жауапты, тиянақты маман болып табылады.

Білімі

-Қ.И.Сәтпаев  атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University) 2015-2018 жж. Мамандығы: 5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

- Қ.И.Сәтпаев  атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University) 2018-2020 жж. Мамандығы: 6М071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

- Професор М. А. Бонч-Бруевич атындағы Санкт-Петербург мемлекеттік телекоммуникация университеті 3.02.2020-13.02.2020 жж. Бағыты: Радиотехника, қуатты электроника

Жарияланымдар

1) Сәтбаев оқулары  – 2019.  Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК. «IGBT транзисторлық кілттердегі коммутациялық процестерді зерттеу» 153-157 стр. ( ISBN 978-601-323-145-7. Алматы 2019)  

2) International Conference «Process Management and Scientific Developments»

Simulation of microcontroller control «Smart» intersection. 141-151 p.(Birmingham, United Kingdom. 30.11.2019)

3) East European science journal «Ғарыштағы екі байланысқан дене динамикасының математикалық моделі». 45-54 стр. (Warsaw, Poland 2020)

4) "Эксперименттік ғылымның даму мәселелері мен перспективалары" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мақалалар жинағы. «Распределенный алгоритм адаптивного управления светофорами» 18-25 стр. (ISBN 978-5-907238-40-4. РФ,  Новосибирск, 2019)

5) "Қазіргі ғылымның өзекті мәселелері-2020 "халықаралық-практикалық конференциясының материалдар жинағы. «Элементтердің диэлектрлік оқшауламасы бар ИМС үшін комплементарлы транзисторларды қалыптастыру ерекшеліктері». 378-382 стр.

 (ISBN 978-601-332-708-2. Нұр-Сұлтан 13.04.2020)

6) «ǴYLYM JÁNE BILIM - 2020» Студенттер мен жас ғалымдардың XV халықаралық ғылыми конференциясының материалдар жинағы.  «Кремний арқылы өтпелі кемтіктің кернеуінен туындаған транзисторлық параметрлердегі өзгерістерді талдау әдісі». 86-91 стр. (ISBN 978-601-337-318-8. Нұр-Сұлтан 2020)

7) Сәтбаев оқулары  – 2020. «Конверторлардың үйдегі электр қозғалмалы айнымалы токтың күшті диаграммаларында қолданылуын талдау» 293-296  стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

8) Сәтбаев оқулары  – 2020. «Virtual Private Network технологиясы негізінде желі трафигін талдау» 307-311 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

9)  Сәтбаев оқулары  – 2020. «IGBT кері өткізгіші бар бір фазалы ендік-импульсті модуляциялы түрлендіргішті шығындарын зерттеу» 322-326 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

10) Сәтбаев оқулары – 2020. «Қуатты кілттердің заманауи драйверіне қойылатын талаптар» 326-329 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

11) Сәтбаев оқулары  – 2020. «MOS/SOI транзисторларына түсетін гамма-сәулеленулердің әсерлерін зерттеу» 329-333стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

12) Сәтбаев оқулары – 2020. «Сынамалық кернеумен жартылай өткізгіш аспаптарды дайындау технологиясы мен конструкциясының өзара байланысын зерттеу» 333-337  стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

13) Сәтбаев оқулары – 2020.  «Study of protection circuits switching overvoltage rectifier installation excitation locomotive on igbt-transistors» 343-347 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

14) Сәтбаев оқулары – 2020.  «Жерсеріктік радионавигациялық жүйелерге талдау» 337-340 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

15) ПМУ Хабаршысы. «Интеллектуальное автономное переключение светофора путем измерения плотности трафика через дачики» 180-188 стр. (ISSN 1811-1858)

16) 2020 Fourth IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC) «Multi-label UAV sound classification using Stacked Bidirectional LSTM» p. 453-458 (ISBN 978-1-7281-5238-7) Taichung, Taiwan, Taiwan, 24 December 2020 DOI: 10.1109/IRC.2020.00086

17) Research of the process of disinfection and purification of drinking water using ETRO-02 plant based on high-frequency corona discharge, 2021 3rd International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE) (ISBN:978-1-7281-8398-5) Moscow, Russia, 01 April 2021 DOI: 10.1109/REEPE51337.2021.9388046

18) Екінші Халықараық Жолдасбеков Симпозиумының баяндамалар жинағы. Development of a mathematical model of combined optical pressure and temperature sensors for the space industry, «Механика Будущего», 1-5 наурыз 2021 жыл: –Алматы 352-358 бет. (ISBN 978-601-08-0953-6)

19) «Ғылым мен білім беруді дамытудың басты бағыттары» халықаралық ғылыми конференцияның материалдар жинағы, «TCAD моделін қолдана отырып, ионға сезімтал өрістік транзисторын модельдеу» 145-149 б. (ISBN 978-601-06-8181-8) Түркістан қ. 15-16 қараша 2021 ж.

20) «Ғылым мен білім беруді дамытудың басты бағыттары» халықаралық ғылыми конференцияның материалдар жинағы, «Кремнийлі электронды сезімтал PIN сызғышы және кері сәулеленуі» 122-128 с. (ISBN 978-601-06-8181-8) Түркістан қ. 15-16 қараша 2021 ж.