Нурпеисова Куляш Махметовна

Нурпеисова Куляш Махметовна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Сәулет және құрылыс институты

Инженерлік жүйелер мен желілер кафедрасы

Email: ku.nurpeissova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

"Инженерлік жүйелер және желілер" кафедрасының қауымдастырылған профессоры Т. К. Бәсенов атындағы "Сәулет және құрылыс" институты, Satbaev University

Техника ғылымдарының кандидаты шифр 0516 "Еңбекті қорғау".

Еңбек жолын 1971 жылдың тамыз айында Көкшетау қаласындағы МЖИ "Казсевсельпроект" инженер лауазымында бастады.

Ғылыми-педагогикалық қызметі:

- 1975 жылдың мамыр айында конкурс бойынша В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының "Жылумен, газбен жабдықтау және желдету" кафедрасының ассистенті болып сайланды;

- 1980 жылдың наурыз айында "Жылу мен газды пайдалану" кафедрасына жаңадан ашылған Алматы сәулет құрылыс институтына (АСҚИ) ауыстырылды, онда ассистенттен доцент дәрежесіне дейін көтерілді ;

- 1991-2000 жылдар аралығында қызметкерлердің кәсіподақ комитетінің босатылған төрағасы болып сайланды және АСҚИ "Жылумен, газбен жабдықтау және желдету" кафедрасында педагогикалық жұмысты қоса атқарды;

- 2004 жылдан 2019 жылға дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің "Инженерлік жүйелер және желілер" кафедрасында жұмыс істеді.;

- 2021 жылдың тамызында конкурс бойынша" Сәулет және құрылыс " институтының "Инженерлік жүйелер және желілер" кафедрасының қауымдастырылған профессоры болып сайланды.

Білімі

1966-1971 жылдары В. И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты, "Инженерлік-құрылыс" факультетінде оқыған. Біліктілігі "Жылу газбен жабдықтау және желдету" мамандығы бойынша инженер-құрылысшы.

Ғылыми жобалар

«Қазақстан Республикасының тұрғын үй -коммуналдық шаруашылығының жылумен жабдықтау жүйелерінде коммерциялық есепке алу аспаптарын таңдау, орнату және пайдалану бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу» ғылыми -зерттеу жұмыстарын орындауға қатысты.

Жарияланымдар

50 -ден астам ғылыми еңбектер жарық көрді. 2 патент және 2 оқулық:

1. «Жылумен қамту» Алматы 2013г. 234с., (ҚР БжҒ министрлігінің жоспарымен);

2. «Инженерлік жүйелер мен желілер», ҚазҰТУ, Алматы 2015 ж. 306 б.

3. Нұпейісова К.М., Бердәлі М.Н. "Сейсмикалық аудандарда құбырларды төсеу ерекшеліктері." Труды Международной научно-практической конференция посвященной к 115-летию член-корр. АН КазССР А.Ж.Машанова и 100-летию Академика АН КазССР Ж.С.Ержанова «Инновационные технологии в геопространственной цифровой инженерии». - Алматы: КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, 2022. – С. 555-561.