Сердалиев Ердұлла Тұрғанбекұлы

Сердалиев Ердұлла Тұрғанбекұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Зерттеуші профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: y.serdaliyev@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Е.Т. Сердалиев атындағы ҚазҰТУ-да жұмыс істейді. Қ.И. Сәтпаева 1998 жылдан бастап тау-кен ісі кафедрасында сабақ береді. Е.Т. Сердалиев - тау-кен ісі, жарылыс жұмыстарының қауіпсіздігі және жерасты құрылыстарын салу саласының маманы, 60-тан астам ғылыми жұмыстардың авторы, оның ішінде импакт-факторы жоғары журналдарда 5 жарияланым: Тау-кен ғылымдары журналы, Топырақ механикасы және Foundation Engineering, Халықаралық Химиялық ғылымдар журналы, металлургия және тау-кен өндірісі, 2 өнертабысқа патент; 23 оқу-әдістемелік жұмыстары, оның ішінде 1 оқулық, 3 оқу құралы, гранттар мен үй шаруашылықтарын жүзеге асыруға белсенді қатысады. келісімшарттық зерттеулер. - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Дарынды жас ғалым» стипендиясының лауреаты (2004-2006); - «Жасталап» байқауының дипломанты (2007); - Жас ғалымның үздік ғылыми жұмысы үшін «Ғалымдар кеңесі» үкіметтік емес ұйымының алтын медалімен марапатталған (2011). - Еліміздің жоғары білім жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін және жоғары оқу орындарына арналған оқулықтарды жазудағы көп жылдық жемісті еңбегі үшін А.Байтұрсынов медалімен марапатталды - Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары қауымдастығы (2012). «Шахтер даңқы ІІІ степени» медалімен марапатталған (куәлік №027 берілген №761-к  11.12.2020ж).

Білімі

1993-1998 атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті Қ.И. Сәтпаев. Тау-кен факультеті. «Тау жыныстарын бұзу және шахта құрылысы» кафедрасы

1998-2001 жж. Қазақ ұлттық техникалық университеті Қ.И. Сәтпаев. Тау-кен факультеті. «Жартасты бұзу және шахта құрылысы» кафедрасы (Жоғары мектеп)

2010 ж. Қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми жобалар

Аяқталған ғылыми жобалар мен жобалар:

• 2009-2011 жылдарға арналған «Көмірсутек шикізаты мен тау-кен металлургия салалары мен оларға байланысты қызмет салаларына арналған жаңа технологиялар» бюджеттік бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант »; «Кен орындарын кешенді игеру және тау-кен металлургия кешенінің қатты пайдалы қазбаларын өндіру үшін жаңа технологиялар мен жабдықтарды құру» тақырыбында;

Бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік грант: «Ғылыми және / немесе ғылыми-техникалық қызмет», 100 «Бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру» кіші бағдарламасы, «Қазақстан Республикасында алтын өндірісін интенсификациялауды ғылыми-технологиялық қолдау» 2011-2014 жж. Ғылыми бағыты - Алтын өндіретін кәсіпорындардың минералды-шикізат базасын және алтын кендерін өндіру технологиясын дамыту. Жоба - Алтын кен орындарын (Ақбақай, Бақыршық, Майқайың) жер асты қазып алу кезінде массивтік-жерасты құрылымының геожүйелерін және технологиялық кен орындарын қолдаудың құрылымдық моделін және техникалық және технологиялық әдістерін әзірлеу және алтын кен орындарын (Ақбақай) игеру кезінде кешенді тау-кен механикаландыру.

217 «Ғылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша ғылыми және ғылыми-техникалық жобаларды іске асыруға мемлекеттік тапсырыс бойынша бюджеттік бағдарламаға мемлекеттік грант, «Цианидсіз экстракциялық технологияны дамыту» тақырыбында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2018-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» 102 кіші бағдарламасы. сынғыш табиғи және техногендік минералды шикізаттан алынған алтын. «

• «Қазақстан-2050» Стратегиясын іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарлама бойынша ғылыми және ғылыми-техникалық жобаларды іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс шеңберінде бюджеттік бағдарлама бойынша «Алтынды отқа төзімді табиғи және техногендік минералды шикізаттан алудың цианидсіз технологиясын жасау» тақырыбындағы мемлекеттік грант, Мемлекет басшысының жолдауы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан 2015-2019 жылдарға арналған, Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Жұқа еңіс орналасқан кен шоғырларын игеру кезіндегі кенді ұңғымалық жарылыспен қопару технологиясын жетілдіру

Хромтау кенорнының күрделі тау-кен геологиялық шарттарында тік оқпандарды салу және бекітудің тиімділігін арттыру

Акжал кенішінің шарттарында массивтің физика-техникалық параметрлерін ескеру негізінде кенді ұңғымалық оқтамдармен қопарудың сапасын арттыру

Күрделі құрылымды кенорындарын игеру кезіндегі карьер беткейлерінің тиімді конструкцияларын негіздеу

Карьердегі бекемдіктері бірдей емес қабатты таужыныстары сілемін жарылыспен қопару әдісінің басты параметрлерін негіздеу (Ақтоғай кенорнын игеру шарттарында)

Карьер көліктері жұмысының тиімділігін оңтайлы басқару әдістерін қолдану арқылы арттыру