Турусбекова Балжан Сериккановна

Турусбекова Балжан Сериккановна

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Жоғары математика және модельдеу» кафедрасы

Email: b.turusbekova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

17.02.2003 - 31.08.2003 ж. Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, «Математика» кафедрасының жоғары деңгейдегі инженері

01.09.2003 - 31.08.2008 ж. Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, «Математика» кафедрасының ассистенті

01.09.2009 - 31.08.2014 ж. Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, «Математика» кафедрасының оқытушысы

01.09.20014 - 31.08.2016 ж. Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, «Математика» кафедрасының аға оқытушысы

01.09.2016 - 31.05.2019 ж. Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, «Математика» кафедрасының ассистенті

01.06.2019-31.05.2021 ж. Сәтбаев университеті, «Математика және кибернетика» ғылыми-білім беру орталығының тьюторы

01.06.2021-                         Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, «Жоғары математика» кафедрасының тьюторы.

Білімі

1. 1995-1999жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, механико-математикалық факультеті

Мамандығы: Математика

Біліктілігі: математик, математика оқытушысы (баклавр)

2. 2001-2003жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Мамандығы: Математика

Біліктілігі: математика магистрі

Жарияланымдар

1. Д.С. Дюсенбаев, К.Т. Алгазы, Б.С.Турусбекова, Сматова Г.Д.

Позиционды емес полиномдық сандар жүйелеріне негізделген симметриялық блоктық алгоритмін модификациялау, Вестник КазНИТУ, №3(133), Алматы, 2019г. 610-615 стр.

2. Сагиндыков Б.Ж. Турусбекова Б.С. Мекебай Н.А. «Условия обеспечивающие нахождение частного решения уравнения Абеля второго рода», сборник статей XII международной научно-практической конференции, г.Пенза, Россия, 23 апреля 2020 г, 10-15 стр

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/04/MK-773.pdf

3. Сагиндыков Б.Ж. Турусбекова Б.С. Мекебай Н.А.  «Дифференциальные уравнения третьего порядка с переменными коэффициентами», «Znanstvena misel» journal 42-vol 1. ISSN 3124-1123. Республика Словения.  2020гhttps://issuu.com/znanstvena-journal/docs/znanstvena-misel-journal 42-2020-vol.1

4. Турусбекова Б.С. Мекебай Н.А., Сматова Г.Д.  «Кейбір айнымалы коэффициентті теңдеулер үшін шеттік есептер», Труды Сатпаевских чтений «Сатпаевские чтения -2021», 12 апреля, 2021 г. https://official.satbayev.university/download/document/20338