Сайлыгараева Мария Алтынбекқызы

Сайлыгараева Мария Алтынбекқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: m.sailygarayeva@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

1) Маусым 2018 - Мамыр 2019 - Мемлекеттік ауыл шаруашылығы және аэрофотогеодезиялық зерттеулер институты. Фотограмметр инженері.

2) Маусым 2019 - Мамыр 2021 - "Алматыгеодезия"  Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығының филиалы, мемлекеттік шекараларды демаркациялау және делимитациялау қызметі. Инженер-картограф.

3) Қыркүйек 2021 - Мамыр 2023 - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. Аға оқытушы.

4) Желтоқсан 2022 - Сәуір 2023 - "ГеоСтройИнвест" ЖШС. Инженер-геодезист.

5) Қыркүйек 2023 - қазіргі уақытта - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасының аға оқытушысы. Сәулет және құрылыс институты.

Білімі

1) 2014 – 2018 ж.ж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. "Геодезия және картография" мамандығы. Техника және технология бакалавры.

2) 2020 – 2022 ж.ж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. "Картография" мамандығы. Техника ғылымдарының магистрі.

3) 2020 – 2023 ж.ж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. "Геокеңістіктік цифрлық инженерия" мамандығы. PhD докторы

Жарияланымдар

1) 1. M.Sailygarayeva, A.Nurlan, K.Rysbekov, S.Soltabayeva, Zh.Baygurin.    Predicting of vertical displacements of structures of engineering buildings and facilities. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2023, (2): 077 – 083, Scopus Q2

https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-2/077

2) Сайлыгараева М.А., Нысанбай Н.Н., Байгурин Ж.Д. Методика инструментальных наблюдений за деформациями и техническим состоянием зданий и сооружений. ВЕСТНИК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Серия техничеcкие науки и технологии № 4/2023, с.199-208