Сырлыбаева Натали  Бауырджанқызы

Сырлыбаева Натали Бауырджанқызы

Ассистент

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау кафедрасы

Email: n.syrlybayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Жұмыс тәжірибесі: 5 жыл. Мамандық бойынша жұмыс өтілі: 1 жыл: Қазіргі уақытта ГТПКОжІ кафедрасында ассистент.

Білімі

2014 жылдан 2018 жыға дейін Қ.И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University), күндізгі, бакалавриат.  5В070600 «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау».

2018 жылдан Қазіргі уақытқа дейінҚ.И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University), күндізгі, магистратура. 7М07206 «Геология және қатты пайдалы қазба кенорындарын барлау»

Ғылыми жобалар

Зерттеу жобаларына қатысу (соңғы 3 жылда):

«Батыс Қазақстан (Ақтөбе облысы) ауданындағы төменгі карбон түзілімдеріндегі негізгі хроностратиграфиялық шекараларды: халықаралық стандарттарға сәйкестендіру». (2018-2020).

Үлкен Қаратау жотасының ерте карбон түзілімдерін литологиялық және палеонтологиялық зерттеулер және оларды экология және тиімді табиғат пайдалану мәселелерін шешу мақсатында биостратиграфиялық бөлімшелеу (2015-2017)

Жарияланымдар

Syrlybayeva N.B., Mustapayeva S.N., (2016) Conodonts and their stratigraphic meaning.

Сырлыбаева Н.Б., Отарбаев Қ.Т.   (2017) Желілі алтын кенорындарын іздеудің құрылымдық критерийлері