Толегенова Айгерим Кайратовна

Толегенова Айгерим Кайратовна

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Т.К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: a.tolegenova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

20.08.2018 жылдан бастап "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасының көмекші, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, Satbayev University.

Халықаралық қатынастар кафедрасының үйлестірушісі. Магистратураның техникалық хатшысы.

2019 ж. қыркүйектен бастап Satbayev University (PhD) 8D07305 "Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру" бағыты бойынша докторанты.

Қосымша ақпарат

2019 жылдың шілде-тамыз айларында Братиславадағы Словак техникалық университетінде ғылыми стажировкасы өттім.

Ғылыми жобалар

Бетон технологиясы, беріктігі жоғары бетонды зерттеу, байланыстырғыш заттар. Докторантурада оқыту аясында "химиялық қоспаларды қолданумен монолитті бетонның құрамын әзірлеу" жобасымен жұмыс

Жарияланымдар

1.Еспаева А.С., Толегенова А. К. Оценка строительных материалов с точки зрения эффективности. Труды Сатпаевских чтений - Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК (2019), Том II, с 916-919. 

https://official.satbayev.university/download/document/12006/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202.pdf

2.Akmalaev K., Tolegenova A., Jetpisbayeva A. Features of structure formation of polymercement stone. Proceeding of VI International annual conference «Industrial technologies and engineering», Volume I (2019) Шымкент, Казахстан, с. 12-15.

3.Akmalaev K., Tolegenova A.,  Jetpisbayeva A. Formation of the structure of composite binders, III Международная конференция-симпозиум Внедрение достижений науки в практику и устранение в ней деятельности коррупции, (2019) Ташкент, Узбекистан, с. 13-18.

Білім беру

1) 2012-2016 жж. Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, Құрылыс технологиялары, инфраструктура және менеджмент факультеті, 5B072500 - "Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолдану саласы бойынша)" мамандығы. Біліктілігі - техника және технология бакалавры.

2) 2016-2018 жж. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы. Біліктілігі - 6М072900 «Құрылыс» мамандығы  магистрі.

3) қыркүйек 2017 ж.- желтоқсан 2018 ж. Словак техникалық университеті, Братислава, Словакия. Erasmus+ exchange student.

Оқу бағдарламалары