Серикканов Абай Серикканович

Серикканов Абай Серикканович

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Директор

Сәтбаев Университеті холдингінің ғылыми қызметкерлері

Email: a.serikkanov@satbayev.111

H-index:
5

Кәсіби өмірбаяны

1. 01.11.2000-01.11.2003 жж. ҚР БҒМ «Физика-техникалық институты», Алматы қ.

Күндізгі бөлімдегі аспирант.

2. 01.11.2003-01.03.2007 жж. ҚР БҒМ «Физика-техникалық институты», Алматы қ.

 «Спектроскопия» бөлімінің ғылыми қызметкері. 

3. 01.03.2007-14.11.2008 жж. ҚР БҒМ «Физика-техникалық институты», Алматы қ.

Бас инженер.

4. 14.11.2008-18.04.2011 жж . АҚ «Парасат «Физика-техникалық институты», Алматы қ.

Жалпы сұрақтар бойынша директордың орынбасары.

5. 18.04.2011-2012 жж. ТЖМ «ТЖМ Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс бойынша арнайы ғылыми-зерттеу орталығы»

«Халықты радиациялық-химиялық қорғау» зертханасының ғылыми қызметкері.

6. 06.06.2012-06.12.2013 жж. «Ұлттық күн энергетикасы Институтының» атомдық энергия комиссариаты, Ле Бурже-дю-Лак, Франция.

Алғашқыда таза сұрыпты кремний алудан бастап, күндік модульдер өндіруге дейінгі Күн станцияларын әзірлеу саласындағы ғылыми-зерттеу инженері.

7. 13.01.2014-26.12.2016 жж. Kaz PV (Қазақстан фотовольтаикасы) жобасы аясында, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС, Өскемен қ.

Фотоэлектрлік ұяшықтар шығаратын зауыттың жетекші инженер-технологы.

8. 18.01.2016-17.01.2017жж. Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ, «Физика-техникалық институты» ЖШС, Алматы қ.

Директордың инновациялық жұмыс, маркетинг және енгізу бойынша орынбасары.

9. 17.01.2017ж. осы уақытқа дейін  Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ, «Физика-техникалық институты» ЖШС, Алматы қ.

Институт Директоры.

Білімі

1. 1995-1999 жж. Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті  

Факультет: Физика-техникалық

Мамандығы: Кәсіби білім

Біліктілігі: Инженер-оқытушы

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Контейнерде тасымалданатын жүктерге арналған платформалық таразы әзірлеу».

2. 2000-2003 жж. Аспирантура. ҚР БҒМ «Физика-техникалық институты», Алматы қ.

Ғылыми дәрежесі: Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Диссертация тақырыбы: «Протон және нейтрондармен сәулелеу арқылы легирленген кремнийдің қасиеттерін зерттеу».

3. 2004-2006 жж. Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы, Алматы қ.  

Факультет: Заң факультеті

Мамандығы: Заңгер

Дипломдық жұмыс тақырыбы: «Заңды тұлғалар - Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының субъектілері ретінде»

4. 2012-2013 жж. «Ұлттық күн энергетикасы Институтының» атомдық энергия комиссариаты, Ле Бурже-дю-Лак, Франция

Жұмысының тақырыбы: «Кремний құймасының, пластинаның кристалдануы, мини-модульдерінің, жасушасының сипаттамасы,».

Жарияланымдар

1. Kh.A. Abdullin, Yu.V. Gorelkinskii, B.N. Mukashev, A.S. Serikkanov. Electrical properties of nanoclusters in hydrogenised monocrystalline silicon. // Physica B 340-342 (2003) 692-696.

2. Kh.A. Abdullin, Yu.V. Gorelkinskii, S.M.Kikkarin, B.N. Mukashev, A.S. Serikkanov, S.Zh. Tokmoldin. Shallow hydrogen-induced donor in monocrystalline silicon and quantum wires. // Materials Science in Semiconductor Processing 7 (2004) 447-451.

3. Yu.V. Gorelkinskii, Kh.A. Abdullin, B.N. Mukashev, G.K. Kalykova, A.S. Serikkanov. Influence of nanocrystalline structure of surface on boron gettering from silicon. // Materials Science & Engineering C-biomimetic and Supramolecular Systems 26, 5-7 (2006) 822-825.

4. X.А. Абдуллин, Ю.В. Горелкинский, А.С. Серикканов, Т.С. Суворкина. Исследование свойств бистабильных водородных доноров в имплантированном протонами кремнии. // Известия НАН РК 6 (2003) 151-154

5. Kh.A. Abdullin, Yu.V. Gorelkinskii, B.N. Mukashev, A.S. Serikkanov. Free-carrier concentration controlled by nanoclusters in proton-implanted silicon. Abstract # 644 "C - New materials in future silicon technology" E-MRS 2004 Spring Meeting.

6. Х.А. Абдуллин, А.А. Азаткалиев, М.Т. Габдуллин, Ж.К. Калкозова, Б.Н. Мукашев, А.С. Серикканов. Получение наноразмерных порошков оксида вольфрама и вольфрама // Физика твердого тела, 2019, том 61, вып. 1.

7. Kh. A. Abdullina, *, A. A. Azatkalieva, M. T. Gabdullinb, Zh. K. Kalkozovaa, B. N. Mukashevc, and A. S. Serikkanov. Preparation of Nanosized Tungsten and Tungsten Oxide Powders // Physics of the Solid State, 2018, Vol. 60, No. 12, pp. 2634–2639.

8. T.Turmagambetov, D.Kalygulov, A.Pavlov, I. Klinovitskaya, S. Plotnikov, A.Serikkanov, Zh.Agabekov,  D. Kantarbaeva. HIGH-TECH PRODUCTION OF PHOTO-ENERGY IN KAZAKHSTAN BASED ON THE SARYKOL QUARTZ DEPOSIT // PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES Volume 3, Number 325 (2019), 120 – 129.

8. Абдуллин Х.А., Жумагулов С.К., Исмаилова Г.А., Калкозова Ж.К., Кудряшов В.В., Серикканов А.С.. Синтез гетерогенных наноструктур ZnO/Co3O4 методом химического осаждения из растворов // Журнал технической физики, 07.04.2020г. С-1184, выпуск 7.

9. Патент № 105807, № 3376 на полезную модель Республика Казахстан Способ получения тонких прозрачных пленок диоксида олова // Дмитриева Е.А., Мухамедшина Д.М., Лебедев И.А., Мить К.А., Грушевская Е.А., Серикканов А.С., Мукашев Б.Н., Федосимова А.И.; ТОО «Физико-технический институт». Дата регистрации 12.11.2018, РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности».

10. Патент на полезную модель №3688 Устройство осветительного прибора на основе свехярких светодиодов, изготовленное из теплопроводящих полимерных композитных материалов. // Багбергенов А.Т., Невмержицкий И.С., Серикканов А.С., Карабеков Д.А.; ТОО «Полимер Инкомтех». Дата регистрации 20.07.2018г. , РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности».