Сатибекова Сандугаш Боранбаевна

Сатибекова Сандугаш Боранбаевна

Ph.D. докторы, Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасы

Email: s.satibekova@bk.333

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі 10 жылдан астам. Мамандығы бойынша жұмыс өтілі 5 жыл. Қазіргі уақытта ГСПиРМПИ кафедрасында тьютор. Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының (ХАА) корреспондент-мүшесі. 2010 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін "0005348 – Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" мамандығы бойынша бітірген. Бакалавриат бітіргеннен кейін "0014519 – Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау"мамандығы бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университетіне магистратураға түсті Біліктілікті арттыру (соңғы 3 жылда):Бейжің қаласында ғылыми-зерттеу тағылымдамасы, ҚХР, 11.06.2018-09.08.2018 ж. 37th EARSeL Symposium: Smart Future with Remote Sensing, Czech Technical University Халықаралық ғылыми конференциясына қатысу (2017 жылғы 27-30 маусым, Чехия, Прага қ.); жас ғалымдардың х халықаралық конференциясына қатысу және "ғылыми зерттеулердегі заманауи техника мен технологиялар"студенттері. Қырғызстан, Бішкек, 2018 жылғы 18-20 сәуір. Ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары бойынша Семинар (10 Ақпан 2017 ж., ҚазҰТЗУ. Қ. И. Сәтбаев); "Ш. Есеновтың ғылыми мұрасы"тақырыбындағы Сәтбаев оқулары (12 сәуір 2017 ж., ҚазҰТЗУ. Қ. и. Сәтбаев); "Көмір қабаттарында метанды барлау мен өнеркәсіптік өндіруді ұйымдастыру мүмкіндіктері" біліктілікті арттыру курстары - 42 сағат (Қарағанды қ., "жұмыс-Стройсервис" ЖШС, 07.07.2016 ж.); "ҚарМТУ білім беру қызметіндегі инновациялық технологиялар" оқыту семинарының курсы (Қарағанды қ., ҚарМТУ, 20-22 2016 ж. қаңтар); "инженерлік педагогика" оқыту семинарының курсы, (Қарағанды қ., ҚарМТУ, 06.05.2016 ж. бастап 29.05.2016 ж. дейін); "Табысқа бағдарланған басқару стилін қалыптастыру" тренингі (Қарағанды қ., ҚарМТУ, желтоқсан, 2014 ж.); "ақпараттық-насихаттау топтары мүшелерінің және дінтанушылардың, мемлекеттік қызметшілердің, жастар көшбасшыларының дінтану сауаттылығын арттыруға, діни экстремизм мен терроризм идеяларының таралуын болдырмауға, қазақстандық қоғамға төзімділікті оятуға бағытталған оқыту кешені" курсы, діни төзімділік, басқалардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, зайырлы мемлекеттің салт - дәстүрлеріне құрметпен қарауды қалыптастыру" - 24 ак.с. (г. Қарағанды, "Нұрлы білім" ҚБ, 13.11.2014 ж.); ТРИЗ Модерн негіздері бойынша Тренинг (Қарағанды қ., ҚарМТУ, 08.09.2014 ж. бастап 11.09.2014 ж. дейін); "2012-2013 оқу жылына арналған техникалық ЖОО-да тәрбие жұмысын ұйымдастырудың заманауи тәсілдері" біліктілікті арттыру курстары, (Қарағанды қ., ҚарМТУ, 2013 ж.); Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research онлайн семинарлар сериясы. (2013 жылғы 04-12 ақпан)

Білімі

2006-2010 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. 0005348 - "Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" бакалавр. 2010-2012 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. 0014519 - "Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" техника ғылымдарының магистрі. 2012-2014 Қарағанды экономикалық университеті. Құқықтану, бакалавр.  

Ғылыми жобалар

Li C., Peng S., Zhao J., Cui X., Du W, Satibekova S. Polarity-preserved diffraction extracting method using modified apex-shifted Radon transform and double-branch Radon transform, (2018), Journal of Geophysics and Engineering, 15 (5). DOI: 10.1088/1742-2140/aabd8f, 1991-2000pp. Guangui Zou, Hu Zeng, Suping Peng, Xiaoyu Zhou, Satibekova S. Bulk density and bulk modulus of adsorbed coalbed methane, Journal: «Geophysics» March-April 2019. https://library.seg.org/doi/abs/10.1190/geo2018-0081.1 А.Б. Байбатша, Suping Peng, С. Сатибекова. Көмірдің метаморфизм дәрежесі бойынша тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттерін бағалау, ҚР ҰҒА жаңалықтары, №1, 2019 ж. А. Б. Байбатша, С. Б. Сатибекова. Геологиялық барлау деректері бойынша тазарту қазбаларындағы көмір қабаттарының төбе жыныстарының тұрақтылығын болжау / / Қазақстанның тау-кен журналы, № 2, 2018 ж., 23-29 Б. Қазақстан, Алматы. ISBN 2227-4766 ISSN 2227-4766. А. Б. Байбатша, С. Б. Сатибекова. Қарағанды бассейнінің көмір свиттерінің фациалды типтері мен литогенетикалық құрамы / / ҚазҰТЗУ хабаршысы. Қ. и. Сәтбаева, №2, 2018 ж.24-30 Б. ISSN 1680-9211. А. Б. Байбатша, С. Б. Сатибекова. Қарағанды бассейнінің көмір қабатының литофациалды ерекшеліктері / / Геология және жер қойнауын игеру мәселелері: профессор М.и. Кучиннің туғанына 130 жыл толуына орай Академик М. А. Усов атындағы XXI халықаралық студенттер мен жас ғалымдар симпозиумының еңбектері. Томск политехникалық университетінің басылымы, 2017 ж., 73-74 Б. Ресей, Томск, 3-4 сәуір 2017 ж. ISBN 978-5-4387-0761-5 (Т.1) ISBN 978-5-4387-0760-8. Baibatsha, A. Bekbotaeva, S. Satibekova. Assessment of Changes in Diameter of The Borehole And Properties of Rocks According to Well Logging // 37th EARSeL Symposium “Smart Future with Remote Sensing”. Czech Republic, Prague, 27-30 June 2017, 16 p. ISBN 978-80-01-06192-3. A. Baibatsha, A. Bekbotaeva, S. Satibekova. The Penecontemporaneous Transformation and Physical-Mechanical Properties of Terrigeneous Rocks // 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, vol. 17, Issue 11. 651-658p. Bulgaria, Albena, 29 June - 5July 2017. ISBN 978-619-7105-98-8 ISSN 1314-2704 651-658. Қарағанды бассейнінің Қарағанды свитасын құру шарттары / / "Шахмардан Есеновтың ғылыми мұрасы" Халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері. 1 Том., 190-193 Б. Қазақстан, Алматы, 2017 жылғы 12 сәуір. ISBN 978-601-323-034-4. Қарағанды көмір бассейнінің инженерлік-геологиялық жағдайларын барлау деректері бойынша бағалау / / "дәстүрлі проблемалардың инновациялық шешімдері: Инженерия және технология" Халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері. Қазақстан, Алматы, 2018 жылғы 12 сәуір. ISBN 978-601-323-111-2. Бұрғылау ұңғымаларындағы кавернометрия деректері бойынша тау жыныстарының беріктік қасиеттерін бағалау / / "ғылыми зерттеулердегі заманауи техника мен технологиялар"жас ғалымдар мен студенттердің Халықаралық конференциясы. 317-319 Қырғызстан ауылы, Бішкек, 2018 жылғы 18-20 сәуір. ISBN 978-9967-12-728-9