Рахметова Перизат Маратқызы

Рахметова Перизат Маратқызы

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы

Email: p.rakhmetova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2014 - 2016 жж. «ЕЖШС Ғарыштық техника және технологиялар институты» ғарыштық жүйелерді имитациялық модельдеу зертханасында ғылыми қызметкер болып жұмыс істедім.

2017 жылдың қаңтар айынан бастап Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми-зерттеу техникалық университетінің (ҚазҰТЗУ) (Сәтбаев университеті) «Роботтытехника және автоматтандырудың техникалық құралдары» кафедрасының (бұдан әрі – РТжАТҚ) тьютор қызметінде жұмыс істедім.

2018 жылдың тамыз айында конкурстық комиссияның қорытындысы бойынша РТжАТҚ кафедрасының лектор лауазымына өттім.

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың тамызына дейін «Ғұмарбек Дәукеев атындағы АҚ Алматы энергетика және байланыс университетінде (АЭжБУ)» Ғарыштық техника және технологиялар кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істедім.

2020 жылдың тамызынан 2022 жылдың тамызына дейін «АҚ Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» әдістемелік бөлімінің менеджері болып жұмыс істедім.

2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ (Сәтбаев университеті) РТжАТҚ кафедрасының аға оқытушысы қызметінде жұмыс істеймін.

Білімі

2010 жылы Ж.Жабаев атындағы №161 гимназияны бітіріп, «АҚ Алматы энергетика және байланыс университетінде (АЭжБУ)» аэроғарыштық технологиялар факультетіне оқуға түстім

2014 жылы «АҚ Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің» механика-математика факультетіне түсіп 2016 жылы «Ғарыштық техника және технологиялар» мамандығы бойынша магистратураны оқып бітірдім.

2015 жылдың тамыз айында Берлин техникалық университетінде (Германия, Берлин) «Ұшақтарды автоматты басқару, навигациялау, бағдарлау және тұрақтандыру жүйелерін әзірлеу» тақырыбында шетелдік тағылымдамадан өттім.

2018 жылы «8D071600-Аспап жасау инженериясы» мамандығы бойынша докторантураға түсіп, 2021 жылы сәтті бітірдім.

2018 жылдың қаңтар айында «Сакура тағылымдамасы» бағдарламасымен «робототехника және мехатроника» бағыты бойынша Токай университетінде (Токио, Жапония) біліктілікті арттырдым.

Ғылыми жобалар

Зерттеулер мен жобаларға қатысу

1. ҚР БҒМ ПТҚК аясындағы ғылыми жоба: «GPU процессорларын пайдалана отырып, суперкомпьютерлік гибридтік кластерді құру технологиясын әзірлеу», (2015-2018 ж.).

2. ҚР БҒМ ПКФ шеңберіндегі ғылыми жоба: «Қазақстандық тұтынушылардың параллельді есептеулеріне сұранысты қанағаттандыру үшін дербес және кластерлік гибридті есептеу жүйелерінің тәжірибелік өндірісін құру», (2014-2017 ж.)

Бастамалық жобаларды жүзеге асырушы

1. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің артиллериялық полигондар инфрақұрылымын басқару, диагностикалау және бақылау жүйелері мен құралдарын цифрландыру және жаңғырту тұжырымдамасы мен стратегиясын әзірлеу. IRN № AP06750751

2. Индустрия 4.0 талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін жоғары цифрлық технологиялар (HCT) және аддитивті өндіріс (АМ) негізінде Қазақстанның машина жасау саласын ғылыми-технологиялық жаңғырту. IRN нөмірі BR05236687

3. Стереокамерадан алынған мәліметтер негізінде роботты жүйелер үшін пассивті көру жүйесін жасау. IRN № AP05134172

Жарияланымдар

1. Рахметова П.М. Математическое моделирование системы управления движением мобильного робота. ХVII Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022: CENTRAL ASIA», 2022г.

2. Рахметова П.М., Властимир Н. Анализ исследования плис в системах технического зрения. «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК»: сборнике представлены материалы конференции Сатпаевские чтении. И66 – Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2019. – 1486 стр., ISBN 978-601-323-145-7.

3. Гарифулла М.Т., Сулеймен Б.А., Рахметова П.М. Возможности улучшения управления и навигации беспилотного летательного аппарата. Конференции Сатпаевские чтения: «Инновационные решения традиционных проблем: инженерия и технологии», г. Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2018г.