Турғанбай Алтай Полатханұлы

Турғанбай Алтай Полатханұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Лектор

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: a.turganbayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2012 ж. - қазіргі уақытта «Метропроект» ЖШС-де құрылыс құрылымдары бөлімінің бастығы.

2014 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедрасында оқытушы. «Құрылыс конструкциялары», «Құрылыстағы сметалар өндірісін автоматтандыру», «Қазіргі компьютерлік есептеулер», «Темірбетон конструкциялар» пәндері бойынша сабақ берді.

2012 жылдан бастап «Метропроект» ЖШС-де құрылыс құрылымдары бөлімінің бастығы болып жұмыс жасайды.

2014 жылдан бастап Сәтбаев Университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасында оқытушы болып жұмыс жасайды. Оқытатын пәндері: «Құрылыс конструкциялары», «Құрылыста сметалар өндірісін автоматтандыру», «Қазіргі компьютерлік есептеулер», «Темірбетон конструкциялары».

Білімі

2008-2012 жж. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті,  Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты , "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы, 5B072900 - "Құрылыс" мамандығы. Біліктілігі - техника және технология бакалавры.

2012-2014 жж. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы. Біліктілігі  - 6М072900 «Құрылыс» мамандығы  магистрі.

Ғылыми жобалар

Негізгі құрылыс механикасы, Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін ҚНжЕ туралы білім. Ғимараттарды статистикалық және динамикалық жүктеу, талдау және жобалау есебі. Жер асты және жер үсті құрылыстардың кеңістіктік есебі.

Жарияланымдар

Байнатов Ж.Б., Турганбаев А.П., Сатыханов Д.Б. Смешанный метод расчета каркаса метростанций. Вестник КазНТУ им. К.И.Сатпаева №1. 2014.

Байнатов Ж.Б., Турганбаев А.П., Жолдасов Д. Разработка конструкции и методы расчета повышения безопасности лестничных клеток зданий. Вестник КазНТУ им. К.И.Сатпаева №4. 2014.

Байнатов Ж.Б., Турганбаев А.П., Жолдасов Д. Усиление конструкции и методы расчета трех маршевых лестницы многоэтажных зданий. Вестник КазНТУ им. К.И.Сатпаева №4. 2014.

Байнатов Ж.Б., Турганбаев А.П. Конструктивные особенности лестничных маршей и методы их усиления и расчета. Вестник КазНТУ им. К.И.Сатпаева №5. 2014.

Байнатов Ж.Б., Турганбаев А.П. Усиления и методы расчета повышения несущей способности лестничной клетки. Международный научно-практической конференции «Архитектура и строительство в условиях глобальной интеграции» (г.Алматы, 29-630 мая 2015).

Байнатов Ж.Б., Турганбаев А.П. Методика расчета обделки с ромбиковыми тюбингами. Международный научно-практической конференции «Архитектура и строительство в условиях глобальной интеграции» (г.Алматы, 29-630 мая 2015).

Байнатов Ж.Б., Фазылов Р.С., Турганбаев А.П., Жолдасов Д.К. Динамический расчет рамы лестничной клетки деформационным методом. Вестник КазНИТУ им. К.И.Сатпаева №4. 2016.