Сатыбалдиева Динара Оразқызы

Сатыбалдиева Динара Оразқызы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Директордың орынбасары

Жобаларды басқару институты

Email: d.satybaldiyeva@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

1998 жылы халықаралық  экономикалық қатынастар мамандығы бойынша Алматы технологиялық институтына оқуға түстім және осы мамандық бойынша 2002 жылы Алматы технологиялық университетін қызыл дипломмен бітіріп, «халықаралық экономист» біліктілігін алдым.

 2002 жылдан 2008 жылға дейін «Ержанова и К» аудиторлық компаниясында бухгалтерлік есепші маманы ретінде, ал 2008-2011 жылдар аралығында «БМБ» ЖШС-да бухгалтерлік есепші маманы болып жұмыс істедім.

2011-2015 жылдар аралығында Экономика және құқық академиясы жанындағы колледжде экономикалық пәндер кафедрасының 2 санатты оқытушысы болып жұмыс істедім. Орыс және қазақ тілдерінде дәрістер оқыдым.

2012 жылы Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетіне 6M051800 - «Жобаларды басқару» мамандығы бойынша магистратураға оқуға түстім. Польшада (Варшава) шетелдік тағылымдамадан өттім.

2014 жылы магистратураны үздік бітіріп, 6М051800 - «Жобаларды басқару» мамандығы бойынша экономикалық ғылымдар магистрі дәрежесіне ие болдым.

2015 жылы Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық университетінің 6D051800 - «Жобаларды басқару» мамандығы бойынша докторантурасына оқуға түстім. 2017 жылы Будапештте (Венгрия) шетелдік тағылымдамадан өттім.  2018 жылы аталмыш докторантураны аяқтадым.

2019 жылдан 2020 жылға дейін Тұран университетінде информатика және бағдарламалық қамтамасыз ету кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс істедім. 2020 жылдан бастап мен Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ «Технологиялық машиналар, көлік және логистика» кафедрасының оқытушысы 

2021 жылдың 1 қыркүйегінен 2022 жылға дейін Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Логистика" кафедрасының лекторы 

2022 жылдың қыркүйегінен бастап Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ Е.А.Түркебаев атындағы Жобаларды басқару институты директордың орынбасары, "Логистика" кафедрасының қауымдастырылған профессоры

2022 жылдың 1 қыркүйегінен Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ Е.А.Түркебаев атындағы Жобаларды басқару институты директорының орынбасары, «Менеджмент және математикалық экономика» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, сонымен қатар Көлік инженериясы және логистика мектебінің «Логистика» бағытының қауымдастырылған профессоры 

Білімі

жоғары білім

1998-2002 жж. Алматы технологиялық университеті бакалавр (халықаралық есепші)

2012-2014 жж.магистратура  6М 051800 - "Жобаларды басқару" Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰЗТУ

2015-2018 жж. докторантура  6D 051800 - "Жобаларды басқару" Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰЗТУ

Жарияланымдар

Dinara Satybaldiyeva, G.Mukhanova,Zh. Tymbayeva, M.Tyshkanbayeva, S.Bolatkyzy.Applying the expert method to determine a company’s strategic goals. Transport problems, Volume XVIII, Issue 2 2023, pp.123-132, ISSN 1896-0596 Percentile – 37, Transportation http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2023/zeszyt2/2023t18z2_11.pdf

A.Kazhmuratova, Zh.Kakitayeva, Zh.Tymbayeva, Dinara Satybaldiyeva, Leona Tam. The Use of Instagram in Impulsive Fashion Purchases amongst Kazakhstani Centennials. Eurasian Journal of Economic and Business Studies. Vol. 3, № 67, 2023, Р.131-144 ISSN  2789-8253 https://ejebs.com/index.php/main/article/view/276/118

Gulmira Mukhanova, Zhazira Tymbayeva, Aygerym Kazhmuratova, Dinara Satybaldiyeva, Alfonz Antoni. Application of Coordinated Management Model Jointly with Economic Agents // Eurasian Journal of Economic and Business Studies, Volume 66, Issue 4, 2022, РР.131-144. https://ejebs.com/index.php/main/article/view/220 

Сатыбалдиева Д.О., Муханова Г.С , Сатыбалдиев О.С., Елемесов К.К., Басканбаева Д.Ж. One of the ways to identify the weights of indicators of Fuzzy analytical hierarchy process for determining BSC of the airline company // Transport problems INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Volume XVI, Issue 4 2021, P.83-94, DOI: 10.21307/tp-2021-062 , ISSN 2300-861X   http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2021/zeszyt4/2021t16z4_08.pdf

Сатыбалдиева Д.О., Муханова Г.С , Сатыбалдиев О.С., Досова С.Н., Шалдарбекова К.Б. Determination of effective balanced indicators in the airline company using a modified fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) // Journal of Advnced Research in Law and Economics, Romania, Volume IX, Issue 8(38) Fall 2018, pp.2798-2810, ISSN: 2068-696X https://doi.org/10.14505/jarle

Сатыбалдиева Д.О., Муханова Г.С., Нурмухамбетова З.С. Әуе компаниялар үшін көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесін жасау // «ҚР Ұлттық инженерлік Академиясының»   Хабаршысы № 2 (68),  Алматы, 2018 ж., 125-131 бет

Сатыбалдиева Д.О., Муханова Г.С.Компанияны басқарудың көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі  мен баламалы модельдері // «Тұран» университетінің Хабаршысы № 3 (79), Алматы, 2018 ж., 159-164 бет

Сатыбалдиева Д.О., Муханова Г.С. Компаниялардағы көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесін енгізудің шетелдік тәжірибесі // «Тұран» университетінің Хабаршысы №4 (76), Алматы 2017 ж., 185-190 бет

С.Р. Тойимбетова, А.К. Акылбеков, Д.О.Сатыбалдиева. Оптимизвация экономических показателей пассажироперевозок на пригородных маршрутах. Труды  Международной  научно-практической  конференции «INTERNATIONAL SATBAYEV CONFERENCE 2023 (Сатпаевские Чтения –2023).Наука и технологии: от идеи до внедрения». Том 6,2023, стр.77-82 ISBN 978-601-323-374-1

С.Р. Тойимбетова, А.К. Акылбеков, Д.О.Сатыбалдиева. Исследования логистической системы Казахстана (железные дороги). Труды  Международной  научно-практической  конференции «INTERNATIONAL SATBAYEV CONFERENCE 2023 (Сатпаевские Чтения –2023).Наука и технологии: от идеи до внедрения». Том 6,2023, стр. 83-87 ISBN 978-601-323-374-1

Хужажинова З.Ш., Бекжанова С.Е.Сатыбалдиева Д.О. Оценка степени концентрации рынка грузовых перевозок. Труды  Международной  научно-практической  конференции «INTERNATIONAL SATBAYEV CONFERENCE 2023 (Сатпаевские Чтения –2023).Наука и технологии: от идеи до внедрения». Том 6,2023, стр.88-93. ISBN 978-601-323-374-1

Сатыбалдиева Д.О., Муханова Г.С.. Попов П.В. Жоба портфелін басқаруға арналған стратегиялық мақсаттарды іріктеу // Материалы Международной Научно-практической конференции «Проектный менеджмент в Казахстане: состояние, проблемы и перспективы», посвященной 80-летию д.т.н., профессора Алексея Филипповича Цехового 25-26 ноября, 2021 года, стр.183-186,  ISBN 978-601-323-259-1

Сатыбалдиева Д.О., Муханова Г.С. Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесінің экономикалық маңызы // Труды Х Международной научно-практической конференции Дулатовских чтений «Научный взгляд в будущее – как путь модернизации общественного сознания» 12 апреля 2018 г.,с.160-162

Сатыбалдиева Д.O. Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесінің жобалау менеджментіндегі орны мен рөлі // Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Vol.2, April 22, 2019, рр.9-12, Warsaw, Poland

Сатыбалдиева Д.О., Кищщ Ф. Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі – контроллинг құралы // Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Vol.1, August 26, 2019, рр.29-31, Warsaw, Poland 1

Сатыбалдиева Д.О., Касен К.Р. Эффективность внедрения сбалансированной системы показателей на предприятии // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Современные экономические проблемы в области финансов, учета, управления и туризма», посвященная 20-летию Евразийского национального университета  им.Л.Н.Гумилева и экономического факультета. г.Астана, 7 апреля 2016г. Стр. 488-492 ISBN 978–601-301– 677 - 1

Сатыбалдиева Д.О., Касен К.Р. Эффективность функционирования инновационных стратегий на предприятии // Труды Международных Сатпаевских чтений «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана» Том II. 11-12 апреля 2016 - Алматы, КазНТУ, стр. 798-800 ISBN 978-601-228-807-0 Сатыбалдиева Д.О., Нуртазина С.М. Планирование бизнеса на основе инструментов проектного  управления // ТРУДЫ ІІ Международной научно-практической конференции «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика», Алматы, Казакстан, 3-4декабря, 2015 год, том II, стр. 465 -468. ISBN 978- 601- 228-813-1 (2Т)