Сакибаева Құралай Сарсембайөызы

Сакибаева Құралай Сарсембайөызы

Экономика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Жобаларды басқару институты

Email: k.sakibayeva@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Ғылыми-педагогикалық қызметін оқытушылықтан бастады. 2002 жылдан бастап 2019 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ - да жұмыс жасады. Қазіргі уақытта Менеджмент және математикалық экономика кафедрасының қауымдастырылған профессоры болып жұмыс істейді.

2002-2005 жж. - аспирантура, кафедра ассистенті

2005-2006жж. - Қаржы және маркетинг кафедрасының оқытушысы

2006-2008жж. - Қаржы және маркетинг кафедрасының аға оқытушысы

2008 жылы 08.00.05 "Экономика және халық шаруашылығын басқару" мамандығы бойынша "Кәсіпорынның маркетингтік стратегияларын өңдеу және іске асыру негіздері"тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.

2009-2019 жж. - "Бизнес және менеджмент" кафедрасының доценті, профессор ассистенті

2019-2020 ж.ж. - Абылайхан ат. ҚазХҚжӘТУ "Менеджмент және маркетинг" кафедрасының меңгерушісі.

2020-2021 жж. ҚазҰАЗУ  "Менеджмент және агробизнес" кафедрасының қауымдастырылған профессоры;

2021-2022 жж. - Academic compliance  officer в De Montfort University Kazakhstan

Білімі

1997-2002 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Экономика және басқару мамандығы

2002-2005 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Аспирантура (күндізгі оқу бөлімі).

Жарияланымдар

1) Improving the Competitiveness of Crop Production in the Republic of Kazakhstan. The Journal of Social Sciences Research ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670. 2018. Special Issue. 3. Global Impact Factor 2015: 0.454

2) Competitive Strategy Priorities for Insurance Businesses in Kazakhstan. Life Sci J 2014;11(9):57-65]. (ISSN:1097-8135).

3) Агропромышленные инновации как основной аспект развития отечественного сельского хозяйства. Статистика, учет и аудит. (ККСОН). -№3/ 2019.

4) Проблемы трудовой интеграции в рамках единого экономического пространства. Статистика, учет и аудит. (ККСОН). -№2/ 2019

5) Экономическое развитие Республики Казахстан в контексте устойчивости к внешним шокам. Central Asian Economic Review  (CAER). - №2/2019.- (ККСОН).

6) Регулирование страхового сектора Республики Казахстан. Статистика, учет и аудит. (ККСОН). -№4/ 2019

7) Имидж работодателя на молодежном рынке труд. V экономического форум. Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров. Россия, г. Барнаул Алтайский государственный университет

8) К вопросу реализации инновационных проектов и строительства новых заводов (предприятий): маркетинговый подход. Вестник КазНУ, (ККСОН) Экономическая серия, №1, 2015

9) Банктердің депозиттік саясатын факторлық талдау. Вестник КазНУ, (ККСОН) Экономическая серия, №3, 2015.

10) Қазақстандағы проблемалық несиелер жағдайы және оларды басқару шаралары. // «ҚазҰУ Экономикалық Хабаршысы». –Алматы, 2016. (ККСОН) – №-1.–Б.165-171

11) Сакибаева К.С., Базарбекова Ж. Анализ эффективности порядка формирования портфеля инвестиционных проектов АО «Нурбанк» // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2021. – № 2(16);  ISSN 2522-9265.

12) Сакибаева К.С., Бекенова Г.Ф., Кудайбергенова А.А., Ережепова Н.Ж. Анализ ᴍеханизма ᴦосударственного регулирования ᴎнновационных ᴨроектов в регионах Республики Казахстан // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2021. – № 2(16); ISSN 2522-9265.