Шаленов Ерик Онгарович

Шаленов Ерик Онгарович

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: e.shalenov@satbayev.111

H-index:
9

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Постдокторант

09/2020-06/2022

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті КАҚ,

Алматы, Қазақтан

Лаборант, Аға лаборант, КҒК, ҒК, АҒК, ЖҒК

2012-қазір

Әл-Фараби атындағы Эксперименттік және Теориялық Физика Ғылыми Зерттеу Институты

Алматы, Қазақтан

ҒК

2019- қазір

Назарбаев Университеті ААҚ

Нұр-Сұлтан, Қазақтан

Оқытушы, аға оқытушы, доцент м.а.

01/2015- 06/2022

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасы

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,

Алматы, Қазақтан

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ТӘЖІРИБЕСІ

Сәуір-шілде, 2016

Физика институты, Росток университеті, Росток, Германия

Жоба: «Эффективті потенциалдар негізінде тығыз квазикласссикалық плазманың транспорттық және оптикалық қасиеттері»

СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ ШӘКІРТАҚЫЛАР

«Жаратылыстану-техникалық, әлеуметтік гуманитарлық және экономика ғылымдар бойынша студенттердің ең үздік ғылыми жұмысына арналған республикалық байқау» конкурсында 1-ші дәрежелі Диплом, 1-ші орын, ҚР 2013ж.

«Жаратылыстану-техникалық, әлеуметтік гуманитарлық және экономика ғылымдар бойынша студенттердің ең үздік ғылыми жұмысына арналған республикалық байқау» конкурсында 1-ші дәрежелі Диплом, 1-ші орын, ҚР 2014ж.

ҚР ҰҒА академигі Ф.Баимбетовтың атаулы стипендиясының иегері (Үздік студенттер үшін), Алматы 2015ж.

«Жаратылыстану-техникалық, әлеуметтік гуманитарлық және экономика ғылымдар бойынша студенттердің ең үздік ғылыми жұмысына арналған республикалық байқау» конкурсында 3-ші дәрежелі Диплом, 3-ші орын, ҚР 2015ж.

ҚазҰУ физика-техникалық кластерінің үздік жас ғалымы. әл-Фараби 2016ж.

«Жаратылыстану-техникалық, әлеуметтік гуманитарлық және экономика ғылымдар бойынша студенттердің ең үздік ғылыми жұмысына арналған республикалық байқау» конкурсында 3-ші дәрежелі Диплом, 3-ші орын, ҚР 2016ж.

ҚазҰУ физика-техникалық кластерінің үздік жас ғалымы. әл-Фараби 2017ж.

2018-2019 жылдарға арналған ҚР БҒМ дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері.

ҚазҰУ-дың үздік жас ғалымы. Әл-Фараби 2018ж.

ТМД ғылыми-білім беру мекемелері арасындағы "Үздік жас ғалым - 2020" байқауында 1-ші дәрежелі диплом, 1-ші орын, Нұр-сұлтан 2020 ж.

2023-2024 жылдарға арналған ҚР ЖБжҒМ дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері.

«ҮЗДІК УНИВЕРСИТЕТ ОҚЫТУШЫ-2023» атағының иегері 2023 ж.

Білімі

2015-2018 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Физика-техникалық факультет.

Алматы, Қазақстан

Физика, Ph.D. Диссертация тақырыбы:

«Эффективті потенциалдар негізінде тығыз квазикласссикалық плазманың транспорттық және оптикалық қасиеттері»

2013-2015 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Физика-техникалық факультет.

Алматы, Қазақстан

Физика, Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

2008-2013 Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Физика-техникалық факультет.

Алматы, Казахстан

Ядролық физика, Жаратылыстану бакалавры

Ғылыми жобалар

AP08052412 «Кері контактімен икемді перовскиттік күн элементтері» (2020-2022);

AP08855972 «Бөлшектердің Максвеллді емес таралуын ескере отырып, тығыз квазиклассикалық плазмадағы электрондардың зымырау құбылысын зерттеу» (2020-2022);

AP09058005 «Тозаңды ғарыштық плазманың қасиеттерін компьютерлік модельдеу» (2021-2023).

AP19679536 «Магниттік шектеуі бар термоядролық реакторлардағы қашып кеткен электрондар тудыратын позитрондардың қасиеттерін зерттеу» (2023-2025).

AP19679049 «Тығыз азғындалған плазманың термодинамикалық және радиациялық қасиеттері» (2023-2025).

Жарияланымдар

Dzhumagulova K.N., Shalenov E.O., Gabdullina G.L. Dynamic interaction potential and the scattering cross sections of the semiclassical plasma particles // Physics of Plasmas. – 2013. – Vol. 20. – P. 042702. Impact Factor (IF) 2.207

Dzhumagulova K.N., Shalenov E.O., Ramazanov T.S. Phase shifts and scattering cross sections of the particles of nonideal semiclassical plasmas based on the dynamic interaction potential // Contrib. Plasma Phys. – 2015. - Vol. 55. – P. 230. IF 1.255

Shalenov E.O., Dzhumagulova K.N., Ramazanov T. S. Elastic scattering of low energy electrons in partially ionized dense semiclassical plasma // Physics of Plasmas. – 2015. – Vol. 22. – P. 082120. IF 2.207

Shalenov E.O., Dzhumagulova K.N., Ramazanov T. S. Scattering cross sections of the particles in the partially ionized dense nonideal plasmas // Physics of Plasmas. – 2017. – Vol. 24. – P. 012101. IF 1.941

Shalenov E.O., Rosmej S., Reinholz H., Röpke G., Dzhumagulova K.N., Ramazanov T.S. Optical reflectivity on the basis of the effective interaction potentials of xenon plasma // Contr. Plasma Phys. – 2017. – Vol. 57. – P. 486. IF 1.318

Shalenov E.O., Dzhumagulova K.N., Ramazanov T.S., Röpke G., Reinholz H. Dynamical conductivity of the dense semiclassical plasmas on the basis of the effective potential // Physics of Plasmas. – 2018. – Vol. 25. – P. 082706. IF 1.941

Shalenov E.O., Dzhumagulova K.N. Ramazanov T.S., Röpke G., Reinholz H. Influence of dynamic screening on the conductivity of hydrogen plasma including electron–electron collisions // Contr. Plasma Phys. e201900024. doi:10.1002/ctpp.201900024. IF 1.318

Shalenov E.O., Seisembayeva M.M., Dzhumagulova K.N., Ramazanov T.S. Kinetic ionization and recombination coefficients in the dense semiclassical plasmas on the basis of the effective interaction potential // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1400. – P. 077035. IF 0.525

Shalenov E.O., Seisembayeva M.M., Dzhumagulova K.N., Ramazanov T.S. Effect of dynamic screening on the electron capture process in nonideal plasma // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1385. – P. 012031. IF 0.525

Jumagulov M.N., Seisembayeva M.M., Shalenov E.O., Kossymkyzy Zh., Ramazanov T.S., Dzhumagulova K.N. Electron runaway in a dense semiclassical plasma // High Energy Density Physics. – 2020. – Vol. 36. – P. 100832. IF 1.218

Shalenov E.O., Dzhumagulova K.N., Ng A., Jumabekov A.N. Performance optimization of back-contact perovskite solar cells with quasi-interdigitated electrodes, Sol. Energy. – 2020. – Vol. 205. – P. 102-108. IF 5.742

Shalenov E.O., Dzhumagulova K.N., Seitkozhanov Y.S., Ng A., Valagiannopoulos C., Jumabekov A.N. Insights on Desired Fabrication Factors from Modeling Sandwich and Quasi-Interdigitated Back-Contact Perovskite Solar Cells, ACS Applied Energy Materials, 4(2) (2021) 1093-1107. IF 6.024

Parkhomenko H.P., Shalenov E.O., Umatova Z., Dzhumagulova K.N., Jumabekov A.N. Fabrication of Flexible Quasi-Interdigitated Back-Contact Perovskite Solar Cells, Energies, 15(9) (2022) 3056. IF 3.085

Dzhumagulova K.N., Shalenov E.O., Tashkenbayev Y.A., Ramazanov T.S. Study of the electron-atom collisions in dense semiclassical plasma of noble gases, Journal of Plasma Physics, 88 (1) (2022) 905880119. IF 2.014

Shalenov E.O., Nuraly A.T., Dzhumagulova K.N. Bound states of the hydrogen atom in high-density plasmas, Contributions to Plasma Physics, (2022). IF 1.563

Dzhumagulova K.N., Shalenov E.O., Tashkenbayev Y.A., Ramazanov T.S. Electron-atom interactions in dense semiclassical helium plasma, Physics of Plasmas, 29(1) (2022) 012101. IF 2.023

Shalenov E.O., Seitkozhanov Y.S., Valagiannopoulos C., Ng A., Dzhumagulova K.N., Jumabekov A.N. Performance evaluation of different designs of back-contact perovskite solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 234 (2022) 111426. IF 7.267

Seisembayeva M.M., Reinholz H., Shalenov E.O., Jumagulov M.N., Dzhumagulova K.N. Coulomb logarithm and the Dreicer field in a dense semiclassical plasma // Contr. Plasma Phys. – 2022. – e202200014. IF 1.563

Seisembayeva M.M., Shalenov E.O., Kossymkyzy Z., Turekhanova K.M., Jumagulov M.N., Ramazanov T.S., Dzhumagulova K.N. Effective interaction potentials and the scattering cross sections of the Lorentzian dense semiclassical plasma particles // Physics Letters Sec. A. – 2022. – Vol. 447. – P. 128313. IF 2.707

Kakimov A.G., Yerlanuly Ye., Akhanuly A., Dossayev I.T., Shalenov E.O., Sadirkhanov Zh.T., Dzhumagulova K.N., Ng A., Jumabekov A.N. Passivation of perovskite layer surface states with pyridine in flexible and printed perovskite solar cells // Flex. Print. Electron. – 2022. – Vol. 7. – P. 035012. IF 3.822

Kiani, M. S., Parkhomenko, H. P., Mangrulkar, M., Aigarayeva, S., Akhanuly, A., Shalenov, E. O., Ng, A., & Jumabekov, A. N. (2023). Stepping toward Portable Optoelectronics with SnO2 Quantum Dot-Based Electron Transport Layers. ACS Omega, 8(23), 21212–21222.

Akhanuly, A., Dossayev, I., Shalenov, E., Valagiannopoulos, C., Dzhumagulova, K., Ng, A., & Jumabekov, A. (2023). Effect of the SnO2 Electron Transport Layer on the Performance of Perovskite Solar Cells. In 2023 7th IEEE Electron Devices Technology & Manufacturing Conference (EDTM) (pp. 1-3).

Dossayev, I., Akhanuly, A., Shalenov, E., & Jumabekov, A. (2023). Computer Simulation and Performance Optimization of Metal-Semiconductor-Metal Back-Contact Perovskite Solar Cells. In 2023 7th IEEE Electron Devices Technology & Manufacturing Conference (EDTM) (pp. 1-3).

Akhanuly, A., Dossyaev, I. T., Shalenov, E. O., Valagiannopoulos, C. A., Dzhumagulova, K. N., Ng, A., & Jumabekov, A. N. (2023). Modeling and Comparative Performance Analysis of Perovskite Solar Cells with Planar or Nanorod SnO2 Electron-Transport Layers. Physical Review Applied, 19(5).

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Плазма физикасы, күн энергиясы, фотоэлектроника, оптоэлектроника, газ сенсор және DFT