Толегенова Айгерим Кайратовна

Толегенова Айгерим Кайратовна

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: a.tolegenova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

20.08.2018 жылдан бастап "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасының көмекші, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, Satbayev University.

Халықаралық қатынастар кафедрасының үйлестірушісі. Магистратураның техникалық хатшысы.

7М07303, 7М07308 - "Құрылыс және құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру"мамандықтары магистранттарының кураторы.

2019 ж. қыркүйектен бастап Satbayev University (PhD) 8D07305 "Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру" бағыты бойынша докторант.

Қосымша ақпарат

2019 жылдың шілде-тамыз айларында Братиславадағы Словак техникалық университетінде ғылыми стажировкасы өтті.

ҚР Жас ғалымдар альянсының мүшесі, 00183, 2019 жылдан бастап.

Гедиминас атындағы Вильнюс техникалық университетінде 2020-2021, 2021-2022 оқу жылында ғылыми-зерттеу тағылымдамасынан өту үшін Литва Республикасы үкіметтік грантының иегері.

Білімі

1) 2012-2016 жж. Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, Құрылыс технологиялары, инфраструктура және менеджмент факультеті, 5B072500 - "Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолдану саласы бойынша)" мамандығы. Біліктілігі - техника және технология бакалавры.

2) 2016-2018 жж. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы. Біліктілігі - 6М072900 «Құрылыс» мамандығы  магистрі.

3) қыркүйек 2017 ж.- желтоқсан 2018 ж. Словак техникалық университеті, Братислава, Словакия. Erasmus+ exchange student.

4) 2019 жылдың қыркүйек айынан бастап Satbayev University, Т. К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, «Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедрасының докторант, 8D07305 – «Құрылыс және құрылыс материалдары мен құрылымдары өндірісі» мамандығы.

Ғылыми жобалар

Бетон технологиясы, беріктігі жоғары бетонды зерттеу, байланыстырғыш заттар. Докторантурада оқыту аясында "химиялық қоспаларды қолданумен монолитті бетонның құрамын әзірлеу" жобасымен жұмыс

Жарияланымдар

1 Еспаева А.С., Толегенова А. К. Оценка строительных материалов с точки зрения эффективности. Труды Сатпаевских чтений - Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК (2019), Том II, с 916-919. 

https://official.satbayev.university/download/document/12006/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202.pdf

2 Akmalaev K., Tolegenova A., Jetpisbayeva A. Features of structure formation of polymercement stone. Proceeding of VI International annual conference «Industrial technologies and engineering», Volume I (2019) Шымкент, Казахстан, с. 12-15.

3 Akmalaev K., Tolegenova A.,  Jetpisbayeva A. Formation of the structure of composite binders, III Международная конференция-симпозиум Внедрение достижений науки в практику и устранение в ней деятельности коррупции, (2019) Ташкент, Узбекистан, с. 13-18.

4 Akmalaiuly K., Tolegenova А., COMPLEX CHEMICAL ADDITIVE FOR CONCRETE, Вестник КазНИТУ 2020 №5, 692-695 с.

5 Tolegenova А.K., Akmalaiuly K., Skripkiunas G. STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF COMPLEX ADDITIVES MASTER RHEOBUILD 1000 AND MASTER AIR 200, № 6 (2021): Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук, c.141-146. https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.130