Панова Елена Сергеевна

Панова Елена Сергеевна

Химия ғылымдарының докторы

Тьютор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: panovae90@mail.333

Білімі

2008-2012 - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Органикалық заттардың химиялық технологиясы, Бакалавр ЖБ – Б № 0045135

2012-2014 - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Мұнай химиясы, Магистр ЖООК – М № 0052369

2014 - 2020 - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу  техникалық университеті, Докторантура

Ғылыми жобалар

1 АНПЗ» ЖШС экологиялық проблемаларын кешенді шешуде энергия жинақтайтын заттарды пайдалану бойынша Қазақстан Республикасы ҒЗИ ғылыми әзірлемелерінің қызметтері. Келісімшарт  № 416753/2020/1 14.04.2020 ж.

2  BR0523630 «Өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды дайындау жүйесінде  химиялық класстер инновацияларды ғылыми- техникалық негіздеу»: Келісім шарт №259 28.03.2018 ж.

3 «Күрделі экологиялық мәселелерді шешуде белсенді металл қорытпаларының сутегі энергиясы». Проект нөмірі AP0513541. Келісім-шарт №110 5 наурыз 2018 ж.

4 «АМӨЗ» ЖШС қосымша шлам тоғандарында АШПҚ мұнайдан кетіру әдістерін қолдану мүмкіндіктерін анықтау бойынша қызметтер». Келісім шарт  №943-17 тамыз 2017ж.

5 «ПМХЗ» ЖШС мазут резервуарлары түбіндегі шөгінділерді химиялық жою әдісін әзірлеу. Келісім-шарт No15146.06  30.03.2017 ж.

6 ""Ембімұнайгаз" АҚ мұнай өндіру объектілерінде белсендірілген балқымалармен термохимиялық әсер ету әдісінің тәжірибелік зертханалық зерттеулер мен өндірістік сынақтар өткізу": Келісім шарт №888-105  20.07.2015 ж.

7 «Мұнай өндіру және тасымалдау өнеркәсібтері үшін химиялық жүйелерді құру» Жоба No753 БҒМ ГФ 13.15 07.04.2015 ж. Келісім-шарт № 544.

8 ««Ембімұнайгаз» АҚ кен орнындағы мұнайды дайындау қондырғысында мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандырудың жаңа әдісін зерттеу», Келісім шарт № 525-105  17.04.2014 ж.

Жарияланымдар

1 Г.И.Бойко, Н.П.Любченко, Н.С.Демеубаева, Е.С.Панова, Г.С.Айткалиева, С.Е.Набидоллаев Исследование физико- химических свойств водонефтяных эмульсий и нефти месторождения Каражанбас// Труды международных Сатпаевских чтений, 2019;

2Ye.S.Panova, Ye.A. Issabayev, M.T.Baigaziyev, G.I.Boiko, N.P.Lyubchenko, R.G. Sarmurzina Analysis of oil sludge and selection of solvents for extraction method of petroleum products recovery// Billutin of the Karaganda university. Chemistry series. 2018, № 4 (92).-75-80 c.;

2 Е.А. Исабаев, Е.С. Панова, Д.К. Кенесова, Г.И. Бойко, Н.П. Любченко, Р.Г. Сармурзина, Д.В. Козырев Анализ нефтешламов и подбор систем растворителей для их разрушения// Труды Сатпаевских чтений «Инновационные решения традиционных проблем: инженерия и технологии». Алматы, 2018.- 293-297 с.;

3 Панова Е.С., Бойко Г.И., Сармурзина Р.Г., Любченко Н.П., Касымгалиев К.М., Карабалин У.С., Акчулаков Б.У. Сравнительные исследования нового композиционного деэмульгатора КНТУ-14 с промышленными образцами на водонефтяных эмульсиях месторождения Ботахан// Нефтяное хозяйство. 2017, №6.-109-111с.;

4 Патент № 32235 от 16.06.2017 Бойко Г.И., Сармурзина Р.Г., Карабалин У.С., Любченко Н.П., Касымгалиев К.М., Панова Е.С., Огай Е.К. Состав для разрушения водонефтяных эмульсий;

5 Сармурзина Р.Г. Карабалин У.С., Акчулаков Б.У., Бойко Г.И., Любченко Н.П., Панова Е.С. Композиционные реагенты для разрушения сложных водонефтяных эмульсий месторождений Западного Казахстана// НефтеГазоХимия. 2016, № 4.- 45-50 с.;

6 Патент № отБойко Г.И., Любченко Н.П., Сармурзина Р.Г., Аскарова Ш.А., Карабалин У.С., Досмухамбетов М.Д. Панова Е.С. Композиция для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений;

7 Бойко Г.И., Любченко Н.П., Панова Е.С., Сейсекова А.А., Туребеков А.Г., Муслимхан А.К. Исследование эффективности деэмульгаторов для обезвоживания водонефтяной эмульсии м. Кисымбай// Труды международных Сатпаевских чтений «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана» том 2, - Алматы, 2015, 763-766 с.