Мұстапаева Сезім Нұрахметовна

Мұстапаева Сезім Нұрахметовна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасы

Email: s.mustapayeva@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Қауымдастырылған профессор, PhD философия докторы.

Инженер-геолог, 8 жыл өтілі бар оқытушы. Қазақстан геологиясы аумағында зерттеу жүргізеді, бірнеше ғылыми жұмыстардың авторы.  Қазақстан Республикасы Даму және инвестиция министрлігінің Геология және жерқойнауын пайдалану комитетінің алғыс хатымен марапатталған.

Университеттің дамуына қосқан үлесі және ғылыми қызметіне белсенді қатысқаны үшін Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ басшылығынан Құрмет грамотасына ие болды (2021). 2021 жылы Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындары қауымдастығының "Үздік ғылыми қызметкер" Құрмет белгісімен марапатталды.

Білімі

2001 жылдан 2006 жылға дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, "Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау", инженер-геолог, күндізгі.

2009 жылдан 2011 жылға дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, магистратура, күндізгі 6М070600 "Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау"».

2011 жылдан 2014 жылға дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, докторантура, күндізгі 6D070600 "Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау", Философия докторы PhD.

Ғылыми жобалар

Жобаның ғылыми жетекшісі: № 757.БҒМ.ГФ.15.ПИПР.4 "Үлкен Қаратау жотасының ерте арба шөгінділерін литологиялық және палеонтологиялық зерттеу және экология және табиғатты тиімді пайдалану мәселелерін шешу мақсатында олардың биостратиграфиялық бөлінуі" 2015-2017ж.ж. 26 балл.

Жобаны орындаушы: № OPUS-6 №239231 pt. "Carboniferous mud mounds: recurrent" carbonate factories" at geosphere-biosphere coupling " (2014-2016) поляк Ғылым академиясы қаржыландыратын Адама Мицкевич университет (Познань қ., Польша).

Жобаның ғылыми жетекшісі:" халықаралық стандарттарды орнату мақсатында Батыс Қазақстанның төменгі карбон разрезіндегі негізгі хроностратиграфиялық шептерді зерттеу " 2018-2020ж.ж.

Жарияланымдар

Sezim Mustapayeva, Adilkhan Baybatsha, Valentina Zhaimina (2016).  BOUNDARY DEPOSITIONS OF THE TOURNAISIAN AND VISEAN STAGES OF ZHERTANSAY SECTION IN BIG KARATAU (SOUTH KAZAKHSTAN) International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management

AB Baibatsha, K Sh Dyusembaeva, E Zh Mamanov (2015) MINERALOGY OF ORES OF COPPER-NICKEL ORE OCCURRENCES" KARATORGAI  International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management.

SN Mustapaeva, AB Baibatsha, V Ja Zhaimina (2015) FAUNISTIC CHARACTERISTIC AND LITHOLOGY BOUNDARY DEPOSITS VISEAN AND SERPUKHOVIAN STAGE IN SHALLOW-WATER SECTION USHOZEN BIG KARATAU (SOUTH KAZAKHSTAN)  nternational Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management.

V Ja Zhaimina, SN Mustapaeva, AB Baybatsha, Z Belka (2014) The Viséan-Serpukhovian boundary in the Big Karatau Mountains (South Kazakhstan) Newsletter on Carboniferous Stratigraphy.

Adilkhan Baybatsha, Sezim Mustapayeva, Valentina Zhaimina, Zdislaw Belka (2014) The visean-Serpukhovian boundary deposits and foraminifera's section aktobe in big karatau (South Kazakhstan) International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management

Adilkhan Baybatsha, Valentina Zhaymina, Sezim Mustapayeva (2013) Boundary sediments between Viséan and Serpukhovian stages in the Big Karatau (Southern Kazakhstan) International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management.

СН Мустапаева, ВЯ Жаймина Граница турнейского и визейского яруса в горах Большой Каратау (Южный Казахстан) ББК 28.6 Қ 18

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1 Төменгі карбон органикалық қалдықтарының эволюциялық дамуын зерттеу ( Үлкен Қаратау, Оңтүстік Қазақстан, Жаңақорған қимасы мысалында)

2 Ерте карбондағы биоценоз және фациялық жағдайды палеогеографиялық реконструкциялау Ақтобе қимасы ( Үлкен Қаратау, Оңтүстік Қазақстан)