Тоғызов Қуаныш Серікханұлы

Тоғызов Қуаныш Серікханұлы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Геофизика және сейсмология кафедрасы

Email: k.togizov@satbayev.111

H-index:
8

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

Геофизика және сейсмология кафедрасының профессоры.

Геолог-геофизик. Инженерден сирек және сирек жер металдары зертханасының меңгерушісіне дейін 10 жылдан астам уақыт бойы Геология ғылымдары институтында жұмыс істеді.

Қ.И. Сәтбаев. 2020 жылдан бастап Satbayev University геофизика кафедрасында жұмыс істейді.

2009-2010 жж. «GeoKen Company стипендиясының» иегері.

Қ.И.Сатпаев атындағы ГҒИ атынан «Қазақстан Республикасының геология ғылымына қосқан үлесі үшін» дипломымен марапатталған.

Білімі

2007 - 2011 жж. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті. 050706 «Геология және пайдалы қазбаларды барлау», бакалавр.

2011 - 2013 жж. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті. 6М074700 «Пайдалы қазбаларды іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері», техника және технология магистрі.

2014 - 2017 жж. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық Ғылыми Техникалық Университеті. 6D070600 «Геология және пайдалы қазбаларды барлау», PhD

Ғылыми жобалар

Соңғы 5 жылда негізгі орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалар мен бағдарламалар:

ГҚ «Уранды ұңғымалық игеру кезінде полимерлі және тұтқыр компоненттерді қолдана отырып, уранды жерасты шаймалауды күшейтудің инновациялық технологиясын құру» (2021-2023). Ғылыми жетекші;

БМҚ «Рудалардың микро- және наноминералдық компоненттері – оларды игеру технологияларын әзірлеу үшін Қазақстанның пайдалы қазба қорларын толықтыру ресурсы ретінде» (2021-2023). Жауапты орындаушы;

БМҚ «Қазақстан Республикасының минералды-шикізаттық қорларын толықтыруды және кеңейтуді ғылыми қамтамасыз ету» бағыты: сирек және сирек жер металдар (2018-2020);

ГҚ «Сырымбетов кен түйінінің эндогендік және экзогендік кенорындарының сандық геоақпараттық жүйесін, термодинамикалық және 3D модельдерін құру және олардың сирек металдар мен сирек металдарға арналған әлеуетті ресурстарын бағалау» (2018-2020);

ГҚ «Пайдалы қазбалардың әр түрлі түрлері бойынша Қазақстандағы минералданудың карст түрінің болашағын болжау» (2018-2020 жж.).

Жарияланымдар

- Togizov K., Issayeva L., Muratkhanov D., Kurmangazhina M., Swęd M., & Duczmal-Czernikiewicz A. (2023). Rare earth elements in the Shok-Karagay ore fields (Syrymbet ore district, Northern Kazakhstan) and visualisation of the deposits using the Geography Information System. Minerals, 13(11), 1458. https://doi.org/10.3390/min13111458

- Niyaz A.T., Togizov K.S., & Istekova S.A. (2023). Seismic data dynamic interpretation in the study of the lateral variability of petroleum bearing terrigenous reservoirs. Series of geology and technical sciences, 6(462), 145–156. https://doi.org/10.32014/2023.2518-170x.355

- Ablessenova Z., Issayeva L., Togizov K., Assubayeva S., & Kurmangazhina M. (2023). Geophysical indicators of rare-metal ore content of Akmai-Katpar ore zone (Central Kazakhstan). Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 34–40. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-5/034

- Kenzhetaev Z., Togizov K., Zhapabayev K., Issayeva L., Kisseyeva S. (2023). Combined method of intensification of borehole uranium mining in ores with low filtration characteristics. TRUDY UNIVERSITETA, 3. https://doi.org/10.52209/1609-1825_2023_3_172.

- Kenzhetaev Z., Togizov K., Zhapabayev K., Zhangirkhanova A., Muzapparova A. (2023). Selection of rational parameters of repair and restoration work at the well of uranium ore extraction. TRUDY UNIVERSITETA, 4. https://doi.org/ 10.52209/1609-1825_2023_4_109.

- M. Aliakbar, S. Istekova, K. Togizov, R. Temirkhanova (2023), Geological structure and oil-and-gas occurrence of Prorva group of the southern deposits of the Caspian depression in terms of geophysical information // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu № 3, P. 11-19. doi.org/10.33271/nvngu/2023-3/011.

- Zh.S. Kenzhetaev, K.S. Togizov, A.K. Omirgali, E.Kh. Aben, R. Zhalikyzy. Intensification of inhibitor-assisted uranium isl process // News NAS RK. Series of geology and technical sciences № 3 (459), Almaty 2023y. P. 108–118. ISSN 2224-5278. doi.org/ 10.32014/2023.2518-170X.303.

- L.Z. Issayeva, E. Slaby, S.K. Assubayeva, M.K. Kembayev, K.S. Togizov. The three–dimensional model of the Akbulak rare earth deposit (Northern Kazakhstan) // News NAS RK. Series of geology and technical sciences № 2 (458), Almaty 2023y. P.96-107. ISSN 2224-5278. doi.org/10.32014/2023.2518-170X.284

- Bayan Rakishev, Zhiger Kenzhetaev, Muhametkaly Mataev, Kuanysh Togizov. Improving the efficiency of downhole uranium production using oxygen as an oxidizer // Minerals 2022, № 12(8), 1005, Basel (Switzerland) 2022y. P.1-12. ISSN 2075-163X. doi.org/10.3390/min12081005.

- Zhiger Kenzhetaev, Kuanysh Togizov, Moldir Abdraimova, Marzhan Nurbekova. Selecting the rational parameters for restoring filtration characteristics of ores during borehole mining of uranium deposits // Mining of Mineral Deposits. Volume 16, Issue 3, Dnipro (Ukrainian) 2022y. P.1-10. ISSN 2415-3435. doi.org/10.33271/mining16.03.001.

- Lyudmila Issayeva, Kuanysh Togizov, Agata Duczmal-Czernikiewicz, Madina Kurmangazhina, Daulet Muratkhanov. Ore-controlling factors as the basis for singling out the prospective areas within the Syrymbet rare-metal deposit, Northern Kazakhstan // Mining of Mineral Deposits. Volume 16, Issue 2, Dnipro (Ukrainian) 2022y. P.14-21. ISSN 2415-3435. doi.org/10.33271/mining16.02.014.

- B.R. Rakishev, M.M. Mataev, Zh.S. Kenzhetaev, K.S. Togizov, A.Kh. Shampikova. Innovative methods for restoring filtration characteristics of borehole uranium ores in Kazakhstan's fields // News NAS RK. Series of geology and technical sciences, № 4 (454), Almaty 2022y. P.171-181. ISSN 2224-5278. doi.org/10.32014/2022.2518-170X.208.

- Z.S. Kenzhetaev, T.A. Kuandykov, K.S. Togizov, M.R. Abdraimova, М.A. Nurbekova.  Selection of rational parameters for opening and drilling of technological wells underground uranium leaching // News NAS RK. Series of geology and technical sciences, № 3 (453), Almaty 2022y. P.115-127. ISSN 2224-5278. doi.org/10.32014/2022.2518-170X.184.

- V.G. Stepanets, V.L. Levin, G.K. Bekenova, М.S. Khakimzhanov, K.S. Togizov. Accessory copper ore minerals as a key issue in understanding the genesis of the Mayatas metacarbonatite ores (Ulytau, Central Kazakhstan) // News NAS RK. Series of geology and technical sciences, № 2 (452), Almaty 2022y. P.172-191. ISSN 2224-5278. doi.org/10.32014/2022.2518-170X.168.

- M.A. Mashrapova, G.Zh. Zholtayev, D.Zh. Abdeli, S.M. Ozdoyev, K.S. Togizov. Improvement of hydraulic facing method to increase wells productivity // News NAS RK. Series of geology and technical sciences № 4 (448), Almaty 2021y. P.124-129. ISSN 2224-5278. doi.org/10.32014/2021.2518-170X.90.

- Zhiger Kenzhetaev, Marzhan Nurbekova, Kuanysh Togizov, Moldir Abdraimova, Bakytzhan Toktaruly. Methods for intensification of borehole uranium mining at the fields with low filtration characteristics of ores // Mining of Mineral Deposits. Volume 15, Issue 3. 2021. Dnipro, Ukrainian. p. 95-101. ISSN 2415-3435. DOI.org/10.33271/mining15.03.095.

- Kuanysh Togizov, Daulet Muratkhanov, Yerlan Aksholakov. Rare-earth element concentration conditions in the rare-metal deposits of the Karakamys ore district // International multidisciplinary scientific geoconference - SGEM 2020, Science and technologies in geology, exploration and mining. 2020. Albena, Bulgaria. p. 271-278. ISBN: 978-619-7603-04-0. ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2020/1.1/s01.034.

- Kuanysh Togizov, Anatoliy Antonenko. The structural tectonic position and predictive search criteria for the lead-zinc karst mineralisation (South Kazakhstan) // International multidisciplinary scientific geoconference - SGEM 2020, Science and technologies in geology, exploration and mining. 2020. Albena, Bulgaria. p. 335-340. ISBN: 978-619-7603-04-0. ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2020/1.1/s01.042.

- Anatoliy Antonenko, Kuanysh Togizov, Assem Khodzhimuratova. Local criteria in search for karst mineralization in the Achisai ore district (South Kazakhstan) // International multidisciplinary scientific geoconference - SGEM 2020, Science and technologies in geology, exploration and mining. 2020. Albena, Bulgaria. p. 147-153. ISBN: 978-619-7603-04-0. ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2020/1.1/s01.019.

- Lyudmila Issayeva, Saltanat Assubayeva, KuanyshTogizov, Maksat Kembayev. The digital model of the Sarybulak tantalum-niobium deposit (North Kazakhstan) // International multidisciplinary scientific geoconference - SGEM 2020, Science and technologies in geology, exploration and mining. 2020. Albena, Bulgaria. p. 89-96. ISBN: 978-619-7603-04-0. ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2020/1.1/s01.010.

- Lyudmila Issayeva, Saltanat Assubayeva, KuanyshTogizov, Maksat Kembayev, Master student Asan Khadis. The thermodynamic model of the Syrymbet rare-metal deposit (North Kazakhstan) // International multidisciplinary scientific geoconference - SGEM 2020, Science and technologies in geology, exploration and mining. 2020. Albena, Bulgaria. p. 341-348. ISBN: 978-619-7603-04-0. ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2020/1.1/s01.043.

- K.S. Togizov, G. Zholtayev, L.D. Isaeva. The role of three-dimensional models of deposit and thermodynamic conditions of its formation at selecting and evaluating resources of perspective sites // News NAS RK. Series of geology and technical sciences, .№5 (437). Almaty 2019y. P.169-176. ISSN: 22245278. DOI: 10.32014 / 2019.2518-170X.139.

- Омирсериков М.С., Дучмал-Черникевич А., Исаева Л.Д., Асубаева С.К., Тогизов К.С. Кенбақылаушы факторларды талдау негізінде сирек метал кенорындарының ресурстарын болжау // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабаршысы, Геология және техникалық ғылымдар сериясы. № 3 (423). Алматы 2017. 35-43 б. ISSN 2224-5278.

- Омирсериков М.Ш., Степаненко Н.И., Исаева Л.Д., Асубаева С.К., Тогизов К.С., Кембаев М.К. Баян сирек метал кенорнын ГАЖ технологиялары негізінде барлау және оның өнеркәсіптік кенге арналған қосымша ресурстарына болжамдық баға беру. No 6 (426). Алматы 2017. Б.56-64. ISSN 2224-5278.

- Ақшолақов Е.Б., Шарапатов А., Тогизов К.С., Аршамов Ю.К. Жітіқара кенді ауданы: Сирекжерлердің пайдалы қазбалары және минералды ресурстары және оларды каротаж әдісімен зерттеу перспективалары // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабаршысы, Геология және техникалық ғылымдар сериясы. №o 1 (421). Алматы 2017. Б.79-86 ISSN: 2224-5278 E-ISSN: 2518-170X.

- Проф. Мұрат Өмірсеріков, доктор Күләш Дюсембаева, доктор Людмила Исаева, докторант Қуаныш Тоғызов, доктор Ақмарал Байсалова. Шоққарағай кен орнының (Солтүстік Қазақстан) мору қыртысындағы сирек жер элементтері // 15-ші халықаралық пәнаралық ғылыми геоконференция SGEM 2015, Албена (Болгария). 419-425 б. ISBN 978-619-7105-31-5. ISSN 1314-2704. Doi: 10.5593 / sgem2015B11.

- Л.Д. Исаева, С.К. Асубаева, К.С. Тогизов, М.К. Кембаев. Сырымбет сирек метал кен орнының 3D модельдері (Солтүстік Қазақстан) және барлау профильдері бойындағы олардың 2D кесіндісінің ақпараттылығы // П.Т. Тәжібаева 100 жылдығына арналған «Еуразия елдерінің геология және минералды-шикізат базасын кеңейту мәселелері» халықаралық ғылыми конференция материалдары., Алматы, 2019 ж. 184-189 бет. ISBN 978-601-332-461-6.

- М.Ш. Өмірсеріков, Л.Д. Исаева, С.К. Асубаева, К.С. Тогизов, М.К. Кембаев. Сырымбет кенді алаңының петрофизикалық моделі // ҚБТУ Хабаршысы, № 4 (47), Алматы 2018 ж. S.101-109. ISSN 1998-6688.

- Л.Д. Исаева, С.К. Асубаева, К.С. Тогизов, М.К. Кембаев. Шоқ-Қарағай кен орнының петрофизикалық моделі және сирек жер минералдануының кенбақылаушы факторларын анықтау үшін картографиялық қабаттарды түзу // «Инновация - тау-кен металлургиялық кешені дамуының шешуші факторы» тақырыбындағы дөңгелек үстел материалдары, Алматы 2018 ж. 42-47 б. ISBN 978-601-332-195-0.

- К.С. Тогизов. Шоқ-Қарағай сирек жер кенорнының кенбақылаушы факторлары (Солтүстік Қазақстан) // ҚБТУ Хабаршысы, №4 (43), Алматы 2017 ж. 47-51 б. ISSN 1998-6688.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Бакенное сирек металл кенорнын зерттеу, болжамдық-іздеу моделін әзірлеу және Қалба кенді ауданының (Шығыс Қазақстан) рудабақылаушы құрылымдарының перспективалылығын болжау

2. Жоғарғы-Еспе кенді алаңын 3D модель түрінде зерттеу және рудалылығына болжамдық баға беру

3. Спасск металлогендік белдемінде дәлдік іздеу жұмыстарына алаң бөле отырып, мысты кенорындардың тереңдік құрылымы мен орналасу заңдылықтары бойынша геологиялық-геофизикалық материалдарды жалпылау

4. Қарағанды синклинорийінің солтүстік бөлігін мыс іздеу жұмыстары үшін геологиялық-геофизикалық әдістермен зерттеу (Егіндібұлақ учаскесі)