Марксұлы Сұңғат

Марксұлы Сұңғат

Техника ғылымдарының магистрі

Лектор

Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты

Электротехника, электроника және телекоммуникация кафедрасы

Email: S.marxuly@satbayev.111

Жарияланымдар

1) Сатпаевские чтения  – 2019.  Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК. «IGBT транзисторлық кілттердегі коммутациялық процестерді зерттеу» 153-157 стр. ( ISBN 978-601-323-145-7. Алматы 2019)  

2) International Conference «Process Management and Scientific Developments»

Simulation of microcontroller control «Smart» intersection. 141-151 p.(Birmingham, United Kingdom. 30.11.2019)

3) East European science journal «Ғарыштағы екі байланысқан дене динамикасының математикалық моделі». 45-54 стр. (Warsaw, Poland 2020)

4) Сборник статей международной научно-практической конференции  «Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки». «Распределенный алгоритм адаптивного управления светофорами» 18-25 стр. (ISBN 978-5-907238-40-4. РФ,  Новосибирск, 2019)

5) Сборник материалов международной-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки-2020». «Элементтердің диэлектрлік оқшауламасы бар ИМС үшін комплементарлы транзисторларды қалыптастыру ерекшеліктері». 378-382 стр.

 (ISBN 978-601-332-708-2. Нұр-Сұлтан 13.04.2020)

6) Сборник материалов XV международной научной конференции студентов и молодых ученых «ǴYLYM JÁNE BILIM - 2020».  «Кремний арқылы өтпелі кемтіктің кернеуінен туындаған транзисторлық параметрлердегі өзгерістерді талдау әдісі». 86-91 стр. (ISBN 978-601-337-318-8. Нұр-Сұлтан 2020)

7) Сатпаевские чтения  – 2020. «Конверторлардың үйдегі электр қозғалмалы айнымалы токтың күшті диаграммаларында қолданылуын талдау» 293-296  стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

8) Сатпаевские чтения  – 2020. «Virtual Private Network технологиясы негізінде желі трафигін талдау» 307-311 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

9)  Сатпаевские чтения  – 2020. «IGBT кері өткізгіші бар бір фазалы ендік-импульсті модуляциялы түрлендіргішті шығындарын зерттеу» 322-326 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

10) Сатпаевские чтения  – 2020. «Қуатты кілттердің заманауи драйверіне қойылатын талаптар» 326-329 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

11) Сатпаевские чтения  – 2020. «MOS/SOI транзисторларына түсетін гамма-сәулеленулердің әсерлерін зерттеу» 329-333стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

12) Сатпаевские чтения  – 2020. «Сынамалық кернеумен жартылай өткізгіш аспаптарды дайындау технологиясы мен конструкциясының өзара байланысын зерттеу» 333-337  стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

13) Сатпаевские чтения  – 2020.  «Study of protection circuits switching overvoltage rectifier installation excitation locomotive on igbt-transistors» 343-347 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

14) Сатпаевские чтения  – 2020.  «Жерсеріктік радионавигациялық жүйелерге талдау» 337-340 стр. (ISBN 978-601-323-209-6)

Білім беру

-Қ.И.Сәтпаев  атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University) 2015-2018 жж.

Мамандығы: 5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

- -Қ.И.Сәтпаев  атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University) 2018-2020 жж.

Мамандығы: 6М071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі