Сәбиболда Әкежан Мұратұлы

Сәбиболда Әкежан Мұратұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар» кафедрасы

Email: sabibolda98@gmail.222

Кәсіби өмірбаяны

Сәбиболда Әкежан 2020 жылы Қ.и. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің (Satbayev University) 5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша бакалавриатын үздік бітірді".

Ал 2021 жылы Украинада магистратураны сәтті аяқтады, Житомир Политехникасы "Радиотехника және Телекоммуникация"мамандығы бойынша

1 жарияланымы бар. Сәбиболда Әкежан "Микроэлектроника", "Электр байланысының теориясы", "Схемотехника"пәндері бойынша сабақ жүргізеді

Сәбиболда Әкежан білікті оқытушы ғана емес, сонымен қатар жауапты, мұқият маман болып табылады.

Білімі

·         2005-2011гг.  Средняя школа № 127, г. Алматы.

·         2011-2016гг. Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва им. К. Ахметова, г. Алматы.

·         2016-2020гг. КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, г. Алматы.

Институт: ИиТТ, Кафедра: ЭТиКТ

      Специальность: «Радиотехника, электроника и телекоммуникация», получен диплом бакалавра.  

·         2020-2021гг.ЖГТУ, г. Житомир, Украина.

      Факультет: ФИКТ, Кафедра: БИиТ,

Специальность: «Радиотехника и телекоммуникация», получен диплом магистра.

Жарияланымдар

Айырмашылық-қашықтық өлшеу жүйелеріндегі радиосигналдардың кідірісін өлшеудің спектрлік-корреляциялық әдісін зерттеу