Сарсембин Умбеталы Куандыкович

Сарсембин Умбеталы Куандыкович

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: u.sarsembin@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

2015-2016 жж. – Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, «Қолданбалы экология» кафедрасының ассистенті

2016-2017 жж. – Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, «Қолданбалы экология» кафедрасының лекторы

2017-2018 жж. – Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, «Биотехнология және өнеркәсіптік экология» кафедрасының сеньор-лекторы КазНИТУ им.  К.И. Сатпаева

01.09.2018-25.08.2023 жж. – Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,  «Экология» кафедрасының аға оқытушысы 2023 ж бастап қазіргі уақытқа дейін ХПжӨЭ кафедрасының аға оқытушысы

Білімі

2003-2008 жж. – Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ  ұлттық техникалық университеті

мамандық: Қолданбалы экология. Инженер-эколог.

2008-2010 жж. – Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ  ұлттық техникалық университеті

мамандық: Экология. Магистр .

2010-2013 жж.  – Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ  ұлттық техникалық университеті

мамандық: Экология.  Докторантура. PhD

Ғылыми жобалар

2020-2022 жж. Гранттық қаржыландыру ҚР БҒМ. ЖТН АР08855535 «Қазақстан республикасының Батыс өңірлерінің тұрғындарының элементтік статусы» онлайн-атласын әзірлеу».  Аға ғылыми қызметкер.

«Қарғалы» ерекше табиғат қорғау территориясының техникалық экономикалық жобасына (Ақтөбе қ) ҚОӘБ әзірлеу

«Балқаш-Алакөл бассейнінің су ресурстарын қорғау және кешенді пайдалану сызбаларын жағарту», ҚР «Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің су ресурстары бойынша комитеті» АСПАН-ТАУ ЛТД ЖШС Алматы, Қазақстан. (2021). (Атқарушы)

БҰҰ орнықты даму мақсаттарына: (Орнықты даму және климаттың өзгеруімен күресу) сәйкес Орталық Азия елдерінің университеттерінің оқу бағдарламаларын модернизациялау

(Modernizing Curriculum towards the goal of UN SDGs for Central Asian Universities Climate Action and Sustainability Development)

Жарияланымдар

U. Sarsembin, R. Juknys, M. Oshakbaev,  R. Kazova, A. Dedele, G. Balcius. Chemical pollution of the air around the oil and gas refining complex. Int. chemical Journal. 12(4), 2014. – p. 1509-1526

U. Sarsembin, Integrated assessment of air pollution by emissions oil and gas processing complex 8th International Scientific Conference “Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development”: Papers of the 8th International Scientific Conference. Stuttgart, Germany, October 18, 2014. – Р. 59-66

Mаlik N. Abdikarimov, Khalima Kh. Turgumbayeva, Tuleuzhan I. Beisekova, Irina Z. Lapshina, Umbetaly K. Sarsambin, Maxat Zh. Shanbayev, Zhuldyz U. Abdualiyeva. Research and development of integrated waste management technology of phosphorus industry Journal of chemical technology and metallurgy. Journal of chemical technology and metallurgy № 53, 2018.р.61-67.

Ақтөбе қаласының топырағының ауыр металдармен ластануын экологиялық бағалау           Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. № 3(107)/2022. C. 109-116 Nuriya Aikenova, Umbetaly Sarsembin, Karlyga Almuratova

Wastewater Treatment of Industrial Enterprises from Phenols with Modified Carbonate Sludge. EVERGREEN Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy, Vol. 10, Issue 04, pp2244-2254, December 2023