Нұрмұхаметова Қарлығаш Тұрғанбекқызы

Нұрмұхаметова Қарлығаш Тұрғанбекқызы

Филология ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Жобаларды басқару институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: k.nurmukhametova@satbeyav.111

Кәсіби өмірбаяны

Нұрмұхаметова Қарлығаш Тұрғанбекқызы - филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, 2008 жылы «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері» медалімен марапатталған. 

Қарлығаш Тұрғанбекқызы - өмірінің 34 жылын ғылыми-педагогикалық бағытқа арнаған білікті мамандардың бірегейі. 1989 жылы КСРО-ның 50 жылдығы атындағы Қостанай педагогикалық институты қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы болып қызмет атқарды. 1996-2003 жылдар арасында А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының меңгерушісі.

2005 ж. Қостанай  мемлекеттік педагогикалық институты, филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі.

2007-2009 жылдар арасында ҚМПИ филология факультетінің деканы м.а.

2010-2013 жылдар арасында ҚМПИ «Практикалық лингвистика» кафедрасының меңгерушісі.

2021 ж. А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты,тіл және әдебиет теориясы каферасының  меңгерушісі.

2022 ж. «Ұлттық тәрбие және кәсіби бағдар беру» бөлімінің басшысы.

Білімі

Жоғары. Алматы мемлекеттік қыздар педагогикалық институты  «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы, 1985-1989 жж.

Аспирантура. Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2001 ж.

Жарияланымдар

Отандық басылымдарда:

1. «Латын әрпіне көшу-санаға серпіліс жасауға деген батыл бетбұрыс» мақала. ҚМПИ«Жаршысы»№1саны Қаңтар 2018 ж.

2. «Ұстаз ұлағаты» Алматы каласы көрнекті ғалым, проф. С.Исаевтің 80 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференция жинағы “ 29 наурыз 2018 ж.

3. Ұлттық құндылықтың негізі-рухани жаңғыру негізі. Ы.Алтынсарин оқулары «Білім берудің практикалық сапасын жоғарылатудың өзекті мәселелері» ғылыми-практ.конференц.жинағы ҚМПУ  02.02.2019 ж.

4. Латын әліпбиіне көшу-рухани жаңғыру тетігі. Мақала. Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы ММ,Қостанай  облысы педагогтарының ассоциясы.ЧелМУ 2019 мамыр

5. «Ақыл ойдың дарасы-дана Абай». «Костанай таңы» газеті.10.08.2020 ж. http://kostanaytany.kz/archives/88938

6. «Сабақты етістіктер мен есімше жұрнағының лексика-грамматикалық тіркесімділік мағыналары».  Сәуір 2021 ж.

Шетелдік басылымдарда (жылы, атауы, квартиль):

1.The pupils’ civic stance under the conditions of establishment of a society. ISSN : 10121587      Source Type gournal.       Document Type Article. Publisher Uniuersidad del Zulia.Scopus(Volume34,issue17, 2018,Pages) 

2.Phonetic features of spoken English and Kazakh Languages(theoretical and eхperimental research) Karlyhash Kenzhigozhina – Karlygash Nurmuhametova –Mahabbat Berkutbayeva – Assem Meiramova – Taniya Kapesova. Scopus. ХLinguae European Scientific Language Journal  elSSN 2453-711X lSSN 1337-8384.Forthcoming ХLinguae 

3.Interviewing students about the significance of punctuation marks among modern youth. Gulnar Yеskermessova – Tynyshtyk Yermekova – Karlygash Nurmuhametova – Raikhan Abnassyrova – Orynaу Zhubaeva. DOI: 10.18355/XL.2020.13.04.12. XLinguae, Volume 13 Issue 4, October 2020, ISSN 1337-8384, ISSN 2453-711X.  

Оқулық, оқу құралы, монография (жылы, атауы):

Кәсіби қазақ тілі ( шетел тілі мамандығы орыс тілі бөлімінде оқитын студенттерге арналған). оқу-әдістемелік құрал. ҚМПУ баспаханасы 2018 ж. шілде  ISBN 978-601-7934-37-8. 4,5 баспа бет.

Қазақ тілі (орыс тілі бөлімінде оқитын студенттерге арналған). оқу-әдістемелік құрал ҚМПУ баспаханасы 2018 ж. ISBN 978-601-7934. 54-5. 7 баспа бет.

«Русский язык и литература»для учащихся 9 класс общеоброзовательной школы снерусским языком обучение. Рекомендовано Министерством образование и науки Р.К. « УДК 373.167.1.,3818-6. ББК81.2 русс. 922. ISBN978-601-013818-6 Алматыкітап»2019г. Учебник. Печатный лист 23.