Майлина Хамарья Рахимжановна

Майлина Хамарья Рахимжановна

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: k.mailina@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Майлина Хамарья Рахымжанқызы, 11.07.1958, Талды-Қорған қ.

1981 ж. С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетіндегі физика факультетін тәмәмдаған.

1981-1983 жж Талды-Қорған педагогикалық институтының оқытушысы.

1983-1985 жж . А.Ф.Иоффе атындағы физика-техникалық институтында ғылыми-педагогикалық тағылымдамадан өтті, Ленинград қ. 1985-1988 жж. А.Ф.Иоффе атындағы ЛФТИ аспиранты. 1989 жылы физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін қорғады. Диссертация тақырыбы: «Қатты легирленген қорғасын селенидінің электронды және жылулық қасиеттері».

1989-1990 жылдары Алматы энергетика институтының физика кафедрасының оқытушысы. 1990 жылы В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының физика кафедрасына конкурстан өтіп, кәзіргі уақытқа аталған кафедраның қауымдастырылған профессоры.

Білімі

1) Қазақ мемлекеттік университеті, физика факультеті, 1981, Алматы. 

2) А.Ф.Иоффе атындағы физика және технология институты, 1988 ж., Ленинград, аспирантура.

Ғылыми жобалар

Сутекөткізгіш мембраналарындағы физикалық процестер.

Жарияланымдар

1. Квазилокальные уровни в PbSe<In>. Н.С.Беспалова, А.Н. Вейс, Л.В.Прокофьева. ФТП, 1987, т21, в11.

2. Электронная теплопроводность сильнолегированного селенида свинца. Ю.А.Никулин, П.П.Константинов, Л.В. Прокофьева. ФТТ, 1990, т32, в2.

3. Influence of Magnon-phonon Interaction on Ultrasound Absorption in Nanocomposite Materials. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 11(6):, 2015 S.S. Omarov, S.Beysen, S.K. Nyssanbayeva, N.N. Zhumabekova

4. Физика. Механика. Молекулалық физика және термодинамика. Л.Б.Сүлеева, Оқу құралы 2012.

5. Изменение акустических свойств конденсированных сред в магнитных и радиационных полях. Нысанбаева С.К., Бейсен С., Омаров С.С., Абзалиева А.М. Вестник КазНТУ им К.И.Сатпаева, №3(103) 2014 г., 54-61, ISSN 1680-9211.

6. Phonon Interaction of Ultrasound Waves in Condensed Media  S Omarov, T Begimov, M Tukibayeva, K Maylina… - Advanced Materials Research, 2014  

7. Е.А. Әбдірахман, .В. Паничкин, М.Ш. Исмагулова, Х.Р Майлина. Электропластический эффект в сплавах титана. Сатпаевские чтения, Алматы, КазНИТУ, С.1058 – 1062. 2019 г. ISBN 978-601-323-145-7