Телешева Асель Болатовна

Телешева Асель Болатовна

Phd докторы

Лектор

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Email: a.teleshova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2018 жылдан бастап  ҚазҰТЗУ Инженерлік физика кафедрасы, лектор

2015 - 2018 жж  ҚазҰТЗУ,  Білдекжасау,  материалтану және  машинажасау өндірісінің технологиясы кафедрасы, аға оқытушы

2013 - 2015 жж ҚазҰТЗУ  Білдекжасау,  материалтану және  машинажасау өндірісінің технологиясы кафедрасы, ассистент

Білім беру

2005-2009 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 050710 - Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы мамандығы - бакалавриат;

2010-2012 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, мамандығы 6N0710 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы - магистратура;

2012-2015 жж Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, 6D071000 - Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы - докторантура.

15 желтоқсан, 2015 жыл - философия докторы (PhD), мамандығы 6D071000 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

PhD докторлық диссертацияның тақырыбы: Деформацияланатын алюминий қорытпасының құрылымы мен механикалық сипаттамаларына кристалдану жағдайларының әсері