Танкиева Нұргүл Шыңғысқызы

Танкиева Нұргүл Шыңғысқызы

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Сениор-лектор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: tankinurg@gmail.222

Кәсіби өмірбаяны

Нұргүл Шыңғысқызы Танкиева — Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетінің А. Машани атындағы Базалық білім беру институтының қазақ және орыс тілдері кафедрасының сениор-лекторы.

            Н. Танкиева орыс тілін үйретуге арналған педагогикалық инновациялық технологияларымен кәсіби түрде айналысады. Кафедрада «Орыс тілі. Базалық деңгей» пәнін жасақтауға,  студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысына және «In pricipio erat verbum» Клубына жауапты. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогикалық институтының филология факультетін үздік аяқтаған. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің магистратурасын бітіріп, педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алған. «Мектеп» баспасының (орыс тілінен қазақшаға, қазақ тілінен орысшаға) аудармашысы қызметінде болған.

Білімі

» Ed.M. (Орыс тілі және әдебиеті)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 2014

» аспирантура (Қазақ тілінің терминологиясы)

ҚР ҰҒА жанындағы А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, 1999

» BA (Ұлттық мектептегі орыс тілі және әдебиеті)

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогикалық институты, 1991

Ғылыми жобалар

      Қазіргі таңда Н. Танкиева Digital storytelling инновациялық білім беру технологияларын, орыс тілін оқытудағы QR-кодтауды зерттеуде; орыс тілі грамматикасы бойынша подкасттар дайындау мен квест-сабақтар жасаумен айналысуда.  2012-2014 жылдары аралығында ҚР Білім және ғылым министрлігінің «ҚР жоғары мектебіндегі көптілді білім беру құралы ретінде білім беру телевизиясының контенті» ғылыми жобасына қатысты. 2017 ж. «Виртуалды музей медиатекасы заманауи педагогикалық тәжірибе мен ғылымды интеграциялау құралы ретінде» ғылыми жобасымен граннтық қаржыландыру конкурсына қатысты.

        2013 ж. Польша Республикасының Ольштын қаласындағы Варминско-Мазурск университетінде ғылыми тағылымдамадан өтті. Студенттердің ғылыми жұмыстарын басқарумен айналысады: «Сәтпаев оқулары-2019» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында оның жетекшілігіндегі студенттер ең жақсы баяндама үшін 1 орынға ие болды.

Жарияланымдар

1.      Учебное телевидение РК: образовательный контент как средство развития культуры личности в условиях 21 века. Коллективная монография (в соавторстве). – А.: КазНИТУ имени К. Сатпаева, 2017. – 182 с.

2.      Русский язык: Азбучные истины. Учебное пособие (в соавторстве). – А.: КазНИТУ имени К. Сатпаева, 2016. - 144 с.

3.      Цифровое повествование как инновационная образовательная технология (в соавторстве) // Филологический аспект, 2019. - № 4.

4.      Технология QR-кодов как одна из современных инновационных технологий обучения в вузе // Материалы II всероссийской научно-практической конференции «Язык в образовательном пространстве неязыкового вуза: теория и практика» // НГТУ. - 18-19 апреля 2019.

5.      Квест как одна из современных педагогических технологий обучения // Наука и жизнь Казахстана. – 2018. - № 6. - С. 67-69.  

6.      Использование активных методов обучения на занятиях по русскому языку в техническом вузе // Материалы Международной научной конференции «Global Science and Innovations 3», Leipzig. - 2018. - С. 153-156.

7.      Медиатека как средство познания культурного наследия народов Казахстана (в соавторстве) // Труды 8-ой Международной научно-практической конференции «Межкультурные связи: язык, литература, переводоведение и журналистика в контексте образования» - Кыргыстан, Бишкек: Международный университет «Ататюрк - Алатоо», 2016. - С. 217-220.