Серік Айгерим Серікқызы

Серік Айгерим Серікқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: a.serik@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2012-2013 жж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультеті, Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру кафедрасында жетекші маман. 

2015-2016 жж. Алматы қаласының Инновациялық техникалық колледжі ЖШС, оқытушы, оқылған пәндер: «Электротехника», «Физика». 

2016-2017 жж. ҚР БҒМ Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ. «Жалпы және теориялық физика» кафедрасы, ассистент, оқылған пәндер: «Физика 1», «Физика 2». 

2017-2018 жж. Алматы теміржол көлігі колледжі, оқытушы, оқылған пәндер: «Электротехника», «Физика». 

2019-2021 жж. ҚР БҒМ ҒК «Ғылым ордасы» РМК. Сирек кітаптар музейінің меңгерушісі. 

Білімі

2005-2009 әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. «Техникалық физика» мамандығы, инженер-физик 

2009-2011 Т. Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті «Қаржы» маманды, Экономика және бизнес 

2013-2015 Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, «Техникалық физика» мамандығы, техника ғылымдарының магистрі 

Жарияланымдар

Т.С. Кошеров, А.С. Серик Изменение морфологии поверхности поликристаллического кремния при изотермических отжигах // Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 2014 г. № 6. 

Т.С. Кошеров, А.С. Серик, А. Сеитов Влияние лазерного воздействия на свойства поликристаллического кремния Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 2015 г. № 2. – 56-60 стр. 

С. Рахимжанова, А.Серік Вопросы истории книжной культуры в трудах Казахстанских ученых. – Исследование рукописей и редких книг в Казахстане (сборник научных статей по проблемам исследования рукописей и редких изданий в Республике Казахстан). – Алматы, РГП «Ғылым ордасы», 2014. –  С. 114-146. 

А.Серік Қолжазба метериалдарының бүгінгі сақталу мәселесі және проблемалары // «Ұлылар мұрасы және музейтану» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 13 қараша. – Семей, 2015. – 205-209 бет. 

А. Серік Орталық Азиядағы кітап мәдениетінің тарихи зерттелу мәселелері // 2-ші Халықаралық Еуразия зерттеулері симпозиумы. «Еуразиядағы түркі және шығыстану зерттеулері». 2018, 4-6 шілде, Стамбул, Түркия Республикасы. Жинаққа енді. 8 бет