Сарыбаев Ержан Ергалыевич

Сарыбаев Ержан Ергалыевич

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Технологиялық машиналар және жабдықтар кафедрасы

Email: y.sarybayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

- 2012 жылдың қантар айынан 2013 жылдың қаңтар айына дейін №652 жоба бойынша №749.МОН.ПЦФ.12.1 от 07.03.2014 г. «Жаңа жоғары тиімді экологиялық таза сурьма технологиясын жасау» жобасының инженері;

- 2013 жылдың қыркүйек айынан 2014 жылдың тамыз айына дейін «Тау-кен металлургия машиналары мен жабдықтары» кафедрасының ассистенті;

- 2014 жылдың қыркүйек айынан 2016 жылдың тамыз айына дейін «Мұнайгаз өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары» кафедрасының оқу-өндірістік зертханасының меңгерушісі және "Тау-кен металлургия машиналары мен жабдықтары" кафедрасының ассистенті

- 2015 жылдың қаңтар айынан 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін №757.МОН.ГФ.15.ЭМ.1 «Сериялық тербелетін станоктар негізінде ұңғы сорғыларының ұзын жүрісті теңгергіш жетегін әзірлеу» жобасының инженері;

- 2016 жылдың қыркүйек айынан 2017 жылдың тамыз айына дейін «Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасының тьюторы

- 2017 жылдың қыркүйек айынан 2020 жылдың мамыр айына дейін «Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасының лекторы

- 2018 жылдың қаңтар айынан бастап ГФ АР05131363 «Құрама ағынды сорғы қондырғыларының көмегімен жерасты ұңғымалық шаймалау кезінде өнімді ерітінділерді айдау техникасы мен технологиясын зерттеу және әзірлеу» жобасының инженері

- 2018 жылдың қантар айынан бастап ГФ АР05131236 «Инновациялық материалдар мен жетектердің компоновкаларын пайдаланып, тау-кен металлургия жабдықтарын жаңғырту» жобасының аға ғылыми қызметкері.

Білімі

2006-2010 жж. бакалавриат, Металлургия және полиграфия институты, Қ.И.Сәтбаев атындағы КазҰТУ 

2011-2013 жж. магистратура, Тау-кен металлургия институты, Қ.И.Сәтбаев атындағы КазҰТУ 

Ғылыми жобалар

Жобалар атауы:

ГФ №2018 / АР05131236 «Инновациялық материалдар мен жетектердің компоновкаларын пайдаланып, тау-кен металлургия жабдықтарын жаңғырту»,

ГФ №2018 / АР05131363 «Құрама ағынды сорғы қондырғыларының көмегімен жерасты ұңғымалық шаймалау кезінде өнімді ерітінділерді айдау техникасы мен технологиясын зерттеу және әзірлеу»

Жарияланымдар

1.  Л. Крупник, К. Елемесов, Б. Бейсенов., Д. Басканбаева, Э. Сарыбаев. Использование пневмобаллонов для тихоходных приводных механизмов, Международный журнал научных и технических исследований, Язык: англ. Том 9, Выпуск 11, ноябрь 2018 г. стр.1106-1112. ISSN 2229-5518. 

2. Е.Е. Елагин, Б.С. Бейсенов, Е.Е. Сарыбаев, Р.З. Тагауова, Технология изготовления форм для литья корпусных деталей из полимербетона, Сборник трудов научно-практической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях индустрии 4.0» ISBN 978-601-323-168-6

3. Б.С. Бейсенов, Е.Е. Сарыбаев, С.Ж. ISBN 978-601-323-168-6 «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях индустрии 4.0», Система управления пневматическим камерным проиводом поворотного действия.

4. Р.М. Желоманов, Б.С. Бейсенов, Е.Е. ISBN 978-601-323-168-6 «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях индустрии 4.0», «Особенности применения пневматических подушек для тихоходных приводов технологических машин».

5. Абдукаримов Т.Х., Бейсенов Б.С., Сарыбаев Е.Е. Пневмопривод как решение актуальных проблем тихоходного оборудования, Вестник КаНИТУ им.К.И.Сатпаева №2

6.  Методика проведения экспериментальных исследований параметров центробежного насоса с корпусом из фибробетона. Труды Сатпаевских чтений "САТПАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020" Том I. Алматы 2020. C. 583-589.

7. Повышение кавитационной стойкости улиток центробежных насосов. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения-2020». Том I. С.574-578.

8. Экономические аспекты изготовления фиброполомирбетонных изделий как альтернатива чугунному литью. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения-2020». Том I. С.613-616.