Nurmukhametova Karlygash Turganbekkyzy

Nurmukhametova Karlygash Turganbekkyzy

Candidate of Philology

Associate Professor

Institute of Project Management

Department of Kazakh and Russian languages

Email: k.nurmukhametova@satbeyav.111

Professional biography

Nurmukhametova Karlygash Turganbekovna – candidate of philological sciences, associate professor, in 2008 awarded the medal “Honored Worker of Education of the Republic of Kazakhstan.”

Karlygash Turganbekovina is unique among qualified specialists who have devoted 34 years of their life to the scientific and pedagogical field. In 1989, he worked as a teacher at the department of Kazakh language and literature at the Kostanay Pedagogical Institute named after the 50th anniversary of the USSR. From 1996 to 2003, he was the head of the department of “Kazakh language and literature” at Kostanay State University named after A. Baitursynuly.

2005 Kostanay State Pedagogical Institute, head of the department of Kazakh language and literature of the philological faculty.

From 2007 to 2009, dean of the philological faculty of KMPI M.A.

From 2010 to 2013 - head of the department of “Practical Linguistics” of the KMPI.

2021 A. Kostanay Regional University named after Baitursynov, Pedagogical Institute named after O. Sultangazin, head of the department of theory of language and literature.

2022 Head of the Department of National Education and Career Guidance.

Education

Higher. Almaty State Women's Pedagogical Institute, specialty "Kazakh language and literature", 1985-1989.

Postgraduate studies. KazNU named after. Al-Farabi, 2001

Publications

In domestic publications:

1. «Латын әрпіне көшу-санаға серпіліс жасауға деген батыл бетбұрыс» мақала. ҚМПИ«Жаршысы»№1саны Қаңтар 2018 ж.

2. «Ұстаз ұлағаты» Алматы каласы көрнекті ғалым, проф. С.Исаевтің 80 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференция жинағы “ 29 наурыз 2018 ж.

3. Ұлттық құндылықтың негізі-рухани жаңғыру негізі. Ы.Алтынсарин оқулары «Білім берудің практикалық сапасын жоғарылатудың өзекті мәселелері» ғылыми-практ.конференц.жинағы ҚМПУ  02.02.2019 ж.

4. Латын әліпбиіне көшу-рухани жаңғыру тетігі. Мақала. Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы ММ,Қостанай  облысы педагогтарының ассоциясы.ЧелМУ 2019 мамыр

5. «Ақыл ойдың дарасы-дана Абай». «Костанай таңы» газеті.10.08.2020 ж. http://kostanaytany.kz/archives/88938

6. «Сабақты етістіктер мен есімше жұрнағының лексика-грамматикалық тіркесімділік мағыналары».  Сәуір 2021 ж.

In foreign publications (year, title, quartile):

1.The pupils’ civic stance under the conditions of establishment of a society. ISSN : 10121587      Source Type gournal.       Document Type Article. Publisher Uniuersidad del Zulia.Scopus(Volume34,issue17, 2018,Pages) 

2.Phonetic features of spoken English and Kazakh Languages(theoretical and eхperimental research) Karlyhash Kenzhigozhina – Karlygash Nurmuhametova –Mahabbat Berkutbayeva – Assem Meiramova – Taniya Kapesova. Scopus. ХLinguae European Scientific Language Journal  elSSN 2453-711X lSSN 1337-8384.Forthcoming ХLinguae 

3.Interviewing students about the significance of punctuation marks among modern youth. Gulnar Yеskermessova – Tynyshtyk Yermekova – Karlygash Nurmuhametova – Raikhan Abnassyrova – Orynaу Zhubaeva. DOI: 10.18355/XL.2020.13.04.12. XLinguae, Volume 13 Issue 4, October 2020, ISSN 1337-8384, ISSN 2453-711X.  

Textbook, study guide, monograph (year, title):

Кәсіби қазақ тілі ( шетел тілі мамандығы орыс тілі бөлімінде оқитын студенттерге арналған). оқу-әдістемелік құрал. ҚМПУ баспаханасы 2018 ж. шілде  ISBN 978-601-7934-37-8. 4,5 баспа бет.

Қазақ тілі (орыс тілі бөлімінде оқитын студенттерге арналған). оқу-әдістемелік құрал ҚМПУ баспаханасы 2018 ж. ISBN 978-601-7934. 54-5. 7 баспа бет.

«Русский язык и литература»для учащихся 9 класс общеоброзовательной школы снерусским языком обучение. Рекомендовано Министерством образование и науки Р.К. « УДК 373.167.1.,3818-6. ББК81.2 русс. 922. ISBN978-601-013818-6 Алматыкітап»2019г. Учебник. Печатный лист 23.