Утегулова Сауле Болатовна

Утегулова Сауле Болатовна

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Лектор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: saule_utegulova@mail.333

Кәсіби өмірбаяны

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде қазақ, орыс тілдері кафедрасында оқытушы, дәріскер. Оқылатын пәндер-Орыс тілі Базалық, академиялық, ілгері деңгейлер, қазақ бөлімі үшін іскерлік қарым – қатынастың электив-мәдениеті.

Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылындағы № 1 орта мектепте жұмыс істей бастады. 08.08.1990-08.08.1993 аралығында Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі.Оқушылар мен әріптестерін құрметтеп, үздік жас мұғалім атанды.

Алматы қаласына көшумен, Абай атындағы АМУ - да ұлттық мектепте орыс тілі кафедрасында 10.09.1993-09.09.1994 аралығында аға лаборант қызметін атқара бастады.

Шетелдіктерге арналған Орыс тілі кафедрасына аударма орыс тілі оқытушысы, халықаралық қатынастар факультеті деканатының әдіскері ретінде 09.09.1994-02.01.1999 аралығында.

Д. Қонаев атындағы Университет, тіл пәндері кафедрасы. Орыс тілі оқытушысы 09.09.2006-08.07.2010.

 Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінде қазақ, орыс тілдері кафедрасында орыс тілінің оқытушысы ретінде жұмыс істеді.

09.09.2016 - бүгінгі күнге дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да жұмыс істейді.

Білімі

1985-1990 Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты, филология факультеті, орыс бөлімі, Алматы, Қазақстан. Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі.

Жарияланымдар

Утегулова С. Б., Абдримова Э. Н. "Тренинг студенттерді оқытудың тиімді әдісі ретінде"мақаласы (2019). "Ұстаз шығармашылығы - Творчество педагога" журналы, № 4-5, - б. 7. Утегулова С. Б. (2019) "оқытудың белсенді әдістерін қолдану оқу процесінің тиімділігін арттырудың бір құралы ретінде"мақаласы. "Қазіргі білім беру кеңістігіндегі орыс тілі мен әдебиеті: теория және тәжірибе" атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция әл – Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, 28 ақпан, 294 – 299 б. Мухамадиев Х. С., Утегулова С. Б., Мантаева Р. Т. (2019) "орыс тілін дамытудың технологиялық тәсілдері"Оқу құралы. 2-Алматы, 2019. - 90 б. Утегулова С. Б. (2018) "орыс тілін оқытуда ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану". "Ұстаз шығармашылығы-Творчество педагога" журналы– № 2, - Б. 7.