Сагиндыков Бимұрат Жумабекұлы

Сагиндыков Бимұрат Жумабекұлы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Жоғары математика және модельдеу» кафедрасы

Email: b.sagindykov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

1. 1977 ж. Қарашасынан бастап ҚазПТИ-де кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді Қ.И. Сәтпаев.

2. 1978 жылдың қыркүйегінен бастап ҚазПТИ-дің жоғары математика кафедрасында ассистент ретінде сабақ бастады Қ.И. Сәтпаев.

3. 2016 жылдан бастап мен ҚазҰТЗУ-дың математика кафедрасында доцент қызметін атқарып келемін. Қ.И. Сәтпаев.

1999 жылы физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.

Білімі

1. 1972-1977жж. С.М. Қазақ мемлекеттік университеті Киров, механика және қолданбалы математика факультеті, мамандығы - механика. Механик.

2. 1983-1986жж. Атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің аспирантурасы Қ.И. Сәтпаев

3. 2002-2005жж. Атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің докторантурасы Қ.И.Сәтпаев

Ғылыми жобалар

1. Теңіз және Королевское кен орындарындағы ТШО ұңғымаларындағы қысым аралық қысымның себептерін талдауға қатысты. Қазіргі уақытта ТШО МКД жоюды жалғастыруда және осы жұмыста ғылыми талдау нәтижелері бойынша берілген ұсыныстарды басшылыққа алады.

2. 2015-2017 жж. «Көлденең және бағытты ұңғымаларды аяқтаудың жоғары технологиялық сұлбаларын жобалау әдістемесін жасау» тақырыбында Білім және ғылым министрлігінің гранттық зерттеу жобасының жетекшісі болды.

Жарияланымдар

1. Sagindykov В. The generalized complex exponent and its application for finding sums. International journal of advanced research.  V1, I10, 2013, pp. 546-550.

2. Sagindykov В. Analytic functions of generalized complex variables and some applications. International journal of Research in Education Technology (2014), V5 No1, pp 569-575.

3. Sagindykov В. Analytic functions of the three-dimensional variable from C3. International Journal of advanced research.  V 1, I10, 2014, pp. 961-965.

4.  Sagindykov В, Bimurat Zh. The generalized solution of Duffing equation. International Journal of Innovation in Science and Mathematics, V3, I3, 2015, pp. 149-152.

5. Sagindykov B., Jumagulova N. Elementary  functions of a quaternion variable and some applications. Journal of Social Sciences Research, V7, No2, 2015, pp.1265-1270.

6. B. Sagindykov, Jatykov T., Bimurat Zh., Bimuratkyzy K.,  Jumagulova N. The mathematical formulation of the problem of determining the horizontal well productivity. International Journal of Applied Engineering Research, V10, No17, 2015, pp. 38051-38054.

7. Sagindykov B., Bimuratkyzy K. Production system design and strategies to mitigate wax and asphaltene deposition. International Scientific Researches Journal. V72, No2, 2016, pp.222-237.

8. Сагиндыков Б.Ж., Бимурат Ж. Обобщенная комплексная экспонента и ее применения для отыскания суммы. Естественные и математические науки: вопросы и тенденции развития. С.7-15, Новосибирск, 2013г.

9. Сагиндыков Б.Ж., Бимурат Ж. Аналитические функции обобщенного комплексного переменного и некоторые приложения. Естественные и математические науки в современном мире. №1(13), с.7-19, Новосибирск, январь 2014г. На базе РИНЦ

10. Сагиндыков Б.Ж., Бимуратқызы Қ., Джатыков Т.Е. Устройства регулирования притока как решение проблемы неравномерной выработки горизонтальными скважинами. Журнал «Нефть и газ Казахстана», №5(89), 2015. С.

11. Сагиндыков Б.Ж. Понятие комплексных чисел в аффинной системе координат и поворот аффинной плоскости. Естественные и математические науки в современном мире. №1(36), с.65-71, Новосибирск, 2016г. На базе РИНЦ.

12. Сагиндыков Б.Ж., Джатыков Т.Е. Современные особенности проведения гидроразрыва пласта как эффективного метода интенсификации добычи углеводородов. Журнал «Нефть и газ» №3(99), 2017. Алматы, с.52-67.

13. Sagindykov В., Jatykov T., Bimuratkyzy K., Bimurat Zh. The generalized Dupuit,s formula for two dimensional filtration in a heterogeneous anisotropic medium. International Journal of Sciences and Research. V73, No7, 2017, pp. 172-185

14. Сагиндыков Б.Ж., Джатыков Т.Е., Бимұратқызы Қ. Геологическая и геомеханическая модель при проектировании гидразрыва пласта. Журнал «Нефть и газ» №3(99), 2018. Алматы, с.46-61.

15. Sagindykov В., Jatykov T., Bimuratkyzy K., Bimurat Zh. «Advanced well completion design: Methodology and workflow» (monograph), Almaty 2017. р.168.

16. Сагиндыков Б.Ж. Математикалық физика теңдеулері. Оқу құралы. Алматы, 2014 ж. 252 бет

17. Сагиндыков Б.Ж. Аналитикалық геометрия. Оқу құралы. Алматы, 2015 ж. 148 бет.

18. Сагиндыков Б.Ж. Алгебра және сандар теориясы. Алматы, 2015 ж. 127 бет.

19. Сагиндыков Б.Ж. Комплекс айнымалы функциялар теориясы. Оқу құралы. Алматы, 2016 ж. 274 бет.

20. Сагиндыков Б.Ж. Классикалық шекаралық есептер және Matlab. Оқу құралы. Алматы 2018 ж. 275 бет.

21. Сагиндыков Б.Ж., Қасымов Е.А. Жоғары математика. Оқу құралы, 2-бөлім. Алматы 2015ж. 228 бет.

22. . Сагиндыков Б.Ж., Қасымов Е.А. Жоғары математика. Оқу құралы, 3-бөлім. Алматы 2015ж. 228 бет.179 бет.

23. Сагиндыков Б.Ж., Бимурат А. Вписанные и описанные четырехугольники в комплексных числах. Сб.статей международной научно-практической конференции. МЦНС «Наука и просвещение». г. Пенза 2020, с.11-22.

24. Сагиндыков Б.Ж., Бимурат А. Скалярное и векторное творчество. Сб.статей международной научно-практической конференции Европейская научная конференция. МЦНС «Наука и просвещение». г. Пенза 2020, с.19-25.

25. Сагиндыков Б.Ж., Бимурат А. Теорема Стюарта на языке комплексных чисел. Сб.статей международной научно-практической конференции. МЦНС «Наука и просвещение». г. Пенза 2020, с.16-21.